Yıl: 2007 Cilt: 9 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 30 - 51 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi

Öz:
Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) denetim görüşlerinin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Denetim görüşlerinin açıklandığı tarih etrafındaki günlerde piyasanın denetim görüşlerine tepkisini ölçmek amacıyla anormal getiriler hesaplanmıştır. İMKB'de işlem gören 101 adet şirketin 2004 ve 2005 yıllarına ait denetim raporlarında açıklanan görüşler incelenmiştir. Veriler olay çalışması yöntemine göre- değerlendirilmiş ve sermaye piyasasının yarı kuvvetli etkin olduğu varsayılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; yatırımcılar olay penceresi içinde anormal getiriler elde etmişlerdir. Olumlu ve şartlı denetim görüşlerinin yatırımcılara farklı bilgi değeri sundukları sonucuna varılmıştır. Ayrıca yatırımcıların farklı dönemlerde denetim görüşlerini aynı şekilde değerlendirmedikleri saptanmıştır. Sonuç olarak elde dilen verilerden hareketle İMKB'nin yarı kuvvetli etkinliğe sahip olmadığı söylenebilir.
Anahtar Kelime: hisse senedi getirileri hesapların denetimi İstanbul menkul kıymetler borsası İstanbul menkul kıymetler borsası (İMKB)

Impact of Audit Opinions on Stock Returns in Istanbul Stock Exchange (ISE)

Öz:
The purpose of this study is to analyze the impact of audit opinions on stock returns in the Istanbul Stock Exchange (ISE). In this sense, abnormal returns are calculated in order to see the reaction of the market to audit opinions around the issuance date. Data used in the study were obtained from the audit reports of 2004 and 2005 for randomly selected 101 companies traded in the ISE. We have used the event study methodology in our work, and maintain that the capital market is efficient at the intermediate level. Based on the empirical findings, investors obtained abnormal or excess returns over the event window. It is also concluded that unqualified and qualified audit opinions do provide different information to investors. It should be also indicated that the perception of investors to audit reports in different time periods are dissimilar. Overall, from the findings it can be concluded that the ISE cannot be classified as a semi-strong form efficient market.
Anahtar Kelime: Istanbul stock exchange Istanbul stock exchange (ISE) stock returns auditing

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bomber E. M., R. A. Stratton, "The Information Content of the Uncertainty-Modified Audit Report: Evidence From Bank Loan Officers", Accounting Horizons, Vol:2, June 1997, s.1-11.
 • Carlson S. J., G. W. Glezen, M. E. Benfıeld, "An Investigation of Investor Reaction to the Information Content of a Going Concern Audit Report While Controlling for Concurrent Financial Statement Disclosures", Quarterly Journal of Business and Economics Vol:37 (3), 1998, s.25-39.
 • Chakravarty S., "Stealth-trading: Which Traders' Trades Move Stock Prices?, Journal of Financial Economics, 61, 2001, s.289-307.
 • Chan L., J. Lakonishok, "The Behavior of Stock Prices Around Institutional Trades", Journal of Finance, 50, 1995, s.1147-1174.
 • Chen C. J. P., X. Su, R. Zhao, "An Emerging Market's Reaction to Initial Modified Audit Opinions: Evidence from the Shanghai Stock Exchange", Contemporary Accounting Research, Vol:17, No:3, 2000, s.429-455.
 • Chen G., M. Firth, D. N. Gao, O. M. Rui, "Is China's Securities Regulatory Agency a Toothless Tiger? Evidence from Enforcement Actions", Journal of Accounting and Public Policy, 24, 2005, s.453
 • Chen K. C. W., B. K. Church, "Going Concern Opinion and the Market's Reaction to Bankruptcy Filings", The Accounting Review Vol:71, No:l, 1996, s.l 17-128.
 • Chow, C. W., S. J. Rice, "Qualified Audit Opinions and Share price-An Investigation ", Auditing: A Journal of Practice and Theory, Winter, 1982a s. 35-53.
 • Chow C. W., S. J. Rice, "Qualified Audit Opinions and Auditor Switching", The Accounting Review, Vol:57, No: 2, 1982b, s.326-335.
 • Çukur S., R. Eryiğit, "Banka Birleşmeleri ve Devralma Olaylarının Borsadaki Etkisi", İktisat İşletme ve Finans, Sayı: 243, 2006, s.96 -107.
 • Davis R., "An Empirical Evaluation of Auditor's Subject to Opinions", A Journal of Practice and Theory, Vol:l, 1982, s.13-32.
 • Dodd P., N. Dopuch, R. Leftwich, "Qualified Audit Opinions and Stock Price", Journal of Accounting and Economics, Vol:6, 1984, s.3-38.
 • Elliott J. A., "Subject to Audit Opinions and Abnormal Security Returns-Outcomes and Ambiguities", Journal of Accounting Research, Vol: 20, No: 2, 1982, s. 617-638.
 • Fama E. F., "Efficient Capital Markets: A Review Theory and Empirical Work", Journal of Finance, Vol:25, 1970, s.338-417.
 • Fleak S.K.,.E.R. Wilson, "The Incremental Information Content of the Going-Concern Audit Opinion", Journal of Accounting, Auditing & Finance, 1994, s.149-166.
 • Frost C. A., "Uncertainty-Modified Audit Reports and Future Earnings", Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol:13, No:l, Spring 994, s.23-35.
 • Grossman S. J., "The Informational Role of Upstairs and Downstairs Trading", Journal of Business, 65, 1992, s.509-528.
 • Güredin E., Denetim, Beta Yayınları 2000.
 • Huang R. D H. R. Stoll, "Market Microstructure and Stock Return Predictions", Review of Financial Studies, 7, 1994, s.179-213.
 • Keim D. B., A. Madhavan, "The Upstairs Market for Large-Block Transactions: Analysis and Measurement of Price Effects ", Review of Financial Studies, 9, 1996, s.1-36.
 • Kenney D. B., W. H. Shaw, "Evaluating Financial Distress Resolution Using Prior Audit Opinions", Contemporary Accounting Research, Vol:8, No:l, 1998, s.97-114.
 • Lin Z. J., Q. Tang, J. Xiao, "An Experimental Study of Users Responses to Qualified Audit Reports in China", Journal of International Accounting, Auditing & Taxation, 12, 2003, s. 1-22.
 • Loudder M. L., I. K. Khurana R. B. , Sawyers C. , Cordery, C. Johnson, J. Lowe, R. Wunderle, "The Information Content of Audit Qualifications", Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol:l 1, 1992, s.69-82.
 • Madhavan A., S. Smidt, "A Bayesian Model oflntraday Specialist Pricing", Journal of Financial Economics, 30, 1991, s. 99-134.
 • Mandacı P. E, "Şirketlerin Birleşme ve Satınalma Duyurularının Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkileri", İktisat İşletme ve Finans, Yıl: 19, Sayı: 225,2004, s. 118-124.
 • Mandacı P. E., "İMKB'de Genel Seçimler Öncesi ve Sonrasında Anormal Fiyat Hareketleri", İMKB Dergisi, Yıl:7, Sayı:27, 2003, s. 1 -16.
 • McWilliams A., D. Siegel, "Event Studies in Management Research: Theoretical and Empirical Issues", Academy of Management Journal, Vol: 40, No:3, 1997, s.626-657.
 • Messier W. F., Auditing: A Systematic Approach, Mc GRaw-Hill, 1997.
 • Pucheta M. C, A. V. Martinez, M. A. G. Benau, "Reactions of the Spanish Capital Market to Qualified Audit Reports ", European Accounting Review, Vol:13, No:4,2004, s.689-711.
 • Ryngaert M., Netter J., "Shareholder Wealth Effect of the 1986 Ohia Antitakeover Law Revisited, It's Real Effects", Journal of Law, Economics, Organization, 1990, 6, s.253-262.
 • SPK, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ", Seri: X, No:16, 4.3.1996, 22570 sayılı RG.
 • SPK, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik", 13.12.1987, 19663 sayılı RG.
 • SPK, 2001-2005 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Düzenlemeler, Mayıs 2006.
 • Şamiloğlu F., "Hisse Getirileri ve Fiyatlarıyla, Kazanç ve Nakit Akımları Arasındaki İlişki: Deri ve Gıda Şirketlerinde Amprik Bir İnceleme", Muhasebe ve Finansman, Sayı:26, Nisan 2005, s. 120-126.
 • Taffler R. J., J. Lu, A. Kausar, "In Denial? Stockmarket Underreaction to Going-Concern Audit Report Disclosures ", Journal of Accounting and Economics, 38, 2004, s.265.
 • Tufan E., B. Hamarat, "Yatırımcılar Hava Koşullarından Etkilenir mi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 'nda Bir Kanıt", İMKB Dergisi, Cilt:8, Sayı: 31, Ocak 2006, s.33-43.
 • Whittred G. P., "Audit Qualifications and the Timeliness of Corporate Annual Reports", The Accounting Review, 55(4), 1980, s.563-577.
 • Womack K. L., "Do Brokerage Analysts' Recommendations Have Investment Value?", Journal of Finance, 51, 1996, s. 137-167.
 • Yörük N., Ü. Ban, "Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi", Muhasebe ve Finansman, Sayı:30, Nisan 2006, s.88-101.
APA AYGÖREN H, UYAR S (2007). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. , 30 - 51.
Chicago AYGÖREN Hakan,UYAR SÜLEYMAN İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. (2007): 30 - 51.
MLA AYGÖREN Hakan,UYAR SÜLEYMAN İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. , 2007, ss.30 - 51.
AMA AYGÖREN H,UYAR S İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. . 2007; 30 - 51.
Vancouver AYGÖREN H,UYAR S İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. . 2007; 30 - 51.
IEEE AYGÖREN H,UYAR S "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi." , ss.30 - 51, 2007.
ISNAD AYGÖREN, Hakan - UYAR, SÜLEYMAN. "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi". (2007), 30-51.
APA AYGÖREN H, UYAR S (2007). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. İ M K B Dergisi, 9(36), 30 - 51.
Chicago AYGÖREN Hakan,UYAR SÜLEYMAN İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. İ M K B Dergisi 9, no.36 (2007): 30 - 51.
MLA AYGÖREN Hakan,UYAR SÜLEYMAN İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. İ M K B Dergisi, vol.9, no.36, 2007, ss.30 - 51.
AMA AYGÖREN H,UYAR S İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. İ M K B Dergisi. 2007; 9(36): 30 - 51.
Vancouver AYGÖREN H,UYAR S İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. İ M K B Dergisi. 2007; 9(36): 30 - 51.
IEEE AYGÖREN H,UYAR S "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi." İ M K B Dergisi, 9, ss.30 - 51, 2007.
ISNAD AYGÖREN, Hakan - UYAR, SÜLEYMAN. "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi". İ M K B Dergisi 9/36 (2007), 30-51.