Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri

Yıl: 2008 Cilt: 0 Sayı: 177 Sayfa Aralığı: 224 - 236 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri

Öz:
Bu araştırmanın amacı, 2004 yılında ilköğretim için geliştirilen ve 2005-2006 öğretim yılında tüm ilköğretim okullarında uygulamaya geçirilen yeni ders programlarının uygulayıcısı olan sınıf öğretmenlerinin, yeni programların uygulanması, getirdiği yenilikler ve uygulamada karşılaşılan temel sorunlara ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Araştırma 2006-2007 öğretim yılı güz döneminde Ankara'da bulunan dört ilköğretim okulunda görev yapan 20 sınıf öğretmeni(13 bayan, 7 erkek) üzerinde yürütülmüştür. Görüşme tekniği ile öğretmenlerin yeni ders programlarının uygulanması, getirdiği yenilikler ve uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin görüşlerine göre önceki ders programları ile yeni ders programları arasında farklar olduğu, yeni ders programlarının öğretmen rolünde değişikliklere neden olduğu ve yeni programların öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin yeni ders programlarının uygulanması için ayrılan ders sürelerinin yetersizliği, etkinliklerin uygulanması için gerekli araç-gereç ve yardımcı ders materyali eksikliği ve sınıfların kalabalık olması gibi bazı sorunlarla karşılaştıkları saptanmıştır.
Anahtar Kelime: öğretmen görüşleri ilk öğretim programı ilk öğretim öğretmenleri ders programı Ankara sınıf öğretmenleri ilk öğretim program reformu yapılandırmacı yaklaşım

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AÇIKGÖZ, Kamile Ün (2002).Aktif Öğrenme. Birinci Baskı, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir.
 • AKPINAR/ Ercan ve ERGİN, Ömer (2005). "Yapılandırmacı Kuramda Fen Öğretmeninin Rolü" İlköğretim-Online, 4(2), 55-64, http: //ilkoğretim-online.org.tr
 • BANDİERA, Milena ve COSTANZA Bruno (2006). "Active/ Cooperative Learning in Schools", Journal of Biological Education, 40(3), 130-134.
 • BEYER, Ann (Ed,) (1993). Alternative Assessment. USA: Dale Seymour Publications.
 • BROOKS, G. and BROOKS, M.G. (1999). "The Courage to be Constructivist". Educational Leadership, November, 18-24.
 • CARPENTER, Sheree (2003). "Constructivism" Australian Primary Mathematics Classroom, 8(l):29-32.
 • EKİZ, Durmuş (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ye Metodlanna Giriş. Nitel, Nicel ve Eleşr tirel Kuram ve Metodolojileri, Anı Yayıncılık, Ankara
 • GÜLCAN, G. Murat; TÜRKELİ, Yahya; PARABAKAN, Fatma; ŞÖLEN, Aysun; ALBAYRAK, Fadime. (2003). Türkiye'de İlköğretimin Dünü, Bugünü ve Yarını, Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul.
 • GÜVEN, İsmail(2004). "Etkili Bir Öğretim İçin Öğretmenden Beklenilenler". Milli Eğitim, 32(164), 127-141.
 • GÜVEN, Semra (2001). "Sınıf Öğretmenlerinin Okul-Veli İlişkilerinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri ve Beklentileri". Yaşadıkça Eğitim, sayı 70,3İ-37. http; / /www.ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules , 20 Aralik 2006.
 • HUANG, Fuquan (2004). "Curriculum Reform in Contemporary Chİne:Seven Goals and Six Strategies". Journal of Curriculum Studies, 36(1), İ01-1Ö4.
 • KARAGÖZOĞLU, Galip (2005). "Eğitim Sistemimizde Reform Çalışmalarına Genel Bakış", Eğitimde Yansımalar: VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi, 3-6.
 • KUŞ, Elif (2003). Nicel ve Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yaymcılık, Ankara.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi (Ağustos 2004)Cilt: 67, sayı:2563.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2005). İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1,2, ve 3. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2005). "İlköğretim Programla-ruun Uygulanması" konulu 2005/80 nolu genelge.
APA GÜVEN S (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. , 224 - 236.
Chicago GÜVEN SEMRA Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. (2008): 224 - 236.
MLA GÜVEN SEMRA Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. , 2008, ss.224 - 236.
AMA GÜVEN S Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. . 2008; 224 - 236.
Vancouver GÜVEN S Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. . 2008; 224 - 236.
IEEE GÜVEN S "Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri." , ss.224 - 236, 2008.
ISNAD GÜVEN, SEMRA. "Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri". (2008), 224-236.
APA GÜVEN S (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim, 0(177), 224 - 236.
Chicago GÜVEN SEMRA Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim 0, no.177 (2008): 224 - 236.
MLA GÜVEN SEMRA Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim, vol.0, no.177, 2008, ss.224 - 236.
AMA GÜVEN S Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim. 2008; 0(177): 224 - 236.
Vancouver GÜVEN S Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim. 2008; 0(177): 224 - 236.
IEEE GÜVEN S "Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri." Milli Eğitim, 0, ss.224 - 236, 2008.
ISNAD GÜVEN, SEMRA. "Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri". Milli Eğitim 177 (2008), 224-236.