Yıl: 2006 Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 98 - 110 Metin Dili: Türkçe

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğretim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 129, Balıkesir Üniversitesi’nden 46, Cumhuriyet Üniversitesi’nden 131, Mersin Üniversitesi’nden 57, Ankara Üniversitesi’nden 40 ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden 88 sınıf öğretmenliği programı 4üncü sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 491 (kız 253, erkek 258) öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarını ölçmek için Riggs ve Enochs tarafından (1990) geliştirilen ve Bıkmaz (2002) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öz-yeterlik İnancı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının ve sonuç beklentilerinin cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı; öğrenim türlerine göre ele alındığında ise fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inancının farklılaşmadığı, sonuç beklentilerinin farklılaştığı görülmektedir. Ayrıca, sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inançlarının ve sonuç beklentilerinin üniversitelerine göre farklılaştığı görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Öz:
The Investigation of the Preservice Elementary Teachers’ Science Instruction Self-Efficacy Beliefs According to Their Gender, Type of Education, and Universities – The purpose of this research is to examine whetherpreservice elementary teachers’ science instruction self-efficacy beliefs differ according to their gender, type of education, and faculties or not. The sample of the study consists of 491 (female 253; male 258) preservice teachers from different universities (Dokuz Eylül University, Balıkesir University, Cumhuriyet University, Mersin University, Ankara University, and Van Yüzüncü Yıl University). To find out preservice teachers’ science instruction self-efficacy beliefs, Preservice Teacher Science Instruction Self-efficacy Beliefs Scale which was developed by Riggs and Enochs (1990) and adapted into Turkish by Bıkmaz (2002) was used. The result of the study shows that, preservice elementary teachers’ science instruction self-efficacy belief and outcome expectancies do not differ according to gender. When their type of education is held on, preservice elementary teachers’ science instruction self-efficacy beliefs and their outcome expectancies aren’t different. Furthermore, preservice elementary teachers’ science instruction self-efficacy beliefs and outcome expectancies differ according to their universities.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AKBAŞ A, ÇELİKKALELİ Ö (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğretim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. , 98 - 110.
Chicago AKBAŞ Ahmet,ÇELİKKALELİ Öner Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğretim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. (2006): 98 - 110.
MLA AKBAŞ Ahmet,ÇELİKKALELİ Öner Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğretim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. , 2006, ss.98 - 110.
AMA AKBAŞ A,ÇELİKKALELİ Ö Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğretim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. . 2006; 98 - 110.
Vancouver AKBAŞ A,ÇELİKKALELİ Ö Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğretim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. . 2006; 98 - 110.
IEEE AKBAŞ A,ÇELİKKALELİ Ö "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğretim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi." , ss.98 - 110, 2006.
ISNAD AKBAŞ, Ahmet - ÇELİKKALELİ, Öner. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğretim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi". (2006), 98-110.
APA AKBAŞ A, ÇELİKKALELİ Ö (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğretim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98 - 110.
Chicago AKBAŞ Ahmet,ÇELİKKALELİ Öner Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğretim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, no.1 (2006): 98 - 110.
MLA AKBAŞ Ahmet,ÇELİKKALELİ Öner Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğretim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, 2006, ss.98 - 110.
AMA AKBAŞ A,ÇELİKKALELİ Ö Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğretim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 2(1): 98 - 110.
Vancouver AKBAŞ A,ÇELİKKALELİ Ö Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğretim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 2(1): 98 - 110.
IEEE AKBAŞ A,ÇELİKKALELİ Ö "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğretim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi." Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, ss.98 - 110, 2006.
ISNAD AKBAŞ, Ahmet - ÇELİKKALELİ, Öner. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğretim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2/1 (2006), 98-110.