Yıl: 2007 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 6 - 22 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması

Öz:
Cep telefonları, son yıllarda günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başarmıştır. Bu nedenle iletişim sektöründe de hızlı bir değişim ve günden güne artan ihtiyaca yönelik gelişmeler yaşanmaktadır. Türkiye’de cep telefonlarına destek sağlayan operatörler, gün geçtikçe büyüyen bu pazardan mümkün olduğunca fazla pay alabilmeyi amaçlamaktadırlar. Bu çalışmada, çok amaçlı karar verme yöntemleri olan Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) ve Analitik Network Proses (ANP) yöntemleri ile Türkiye’deki GSM operatörlerine ait pazar pay tahmini yapılarak yöntemler kıyaslanmış, pazar payı tahmini açısından gerçeği daha iyi yansıtan model belirlenmiştir. Bu amaçla, GSM operatörlerinin tercih edilmesinde kullanıcıları etkileyen kriterler araştırılmıştır. Belirlenen bu kriterler doğrultusunda Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemi için hiyerarşik model, Analitik Network Proses (ANP) yöntemi için ağ modeli oluşturulup yöntemlerin kıyaslanabilmesi için Hadamard çarpımı kullanılarak, yöntemler ile elde edilen sonuçların gerçek verilere ne kadar yaklaştıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Endüstri Mühendisliği Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri Malzeme Bilimleri, Kompozitler

Comparing AHP and ANP results to estimate market share in mobile communication sector

Öz:
In recent years, mobile phones succeed to get into the habits of the daily life. Therefore, a rapid change and improvements lived in communication industry for achiving the incresing level of user needs. Mobile phone operators are trying to increase their share from this market that grows from day to day . In this study, the market shares of GSM operators in Turkey were estimated by using two different multi criteria decision- making methods: Analitic Hierarchy Process (AHP) and Analitic Network Process (ANP). Then these two methods are compared. ANP is found to be reflecting the real market shares confidently. For this aim firstly, the criteria that influence the users for preferring the GSM operators were determined. Then, according to these determined criteria, hierarchical model for AHP and network model for ANP were constructed. The methods are compared by calculating the Hadamard multiplications and ANP, which has a closer Hadamard value to 1, is found to be the better model.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Endüstri Mühendisliği Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. A.R. Blair,., R. Nachtmann, T.L. Saaty, ve R. Whitaker, 2002. “Forecasting the Resurgence of the US Economy in 2001: An Expert Judgment Approach”. Socio-Economic Plannning Sciences, Vol:36, pp.77-91.
 • 2. A. Öner ve F. Ülengin, 1995. “ Silah Seçiminde AHP Yaklaşımı “. I. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Bildiriler-I. Kara Harp Okulu Kültür Sitesi, s. 1109-1122, Ankara.
 • 3. B. Pamukçu, 2003. “Analitik Ağ Süreci ve Bir Uygulama” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 4. D. Bayraktar ve S. Gözlü, 1997. “Tekstil İmalat Firmalarında Teknoloji Seçimi İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı “. İ.T.Ü. İşletme Fakültesi, Maçka-İstanbul.
 • 5. E. Manisalı ve A. Paksoy, 1997. “ İstanbul Metrosunun Çok Amaçlı Değerlendirilmesi “ Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt : 8, Sayı : 5/6.
 • 6. M.P. Niemira ve T.L. Saaty, 2004. “An Analytic Network Process Model for Financial-Crisis Forecasting”. International Journal of Forecasting, Vol: 20, pp. 573-587.
 • 7. P.T. Harker ve L.G. Vargas, 1987. “ The Theory of Ratio Scale Estimation: Saaty’s Analytic Hierarchy Process” . Management Science, Vol. 33, pp.1383-1403.
 • 8. Ş. Kocakalay,M. Sağır Özdemir ve A. Işık, 2004. “Analitik Serim Süreci İle Pazar Payı Tahmini”. YA/EM XXIV. Ulusal Kongresi, Çukurova-Adana.
 • 9. Ş. Burnaz, Y.İ. Topçu, 2005. “A Multi-Criteria Decision Model for Turkish Soft Drink Industry”. ISAHP 2005, Honolulu, Hawaii, July 8-10, 2005.
 • 10. T.L. Saaty, 1986a. “ Decision Making for Leaders University of Pittsburgh “. p.23. Pittsburgh.
 • 11. T.L. Saaty, 1990b. “ How To Make A Decision: The Analytic Hierarchy Process “. European Journal of Operational Research, Vol. 48, pp. 9-26.
 • 12. T. L. Saaty, 1992. “Expert Choice, Software Package, Version:8.0, Wharton School of Business, USA
 • 13. T.L. Saaty, 1994. “Fundamentals of Decisions Making and Priority Theory With The Analytic Hierarchy Process”, RWS Publ., Pittsburg.
 • 14. T.L. Saaty, 1996. “The Analytic Network Process: Decision Making With Dependence and Feedback.” RWS Publ., Pittsburg.
 • 15. T.L. Saaty, 1999. Fundamentals of The Analytic Network Process, www.isahp2003.net/menus/about_ahp/japananp.pdf
 • 16. T.L. Saaty, 2003. “The Seven Pillars of The Analytic Hierarchy Process”, in www.creativedecisions.com
 • 17. T. Tok, 2000. “Dökme Yük Gemisi Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Analizi”. KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi ( yayınlanmamış ), Kocaeli.
 • 18. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.D. Planlama ve İktisadi Araştırmalar Grup Yönetmeliği (2001), Telekomünikasyon Sektörü, Sektör Araştırma Serisi no:25
 • 19. Y. İ. Topçu, 2000. “Çok Ölçütlü Sorun Çözümüne Yönelik Bir Bütünleşik Karar Destek Modeli” Yayınlanmamış Doktora Tezi, I.T.U. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 20. Y. Yuluğkural, 2001. Kocaeli’nde Deprem Sonrası Yerleşim Sorununa Çok Ölçütlü Yaklaşım. KOÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (yayınlanmış), Kocaeli.
 • 21. Z. Aladağ ve S. Ulusoy, 1995. “ Lastik Sektöründe Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Ürün Geliştirme Sürecinin İncelenmesi “. I. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Bildiriler-I. Kara Harp Okulu Kültür Sitesi, s. 673-684, Ankara
 • 22. http://www.superdecisions.com
 • 23. http://www.avea.com.tr
 • 24. http://www.sabah.com.tr/2005/03/26/eko108.html
 • 25. http://www.telsim.com.tr
 • 26. http://www.turkcell.com.tr
APA FELEK S, YULUĞKURAL Y, Aladağ Z (2007). Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması. , 6 - 22.
Chicago FELEK Sevgi,YULUĞKURAL Yıldız,Aladağ Zerrin Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması. (2007): 6 - 22.
MLA FELEK Sevgi,YULUĞKURAL Yıldız,Aladağ Zerrin Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması. , 2007, ss.6 - 22.
AMA FELEK S,YULUĞKURAL Y,Aladağ Z Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması. . 2007; 6 - 22.
Vancouver FELEK S,YULUĞKURAL Y,Aladağ Z Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması. . 2007; 6 - 22.
IEEE FELEK S,YULUĞKURAL Y,Aladağ Z "Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması." , ss.6 - 22, 2007.
ISNAD FELEK, Sevgi vd. "Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması". (2007), 6-22.
APA FELEK S, YULUĞKURAL Y, Aladağ Z (2007). Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması. Endüstri Mühendisliği, 18(1), 6 - 22.
Chicago FELEK Sevgi,YULUĞKURAL Yıldız,Aladağ Zerrin Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması. Endüstri Mühendisliği 18, no.1 (2007): 6 - 22.
MLA FELEK Sevgi,YULUĞKURAL Yıldız,Aladağ Zerrin Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması. Endüstri Mühendisliği, vol.18, no.1, 2007, ss.6 - 22.
AMA FELEK S,YULUĞKURAL Y,Aladağ Z Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması. Endüstri Mühendisliği. 2007; 18(1): 6 - 22.
Vancouver FELEK S,YULUĞKURAL Y,Aladağ Z Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması. Endüstri Mühendisliği. 2007; 18(1): 6 - 22.
IEEE FELEK S,YULUĞKURAL Y,Aladağ Z "Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması." Endüstri Mühendisliği, 18, ss.6 - 22, 2007.
ISNAD FELEK, Sevgi vd. "Mobil iletişim sektöründe pazar paylaşımının tahmininde AHP ve ANP yöntemlerinin kıyaslanması". Endüstri Mühendisliği 18/1 (2007), 6-22.