Yıl: 2008 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 6 Metin Dili: Türkçe

Variations in sexual behavior characteristics of Norduz ram lambs based on age

Öz:
Bu çalışmada cinsel davranış özelliklerinin yaş dönemlerine göre değişiminin saptanması amaçlanmıştır. Hayvan materyalini ortalama 6 aylık 32 baş Norduz erkek toklusu oluşturmuştur. Otuz iki Norduz erkek toklusu cinsel performans testlerine maruz bırakılmıştır. Cinsel performans testleri 14 günde bir tekrarlanmıştır. Ancak 12 ile 13 aylık yaş dönemleri arasında bir test yapılmıştır. Erkek toklular bireysel olarak 15 dk süreyle 1-3 kızgın koyunla test edilmiştir. Toplam 14 cinsel performans testi yapılmıştır. Norduz erkek toklularında flehmen, genital organları koklama, kuyruk kaldırma, ses çıkarma, biniş sayısına ilişkin tanımlayıcı değerler sırasıyla 1.15±0.07, 4.41±0.18, 0.76±0.07, 8.08±0.44, 10.79±0.52 ve biniş süresine ilişkin en küçük kareler ortalaması ise 1.34±0.12 dk olarak bulunmuştur. Bulgular, cinsel davranış özelliklerinin yaşa göre değişiminin son derece düzensiz olduğunu göstermektedir
Anahtar Kelime: kuzu koç Norduz (koyun ırkı) üreme davranışı yaş koyun istatistiksel analizler cinsel davranış

Norduz erkek toklularında cinsel davranış özelliklerinin yaşa göre değişimi

Öz:
The aim of this study was to detect variations in several sexual behaviors of Norduz ram lambs based on age. A total of 32 approximately six-month-old Norduz ram lambs were subject to 13 sexual behavior tests performed at 14-day intervals and an additional test performed one month after the last bi-weekly test, 14 tests a total. Tests consisted of individually exposing lamb rams to 1-3 estrus ewes (stimulus female) for 15-minute periods. The basic statistics for the lip curl response, the anogenital sniffing, the raising of tail, the vocalization, the mount frequency (number of mounts) and the least square mean for mount duration were found to be 1.15±0.07, 4.41±0.18, 0.76±0.07, 8.08±0.44, 10.79±0.52 and 1.34±0.12 minutes, respectively. Findings indicated irregular variations in sexual behaviors of Norduz ram lambs based on age.
Anahtar Kelime: reproductive behaviour Norduz (sheep breed) sheep rams lambs age sexual behaviour statistical analysis

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bench, C.J., Price, E.O., Dally, M.R., Borgwardt, R.E., 2001. Artificial selection of rams for sexual performance and its effect on the sexual behaviour and fecundity of male and female progeny. App. Anim. Behav. Sci., 72:41-50.
 • Bingöl, M., 1998. Norduz koyunlarının döl ve süt verimi ile büyüme-gelişme ve dış yapı özellikleri . Doktora tezi, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen.Bil. Enst., Van.
 • Davidson, J.M., 1977. Reproductive behavior in a neuroendocrine perspective. In Reproductive Behavior and Evoluation (Editors: Jay. S. Rosenblatt, B.R. Komisaruk) Rutgers University, New Jersey.
 • Frome, E.L., Morris, M.D., 1989. Evaluating goodness of fit of poisson regression models in cohort studies. The American Statistician, 43 (3): 144-147.
 • Godfrey, R.W., Collins, J.R., Gray, M.L., 1988. Evaluation of sexual behaviour of hair sheep rams in a tropical environment. J. Anim. Sci., 76: 714-717.
 • Katz, L.S., Price, E.O., Wallach, S.J.R., Zenchak, J.J., 1988. The relationship of male-male mounting to the sexual preferences of young rams. J. Anim. Sci., 66: 1166-1173.
 • Kilgour, R.J., 1993. The relationship between ram breeding capacity and flock fertility. Theriogenology, 1993: 40:277-285.
 • Kridli, R.T., Said, S.I., 1999. Libido testing and the effect of exposing sexually Naive Awassi rams to estrous ewes on sexual performance. Small Rumin. Res., 32:149-152.
 • Kridli, R.T., Al-Yacoub, A., 2006. Sexual performance of Awassi ram lambs reared in different sex composition groups. App. Anim. Behav. Sci., 96: 261-267.
 • Maina, D., Katz, L.S. 1997. Exposure to a recently mated male ıncreases ram sexual performance. App. Anim. Behav. Sci., 51: 69-74.
 • Perkins, A., Fitzgerald J.A., Price, E.O., 1992. Luteinizing hormone and testosterone response of sexually active and inactive rams. J. Anim. Sci., 70: 2086-2093.
 • Perkins, A., Fitzgerald J.A., 1994. The behavioral component of the ram effect: the ınfluence of ram sexual behavior on the induction of estrus in anovulatory ewes. J. Anim. Sci., 72: 51-55.
 • Price, E.O., Katz, L.S., Wallach, S.J.R., Zenchak, J.J.1988. The relationship of male-male mounting to the sexual preferences of young rams. App. Anim. Behav. Sci.,21:347-355.
 • Price, E.O., Wallach, S.J.L., Dally, M.R., 1991. Effects of stimulation on the sexual performance of rams. App. Anim. Behav. Sci., 30: 333-345.
 • Price, E.O., 1993. Practical considerations in the measurement of sexual behaviour. Methods in Neursciences, 14: 16-31.
 • Price, E.O., Borgwardt, R.E., Blackshaw, J.K., Blackshaw, A., Dally, M.R., Erhard, H., 1994a. Effect of early experience on the sexual performance of yearling rams. App. Anim. Behav. Sci., 42: 41-48.
 • Price, E.O., Blackshaw, J.K., Blackshaw, A., Borgwardt, R.E., Dally, M.R., Bondurant, R.H., 1994b. Sexual Responses of Rams to Ovariectomized and intact estrous ewes. App. Anim. Behav. Sci., 42: 67-71.
 • Price, E.O., Borgwardt, R.E., Dally, M.R., Hemsworth, P., 1996a. Repeated matings with individual ewes by rams differing in sexual performance. J. Anim. Sci., 74: 542-544.
 • Price, E.O., Borgwardt, R.E., Dally, M.R., 1996b. Heterosexual experience differentially affects the expression of sexual behavior 6 and 8 month old ram lambs. App. Anim. Behav. Sci, 46: 193-199.
 • Price, E.O., Borgwardt, R.E., Agustin, O., Dally, M.R., 1998. Sexual stimulation in male sheep and goats. App. Anim. Behav. Sci., 59: 317-322.
 • Price, E.O., Borgwardt, R.E., Dally, M.R., 1999. Effect of early fenceline exposure to estrous ewes on the sexual performance of yearling rams. App. Anim. Behav. Sci., 64: 241-247.
 • Price, E.O., Bench, C.J., Borgwardt, R.E., Dally, M.R., 2000. Sexual performance of twin ram lambs and the effect of number and sex of contemporary siblings. App. Anim. Behav. Sci., 68: 199-205.
 • Price, E.O., Borgwardt, R.E., Dally, M.R., 2001. Male-male competition fails to sexually stimulate domestic rams. App. Anim. Behav. Sci., 74: 217-222.
 • Price, E.O., 1993. Practical considerations in the measurement of sexual behavior. Methods in Neursciences, 14: 16-31.
 • S.A.S.: User’s Guide: Statistics. SAS Inst. Inc., 2005; Cary, NC.
 • Taşkın, T., 1995. Kıvırcık ve Dağlıç erkek kuzularında kimi üreme özelliklerinin mevsimsel değişimi. Doktora tezi, Ege Üniversitesi Fen Bil. Enst., İzmir.
APA YILMAZ A, CENGİZ F (2008). Variations in sexual behavior characteristics of Norduz ram lambs based on age. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), 23(1), 1 - 6.
Chicago YILMAZ AYHAN,CENGİZ Fırat Variations in sexual behavior characteristics of Norduz ram lambs based on age. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi) 23, no.1 (2008): 1 - 6.
MLA YILMAZ AYHAN,CENGİZ Fırat Variations in sexual behavior characteristics of Norduz ram lambs based on age. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.23, no.1, 2008, ss.1 - 6.
AMA YILMAZ A,CENGİZ F Variations in sexual behavior characteristics of Norduz ram lambs based on age. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi). 2008; 23(1): 1 - 6.
Vancouver YILMAZ A,CENGİZ F Variations in sexual behavior characteristics of Norduz ram lambs based on age. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi). 2008; 23(1): 1 - 6.
IEEE YILMAZ A,CENGİZ F "Variations in sexual behavior characteristics of Norduz ram lambs based on age." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), 23, ss.1 - 6, 2008.
ISNAD YILMAZ, AYHAN - CENGİZ, Fırat. "Variations in sexual behavior characteristics of Norduz ram lambs based on age". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi) 23/1 (2008), 1-6.