Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması

Yıl: 2007 Cilt: 0 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 71 - 85 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması

Öz:
Hizmet üreten isletmeler olan bankalar, mal üreten isletmeler gibi müsteri istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek amacındadırlar. İşletmeler isgörenlerin istek, beklenti ve ihtiyaçlarını bilmek ve karsılamak durumundadır. Bunu yapabilirlerse isgörenlerin moral, motivasyon ve tatminleri üzerinde etkili olabileceklerdir. İşgörenler de motive edildikleri ve tatmin oldukları örgütsel kosullarda, örgüte bağlılık duyacaklar ve bu dogrultuda performanslarını artırarak örgüt amaçları dogrultusunda çaba göstereceklerdir. Bunun için isletmelerin, varlıklarını korumaları ve sürdürmeleri için hayati öneme sahip isgörenlerin örgütsel baglılıkları ve performanslarını artırması konusuna gereken önemi vermesi gerekir. Bu nedenle, makalede Türkiye Vakıflar Bankası’nın Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan 118 subesinde çalısan 323 isgörenin örgütsel baglılıkları ile performansları arasında bir iliskinin var olup olmadıgı incelenmistir. Sonuç olarak bu çalısanların örgütsel baglılık ve performansları arasındaki pearson korelasyon katsayısı 0.145 olarak bulunmustur. Bu sonuç, düsük seviyede zayıf bir iliski oldugunu göstermektedir.
Anahtar Kelime: performans ölçümü iş tatmini performans denetimi işgören performansı insan kaynakları yönetimi banka çalışanları örgütsel bağlılık performans yönetimi Türkiye vakıflar bankası

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKAL, Zühal. (1992), İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, MPM Yayınları, Ankara.
 • ANGLE, H.L. ve J.L. PERRY. (1981), An Empirical Assessment of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness, Administrative Science Quarterly, 26.
 • BALAY, Refik. (2000), Yönetici ve Ögretmenlerde Örgütsel Baglılık, Nobel Yayın Dagıtım, Ankara.
 • BARUTÇUGL, İsmet. (2002), Performans Yönetimi, Kariyer Yayıncılık İletisim Egitim Hizmetleri Ltd. Sti., İstanbul.
 • BROCKNER, J., T.R. TYLER ve R. COOPER SCHNEIDER. (1992), The Influence of Prior Commitment to An Institution on Reactions to Perceived Unfairness: The Higher They Are, The Harder They Fall, Administrative Science Quarterly, 37.
 • CENGİZ, Aytül Ayse. (2000), Enformasyon Çagında Örgüt Baglılıgını Gelistirmenin Yollarına Genel Bir Bakıs, Anadolu Üniversitesi İ:İ.B.F.,16, Eskisehir.
 • FELDMAN, A.S. ve W. E. MOORE. (1982), Labor Commitment and Social Change in Developing Areas, Greenwood Press Publishers, Connecticut.
 • GUPTA, Om Prakash. (1982), Commitment to Work of Industrial Workers, Concept Publishing Company, New Delhi.
 • McCAUL, H. S., V. B. HINSZ ve K. D. McCAUL. (1995), Assessing Organizational Commitment: An Employee’s Global Attitude Toward The Organization, Journal of Applied Behavioral Science,1.
 • MUELLER, C.W., J.E. WALLACE ve J.L. PRICE. (1992), Employee Commitment Resolving Some Issues, Work and Occupations, 3.
 • SHORE, L. M. ve H. J. MARTIN. (1989), Job Satisfaction and Organizational Commitment in Relation to Work Performance and Turnover Intentions, Human Relations, 7.
 • SOMMER, S.M., S.H. BAE ve F. LUTHANS. (1996), Organizational Commitment Across Cultures: The Impact of Antecedents on Korean Employees, Human Relations, 7.
 • SULIMAN, Abubakr M.T. (2001), Work Performance: Is It One Thing or Many Things? The Multidimensionality of Performance in A Middle Eastern Context, The International Journal of Human Resource Management, 6.
 • TANNENBAUM, S.I., J.E. MATHIEU, E. SALAS ve J.A. CANNON-BOWERS. (1991), Meeting Trainees’ Expectations: The Influence of Training Fulfillment on The Development of Commitment, Self- Efficiacy and Motivation, Journal of Applied Psychology,6.
 • ZEFFANE, Rachid. (1994), Patterns of Organizational Commitment and Perceived Management Style: A Comparison of Public and Private Sector Employees, Human Relations, 47.
APA UYGUR A (2007). Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. , 71 - 85.
Chicago UYGUR AKYAY Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. (2007): 71 - 85.
MLA UYGUR AKYAY Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. , 2007, ss.71 - 85.
AMA UYGUR A Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. . 2007; 71 - 85.
Vancouver UYGUR A Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. . 2007; 71 - 85.
IEEE UYGUR A "Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması." , ss.71 - 85, 2007.
ISNAD UYGUR, AKYAY. "Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması". (2007), 71-85.
APA UYGUR A (2007). Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(1), 71 - 85.
Chicago UYGUR AKYAY Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.1 (2007): 71 - 85.
MLA UYGUR AKYAY Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.1, 2007, ss.71 - 85.
AMA UYGUR A Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 0(1): 71 - 85.
Vancouver UYGUR A Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 0(1): 71 - 85.
IEEE UYGUR A "Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması." Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.71 - 85, 2007.
ISNAD UYGUR, AKYAY. "Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İliskisini İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2007), 71-85.