Yıl: 2007 Cilt: 0 Sayı: 17 Sayfa Aralığı: 519 - 532 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin yeni sosyal bilgiler öğretim programı esas alınarak hazırlanmış yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Konya il merkezinde bulunan 153 ilköğretim okulunun % 50’sini oluşturan 76 ilköğretim okulunda görev yapan 4. ve 5. sınıf öğretmenleri araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen öğretmen anketi kullanılmıştır. Ankette yer alan maddelerin faktör yapısı faktör analizi ile güvenirlikleri Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ile incelenmiştir. Öğretmen görüşlerini belirlemede madde bazında frekans ve yüzde kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenler yeni sosyal bilgiler ders kitabını tasarım, görsel düzen , fiziksel yapı, dil ve anlatım bakımından olumlu olarak değerlendirirken içerik bakımından kısmen olumlu olarak değerlendirmişlerdir.
Anahtar Kelime: öğretmen görüşleri anket ders kitapları faktör analizi ilk öğretim ders kitabı değerlendirme sosyal bilgiler öğretmenleri sosyal bilgiler öğretimi sosyal bilgiler eğitimi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alpan, B.G. (2004). Ders Kitaplarındaki Grafik Tasarımın Öğrenci Başarısına ve Derse İlişkin Tutumlarına Etkisi.Eğitim Bilimleri ve Uygulama. cilt3, sayı 6, s.193-209.
 • Bilen,M. (2002).Plandan Uygulamaya Öğretim.Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Coşkun,K.M. (2007).İçeriğin Öğretim İçin Düzenlenmesi.Doğanay, A. (Ed) Öğretim İlke ve Yöntemleri (s.84-127).Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirel,Ö. ve Kıroğlu,K. (2005).Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi.Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gökçe,B. (1992).Sosyal Bilimlerde Araştırma.Ankara: Savaş Yayınları.
 • Güneş,F. (2002).Ders Kitaplarının İncelenmesi.Ankara: Ocak Yayınları.
 • İnceoğlu,M. (1993).Tutum,Algı ve İletişim.Ankara: V Yayınları.
 • Kaya,Z. (2005).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kılıç,A. ve Seven,S. (2003).Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi.Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Küçükahmet, L. (2003).Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu.Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Morrison, G.R, Ross, S.M, Kemp, J.E. (2004). Designing Effective Instruction, USA: John Willey & Sons Inc.
 • Nelson,Murry R (1992).Children and Social Studies.Harcount Brace Jovanovich Collage Publishers.
 • Varış, F. (1991).”Program Geliştirmeye Sistematik Yaklaşım” Eğitim Bilimlerinde Çağdaş Gelişmeler, (Ed: Ayhan Hakan).Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 144.
 • Vural, B. (2004).Eğitim-Öğretimde Teknoloji ve Materyal Kullanımı.İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Yanpar,T. (2005).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tertemiz,N., Ercan,L., Kayabaşı,Y. (2001). Ders Kitabı ve Eğitimdeki Önemi.
 • Küçükahmet, L. (Ed). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. (s.1-31). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
APA TAŞ M (2007). Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. , 519 - 532.
Chicago TAŞ Mentiş Ayşe Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. (2007): 519 - 532.
MLA TAŞ Mentiş Ayşe Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. , 2007, ss.519 - 532.
AMA TAŞ M Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. . 2007; 519 - 532.
Vancouver TAŞ M Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. . 2007; 519 - 532.
IEEE TAŞ M "Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi." , ss.519 - 532, 2007.
ISNAD TAŞ, Mentiş Ayşe. "Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi". (2007), 519-532.
APA TAŞ M (2007). Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(17), 519 - 532.
Chicago TAŞ Mentiş Ayşe Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.17 (2007): 519 - 532.
MLA TAŞ Mentiş Ayşe Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.17, 2007, ss.519 - 532.
AMA TAŞ M Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2007; 0(17): 519 - 532.
Vancouver TAŞ M Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2007; 0(17): 519 - 532.
IEEE TAŞ M "Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.519 - 532, 2007.
ISNAD TAŞ, Mentiş Ayşe. "Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2007), 519-532.