Yıl: 2006 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 36 - 47 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Telsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışma, tezsiz yüksek lisans (TYL) ve öğretmenlik meslek bilgisi programlarının (ÖMBP) öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ve öz yeterlik algıları açısından karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum özelliğine ilişkin karşılaştırmalar ÖMBP’den 145 kız, 84 erkek, TYL’den 63 kız, 96 erkek öğrenci üzerinde; öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik özelliğine ilişkin karşılaştırmalar ise ÖMBP’den 139 kız 95 erkek, TYL’den 63 kız 96 erkek öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Elde edilen veriler üzerinde t testi ve varyans analizi yapılmış, betimsel istatistikler hesaplanmış ve alt problemler doğrultusunda yorumlanmıştır. Sonuç olarak; tezsiz yüksek lisans programlarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ve öz yeterlik algıları üzerinde daha olumlu bir etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alkan, C. (2000). Meslek ve öğretmenlik mesleği. İçinde Sönmez, V. (Ed), Öğretmenlik mesleğine giriş (ss. 191-230). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Anderson, L.W. (1988). Attitude measurement: Attitudes and their measurement, In Keeves, J.P. (Ed.), Educational research methodology and measurement: An international handbook (ss. 421-426). New York, Pergamon Press.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Baykara-Pehlivan, K. (2004). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve okul tutumları arasındaki ilişki. Eğitim Araştırmaları, 14, 211-218.
 • Çakır, Ö., Erkuş, A., ve Kılıç, F. (2004). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2000 yılı öğretmenlik meslek bilgisi programının (ÖMBP) çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları.
 • Denzine, G.M., Cooney, J.B., ve McKenzie, R. (2005). Confirmatory factor analysis of the teacher efficacy scale for prospective teachers. British Journal of Educational Psychology, 75, 689-708.
 • Erden, M. (1995). Öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası derslerine yönelik tutumları. HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99-105.
 • Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M.T., ve Güven, K. (2000). Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25(116), 27-34.
 • Henson, R.K., Kogan, L.R., ve Vacha-Haase, T. (2001). A reliability generalization study of the teacher efficacy scale and related instruments. Educational and Psychological Measurement, 61(3), 404-420.
 • Keeves, J.P. (1988). Educational research methodology, and measurement: An international handbook. New York: Pergamon Press.
 • Koçak-Usluel, Y. (2006). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterliklerinin karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, 22, 233-243.
 • Küçükahmet, L. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş . (2. Basım). İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Lin, H. ve Gorell, J. (2001). Exploratory analysis of pre-service teacher efficacy in Taiwan. Teaching and Teacher Education, 17, 623-635.
 • Lomorey, S. ve Wilcox, M.J. (2005). Early intervention practitioners’ self-efficacy: A measure and its applications. Early Childhood Research Quarterly, 20, 69-84.
 • Marchant, G.J. (1992). Attitudes toward research based effective teaching behaviors. Journal of Instructional Psychology, 19(2), 127-131.
 • Morgil, İ., Seçken, N., ve Yücel, S. (2004). Kimya öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 62-72.
 • Özdemir, S. ve Yalın, H.İ. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş. (2. Basım). Ankara: Nobel Yayın.
 • Senemoğlu, N. (2004). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Shaughnessy, M.F. (2004). An interview with Anita Woolfolk: the educational psychology of teacher efficacy. Educational Psychology Review, 16(2), 153-176.
 • Tabak, R.S., Akyıldız, N., ve Yıldız, S. (2003). Öğretmenlerin özyetkinlik algılama düzeyleri ve çevre duyarlılığı. Eğitim Araştırmaları, 10, 134-146.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A., ve Hoy, W. (1998). Teacher efficacy: its meaning and measure. Review of Educational Research, 68, 202-248.
 • Woolfolk- Hoy, A.ve Burke-Spero, R (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21, 343-356.
 • YÖK. (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: YÖK.
APA Çakır Ö, Kan A, Sünbül Ö (2006). Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Telsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. , 36 - 47.
Chicago Çakır Özler,Kan Adnan,Sünbül Önder Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Telsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. (2006): 36 - 47.
MLA Çakır Özler,Kan Adnan,Sünbül Önder Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Telsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. , 2006, ss.36 - 47.
AMA Çakır Ö,Kan A,Sünbül Ö Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Telsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. . 2006; 36 - 47.
Vancouver Çakır Ö,Kan A,Sünbül Ö Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Telsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. . 2006; 36 - 47.
IEEE Çakır Ö,Kan A,Sünbül Ö "Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Telsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi." , ss.36 - 47, 2006.
ISNAD Çakır, Özler vd. "Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Telsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi". (2006), 36-47.
APA Çakır Ö, Kan A, Sünbül Ö (2006). Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Telsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36 - 47.
Chicago Çakır Özler,Kan Adnan,Sünbül Önder Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Telsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, no.1 (2006): 36 - 47.
MLA Çakır Özler,Kan Adnan,Sünbül Önder Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Telsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, 2006, ss.36 - 47.
AMA Çakır Ö,Kan A,Sünbül Ö Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Telsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 2(1): 36 - 47.
Vancouver Çakır Ö,Kan A,Sünbül Ö Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Telsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 2(1): 36 - 47.
IEEE Çakır Ö,Kan A,Sünbül Ö "Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Telsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi." Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, ss.36 - 47, 2006.
ISNAD Çakır, Özler vd. "Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Telsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2/1 (2006), 36-47.