Yıl: 2006 Cilt: 31 Sayı: 332 Sayfa Aralığı: 32 - 38 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)'ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması

Öz:
Bu çalışma Erken Matematik Yeteneği Testi-3’ ün (Test of Early Mathematics Ability – 3, TE-MA-3) 60 – 72 aylar arasındaki Türk çocuklarına uyarlama çalışmasını yapmak amacıyla planlanmıştır. Araştırma 2004 - 2005 öğretim yılında Ankara’ da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokullarına devam eden 60-72 aylar arasında olan toplam 200 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda testin ölçüt geçerliği için yapılan Mann Whitney U-Testi sonuçları öğretmen algılamalarına göre belirlenen matematik yeteneği en iyi ve en zayıf olan çocukların Form A ve Form B’ den aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Ayrıca test tekrar test Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Form A için r=.90, Form B için r=.86 olarak bulunmuştur. Testin güvenirliğini belirlemek amacıyla iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve KR-20 değeri Form A için .92, Form B için .93 olarak bulunmuştur. Sonuçta, 60-72 aylar arasında olan Türk çocuklarının matematik yeteneğini ölçmede testin geçerlik ve güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: matematik başarısı matematik matematik yeteneği çocukluk

The Study of Adaptation Test of Early Mathematics Ability-3 (TEMA-3) for 60-72, Mounth Old Children

Öz:
This study was planned in order to evaluate the validity and reliability works of Test of Early Mathematics Ability – 3 for 60 – 72 month-old children. The research was carried out totally 200 children of 60 – 72 month-old going to kindergartens, which are dependent to the Ministry of Education, in 2004 – 2005 education year. At the end of the research Mann Whitney U-Test applied to validate content of the test showed that there is a meaningful difference between the points that were taken by the children from Form A and Form B and that were given as the best and the worst mathematics ability points according to teachers’ perception. Test retest Pearson Moments Multiplication Correlation Coefficient for form A was found as r = .90 and for form B was foundas r = .86. Between two measure it was seen that points of the test did not change any. In addition, in order to determine the validity of the test, interior consistency coefficient was estimated and KR-20 value was found for form A to be .92 and for form B to be .93. At the end of this study was determined that the test measures mathematics ability of 60 – 72 month-old Turkish children.
Anahtar Kelime: mathematics mathematics ability childhood mathematics achievement

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktaş, Y. (2002). Okulöncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Adana: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Benett,T.L. (2000). Teachers’ Use of Children’s Literature, Mathematics Manipulatives, and Scaffolding to Improve Preschool Mahematics Achievement: Does it Work. Doctora Thesis(Unpublished). Texas:University of North Texas.
 • Dere, H. ve Ömeroğlu, E. (2001). Okulöncesi Dönemde Fen, Doğa, Matematik Çalışmaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ginsburg,P.H. and Baroody, A.J. (2003). Test of Early Mathematics Ability Examiner’s Manual. Texas: Pro-ed Publised.
 • Güven, Y. (1997). Erken Matematik Yeteneği Testi – 2’ Nin Geçerlik, Güvenirlik, Norm Çalışması ve Sosyokültürel Faktörlerin Matematik Yeteneğine Etkisinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Henniger, M. L. (1987). Learning Mathematics and Science Through Play. Childhood Education. 63 (3); 167 – 171.
 • Johar, R. (1999). Mathematics stories: The effect of instructioanl context on the mathematical understanding of young children. (Published Doctora Thesis). USA:
 • Universty of Houston.
 • Moyesky, M. (2002). Creative Activities for Young Children. USA.: Delmar Publised.
 • Maxim, M. G. (1989). Devoloping Preschool Mathematical Concepts. Young Children, 37 (4); 36 – 41.
 • Metin, N. (1997). Okulöncesi Dönemde Çocuk ve Matematik. Ulusal Ev Ekonomisi Kongresi. 6- 7 Kasım, 200-203, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Musun-Miller,L. and Blevins-Knabe, B. (1998). Adult’s Beliefs about Children and Mathematics: How Importtant is it and How do Children Learn about it? Early Development and Parenting, 7:191-202.
 • Wortham, C. S. (1998). Early Childhood Curriculum Developmental Bases for Learning and Teaching. Second Edition. USA.: Prentice Hall, Inc.
 • Wortham, C. S. (2002). Early Childhood Curriculum Developmental Bases for Learning and Teaching. Third Edition. USA.:Prentice Hall, Inc.
 • Yıldız, V. (1999). Okulöncesinde Matematik Eğitimi, İşbirlikli Öğrenme ve Geleneksel Öğretimin Okulöncesi Çocuklarının Temel Matematik Becerilerinin Gelişimi Üzerine Etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 23 (11); 42 – 50.
 • Yıldız, V. (2002). Okulöncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 11: 16–19.
APA ERDOĞAN S, BARAN G (2006). Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)'ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. , 32 - 38.
Chicago ERDOĞAN Serap,BARAN Gülen Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)'ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. (2006): 32 - 38.
MLA ERDOĞAN Serap,BARAN Gülen Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)'ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. , 2006, ss.32 - 38.
AMA ERDOĞAN S,BARAN G Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)'ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. . 2006; 32 - 38.
Vancouver ERDOĞAN S,BARAN G Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)'ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. . 2006; 32 - 38.
IEEE ERDOĞAN S,BARAN G "Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)'ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması." , ss.32 - 38, 2006.
ISNAD ERDOĞAN, Serap - BARAN, Gülen. "Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)'ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması". (2006), 32-38.
APA ERDOĞAN S, BARAN G (2006). Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)'ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(332), 32 - 38.
Chicago ERDOĞAN Serap,BARAN Gülen Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)'ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. Çağdaş Eğitim Dergisi 31, no.332 (2006): 32 - 38.
MLA ERDOĞAN Serap,BARAN Gülen Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)'ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. Çağdaş Eğitim Dergisi, vol.31, no.332, 2006, ss.32 - 38.
AMA ERDOĞAN S,BARAN G Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)'ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. Çağdaş Eğitim Dergisi. 2006; 31(332): 32 - 38.
Vancouver ERDOĞAN S,BARAN G Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)'ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. Çağdaş Eğitim Dergisi. 2006; 31(332): 32 - 38.
IEEE ERDOĞAN S,BARAN G "Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)'ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması." Çağdaş Eğitim Dergisi, 31, ss.32 - 38, 2006.
ISNAD ERDOĞAN, Serap - BARAN, Gülen. "Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)'ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması". Çağdaş Eğitim Dergisi 31/332 (2006), 32-38.