Yıl: 2007 Cilt: 0 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 425 - 438 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları

Öz:
Bu çalışmanın amacı, okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları ile bazı kişisel özelliklerinin babalığa yönelik tutumları üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma, çocukları okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 285 baba üzerinde yürütülmüştür. Veriler “Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği- Baba Formu” kullanılarak toplanmıştır ve F testi, t testi ve Tukey testiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, babaların yaşının, eğitim düzeyinin ve sahip olduğu çocuk sayısının babalığa yönelik ilgisini, ilk baba olma yaşının, yeterlilik algısını, doyumunu ve genel tutumunu, eğitim düzeyininde yeterlilik ve genel tutumunu etkilediği görülmektedir. Babaların erken çocukluk dönemindeki çocuğun pek çok gelişim alanını etkilediği düşünüldüğünde babalığa yönelik tutumlarının olumlu olması büyük önem taşımaktadır. Böylellikle babanın bu rolü yerine getirirken mutlu olması sağlanacak ve aile kurumunun işleyişine baba aracılığıyla katkıda bulunulacaktır.
Anahtar Kelime: okul öncesi dönem ebeveyn doyumu okul öncesi çocuklar baba tutumu Türkiye baba çocuk ilişkisi memnuniyet ebeveyn tutum ölçeği babalar ebeveyn özyeterlik algısı çocuk sayısı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Arditti, J. A. (1992). Differences between fathers with joint custody and non-custodial fathers. American Journal Orthopsychiatry, 62, 186-195.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychiatric Review, 84, 191–215.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. W.H. Freeman and Company, New York.
 • Bartlett, E. E. (2004). The effects of fatherhood on the health of men: A review of the literature. The Journal of Men’s Health & Gender, 1(2-3): 159-169.
 • Coles, R. (2001, Fall). African-American single full-time fathers: How are they doing? Journal of African-American Men, 6 (2): 63-82.
 • Copeland, D. B. & Harbaugh, B. L. (2004) Transition of maternal competency of married and single mothers in early parenthood. The Journal of Perinatal Education, 13 (4): 3–9.
 • Ekşi, A. (1999). Çocuğun ruhsal gelişiminde annenin önemi, anneden ayrılığa tepkiler. Ben Hasta Değilim. (Ed.: Aysel Ekşi), İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Elek, S. M., Hudson, D. B. & Bouffard, C. (2003, January). Marital and parenting satisfaction and infant care self-efficacy during the transition to parenthood: the effect of infant sex. Issues in Comprehensive in Pediatric Nursing, 26 (1): 45–57.
 • Fagerskiöld, A. (2006). Support of fathers of infants by the child health nurse. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20 (1): 79–85
 • Feliciana, J. B. (2005). The Impact of participation in a parent training program on maternal sense of competency and stress in urban African American-mothers. Doctor of Philosophy, Howard University, Washington, D.C.
 • Ferketich, S. L. & Mercer, R. T. (1995). Predictors of role competence for experienced and inexperienced fathers. Nursing Research, 44 (2): 89–95.
 • Froman, R. D. & Owen, S. V. (1989). Infant care self-efficacy. Scholarly Inquiry for Nursing Practice: An International Journal, 3 (3): 199–210.
 • Gibaud-Wallston, J. & Wandersman, L. P. (1978). Development and utility of the Parenting Sense of Competence Scale. Paper presented at the meeting of the American Psychological Association, Toronto, Canada.
 • Greif, J. (1979). Fathers, children, and joint custody. American Journal of Orthopsychiatry, 49, 311-319.
 • Guidubaldi, J. & Cleminshaw, H. K. (1985). The development of the Cleminshaw-Guidubaldi Parent Satisfaction Scale. Journal of Clinical Child Psychology, 14 (4): 293-298.
 • Hamamcı, Z. (2005). Üç-altı yaşlarında çocukları olan anne ve babaların aile eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 30, (319). Web adresi: http://www.cagdasegitim.org/?set=aylik&arsiv=200504.
 • Hastings, R. P. & Brown, T. (2002, May). Behavior Problems of Children With Autism, Parental Self-Efficacy, and Mental Health. American Journal on Mental Retardation, 107 (3): 222-232
 • Hudson, D. B., Campbell-Grossman, C., Fleck, M. O., Elek, S. M. & Shipman, A. (2003). Effects of the new fathers network on first-time fathers’ parenting self-efficacy and parenting satisfaction during the transition to parenthood. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 26, 217–229.
 • James, D. E., Schumm, W. R., Kennedy, C. E., Grigdby, C. C., Nichols, C. W. & Shectman, K. L. (1985). Characteristics of the Kansas parental satisfaction scale among two samples of married parents. Psychological Reports, 57, 163-169.
 • Johnston, C. & Mash, E. J. (1989). A measure of parenting satisfaction and efficacy. Journal of Clinical Child Psychology, 18, 167-175.
 • Jones, A. L. & Jolly, S. N. (2003). Power in North Carolina parents: Is there a relationship between family structure and adolescent self-efficacy? Sociation Today, 1 (2).
 • Koçak, A. A. (2004). Baba Destek Programı Değerlendirme Raporu. AÇEV Yayınları.
 • Lawhon G. (1997). Providing developmentally supportive care in the newborn intensive care unit: an evolving challenge. Journal of Perinatal and Neonatal Nursing, 10 (4): 48–61.
 • Leite, R. W. & McKenry, P. C. (2002, July). Aspects of father status and postdivorce father involvement with children. Journal of Family Issues, 23 (5): 601-623.
 • Luccie, M. F. De & Davis, A. J. (1991). Father-child relationsships from the preschool years through mid-adolescence. Journal of Genetic Psychology, 152 (2).
 • McBride, B. A. (1990). The effects of parent education/play group program on father involvement in child rearing. Family Relations, 39, 250-256,
 • McBride, B.A., Brown, G. L., Bost, K. K., Shin, N., Vaughn, B. & Korth, B. (2005, July). Paternal identity, maternal gatekeeping, and father involvement. Family Relations, 54, 360-372.
 • Montigny F. (2002). First Time Parents’ Perceptions: Critical Events of the Postpartum Period, Nurses Help Giving Practices and Parental Efficacy. Unpublished Doctoral Dissertation, Universite´ du Que´ bec a` Trois Rivieres, Trois-Rivieres.
 • Montigny, F. & Lacharite, C. (2005). Perceived parental efficacy: concept analysis. Journal of Advanced Nursing , 49(4): 387–396.
 • Reece, S. & Harkless, G. (1998). Self-efficacy, stress, and parental adaptation: Applications to the care of childbearing families. Journal of Family Nursing, 4, 198–215.
 • Russell, G. & Radojevic, M. (1992, Winter). The changing roles of fathers? Current understandings and future directions for research and practice. Infant Mental Health Journal, 13 (4): 296-311.
 • Saygılı, S. & Çankırılı, A. (2002). Babacığım Neredesin?/Çocuk Eğitiminde Babanın Rolü. Elit Yayınları.
 • Yavuzer, H. (1995). Ana-Baba ve Çocuk. Geliştirilmiş Sekizinci Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Willis, R. J. (2000). The economics of fatherhood. The American Economic Review, 90, 378-382
APA SEÇER Z, ÇELİKÖZ N, YAŞA S (2007). Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları. , 425 - 438.
Chicago SEÇER Zarife,ÇELİKÖZ Nadir,YAŞA Songül Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları. (2007): 425 - 438.
MLA SEÇER Zarife,ÇELİKÖZ Nadir,YAŞA Songül Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları. , 2007, ss.425 - 438.
AMA SEÇER Z,ÇELİKÖZ N,YAŞA S Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları. . 2007; 425 - 438.
Vancouver SEÇER Z,ÇELİKÖZ N,YAŞA S Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları. . 2007; 425 - 438.
IEEE SEÇER Z,ÇELİKÖZ N,YAŞA S "Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları." , ss.425 - 438, 2007.
ISNAD SEÇER, Zarife vd. "Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları". (2007), 425-438.
APA SEÇER Z, ÇELİKÖZ N, YAŞA S (2007). Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(18), 425 - 438.
Chicago SEÇER Zarife,ÇELİKÖZ Nadir,YAŞA Songül Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.18 (2007): 425 - 438.
MLA SEÇER Zarife,ÇELİKÖZ Nadir,YAŞA Songül Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.18, 2007, ss.425 - 438.
AMA SEÇER Z,ÇELİKÖZ N,YAŞA S Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2007; 0(18): 425 - 438.
Vancouver SEÇER Z,ÇELİKÖZ N,YAŞA S Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2007; 0(18): 425 - 438.
IEEE SEÇER Z,ÇELİKÖZ N,YAŞA S "Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.425 - 438, 2007.
ISNAD SEÇER, Zarife vd. "Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2007), 425-438.