Yıl: 2007 Cilt: 17 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 272 - 277 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tuberculous parotitis: A review of seven cases

Öz:
Amaç: Tüberküloz parotit, tüberkülozun yaygın olarak görüldüğü ülkelerde bile nadirdir. Bu çalışmada, tüberküloz parotitli yedi hasta klinik ve histopatolojik özellikler ve tedavi açısından değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: On üç yıllık bir dönem içinde yedi hastaya (5 kadın, 2 erkek; ort. yaş 32; dağılım 23- 47) tüberküloz parotit tanısı kondu ve tedavileri yapıldı. Tüm hastalarda parotis bezi tümörü şüphesine yol açan kitle lezyonları vardı. Bulgular: Lezyonlar dört hastada sol, üç hastada sağ taraftaydı. Hastalık süresi yedi ay ile üç yıl arasında değişmekteydi. Kitleler lokalize, mobil ve 3-6 cm çapındaydı; bir hastada fistül oluşumu görüldü. Hastalarda aktif pulmoner tüberküloz bulgusuna rastlanmadı; iki hastanın göğüs filmlerinde eski tüberküloz lezyonları gözlendi. Deri testi beş hastada (%71) pozitif sonuç (>12 mm endürasyon) verdi. Beş .hastada yapılan bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme benign parotis kitlesini düşündüren bulgular ortaya koydu. Üç hastada yapılan ince iğne aspirasyon sitolojisi ve fistüllü olguda yapılan kültür çalışmalarından tanıya dönük bulgu elde edilemedi. Altı hastada yüzeyel parotidektomi, bir hastada enükleasyon uygulandı. Histopatolojik incelemede, makrofaj, epitelioid hücre ve Langhans dev hücrelerinden oluşan tüberküller ve santral kazeifikasyon nekrozu görüldü. Tanıdan sonra tüm hastalara dörtlü ilaç tedavisi uygulandı. Tedaviden sonraki ortalama 15 aylık takip süresi içinde hiçbir hastada nüks bulgusuna rastlanmadı. Sonuç: Parotis bezinde tek bir tümörün olduğu hastaların ayırıcı tanısında tüberküloz parotitin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Anahtar Kelime: Antitüberküler ajanlar Manyetik rezonans görüntüleme Tomografi, x-ışınlı bilgisayarlı Parotit Tanı, ayırıcı Tüberküloz, oral

Konular: Cerrahi

Parotis tüberkülozu: Yedi olgunun değerlendirilmesi

Öz:
Objectives: Tuberculous parotitis is rare even in countries where tuberculosis is widespread. We evaluated seven patients with tuberculous parotitis together with clinical and histopathologic findings, and management. Patients and Methods: In a period of 13 years, seven patients (5 males, 2 females; mean age 32 years; range 23 to 47 years) were diagnosed and treated for tuberculous parotitis. All the patients had a clinical suspicion of a parotid gland tumor. Results: The lesions were localized on the left in four patients, and on the right in three patients. The duration of disease varied from seven months to three years. The masses were localized, mobile, and measured 3 to 6 cm in diameter; one was fistulized. There was no evidence for active pulmonary tuberculosis. Chest radiograms showed old tuberculous lesions in two patients. The PPD skin test results were positive (>12 mm induration) in five patients (71%). Computed tomography or magnetic resonance imaging obtained in five patients showed mass formation suggesting a benign parotid gland tumor. Fineneedle aspiration cytology performed in three patients and cultivation performed in the fistulized case were all non-diagnostic. Superficial parotidectomy was performed in six patients and enucleation was performed in one patient. Histopathologic examination showed tubercles composed of macrophages, epithelioid cells and Langhans giant cells, and central caseous necrosis. Following diagnosis, all patients were treated with a fourdrug chemotherapy regimen. There was no evidence for recurrence within a mean of 15-month follow-up. Conclusion: Tuberculosis of the parotid gland should be considered in the differential diagnosis of patients presenting with a solitary tumor in the parotid gland.
Anahtar Kelime: Diagnosis, Differential Tuberculosis, Oral Antitubercular Agents Magnetic Resonance Imaging Tomography, X-Ray Computed Parotitis

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Barnes PF, Yang Z, Preston-Martin S, Pogoda JM, Jones BE, Otaya M, et al. Patterns of tuberculosis transmission in Central Los Angeles. JAMA 1997;278:1159-63.
 • 2. Cleary KR, Batsakis JG. Mycobacterial disease of the head and neck: current perspective. Ann Otol Rhinol Laryngol 1995;104(10 Pt 1):830-3.
 • 3. Williams RG, Douglas-Jones T. Mycobacterium marches back. J Laryngol Otol 1995;109:5-13.
 • 4. Singh B, Balwally AN, Nash M, Har-El G, Lucente FE. Laryngeal tuberculosis in HIV-infected patients: a difficult diagnosis. Laryngoscope 1996;106:1238-40.
 • 5. Soda A, Rubio H, Salazar M, Ganem J, Berlanga D, Sanchez A. Tuberculosis of the larynx: clinical aspects in 19 patients. Laryngoscope 1989;99:1147-50.
 • 6. Suoglu Y, Erdamar B, Colhan I, Katircioglu OS, Cevikbas U. Tuberculosis of the parotid gland. J Laryngol Otol 1998;112:588-91.
 • 7. Weiner GM, Pahor AL. Tuberculous parotitis: limiting the role of surgery. J Laryngol Otol 1996;110:96-7.
 • 8. Rowe-Jones JM, Vowles R, Leighton SE, Freedman AR. Diffuse tuberculous parotitis. J Laryngol Otol 1992; 106:1094-5.
 • 9. Suleiman AM. Tuberculous parotitis: report of 3 cases. Br J Oral Maxillofac Surg 2001;39:320-3.
 • 10. Cantrell RW, Jensen JH, Reid D. Diagnosis and management of tuberculous cervical adenitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1975;101:53-7.
 • 11. Stanley RB, Fernandez JA, Peppard SB. Cervicofacial mycohacterial infections presenting as major salivary gland disease. Laryngoscope 1983;93:1271-5.
 • 12. O'Connell JE, George MK, Speculand B, Pahor AL. Mycobacterial infection of the parotid gland: an unusual cause of parotid swelling. J Laryngol Otol 1993;107:561-4.
 • 13. Bhat NA, Stansbie JM. Tuberculous parotitis: a case report. J Laryngol Otol 1996;110:976-7.
 • 14. Maynard J. Parotid enlargement. Hosp Med 1967;1: 620-4.
 • 15. Roberi PL, Cordero di Montezemolo L. Tubercular parotitis in childhood. Minerva Pediatr 1973;25:300-7.
 • 16. Lau SK, Wei WI, Hsu C, Engzell UC. Efficacy of fine needle aspiration cytology in the diagnosis of tuberculous cervical lymphadenopathy. J Laryngol Otol 1990; 104:24-7.
 • 17. Ibekwe AO, al Shareef Z, al Kindy S. Diagnostic problems of tuberculous cervical adenitis (scrofula). Am J Otolaryngol 1997; 18:202-5.
 • 18. Mert A, Tabak F, Ozaras R, Tahan V, Ozturk R, Aktuglu Y. Tuberculous lymphadenopathy in adults: a review of 35 cases. Acta Chir Belg 2002;102:118-21.
 • 19. Munck K, Mandpe AH. Mycobacterial infections of the head and neck. Otolaryngol Clin North Am 2003;36: 569-76.
 • 20. Alleva M, Guida RA, Romo T 3rd, Kimmelman CP. Mycobacterial cervical lymphadenitis: a persistent diagnostic problem. Laryngoscope 1988;98(8 Pt 1):855-7.
 • 21. Lee KC, Schecter G. Tuberculous infections of the head and neck. Ear Nose Throat J 1995;74:395-9.
 • 22. Yenen OS, Ekinci E, Aydilek R, Baydar I. HIV infection and tuberculosis in Turkey. Chest 1988;94:674.
 • 23. Thompson NJ, Glassroth IL, Snider DE ir, Farer LS. The booster phenomenon in serial tuberculin testing. Am Rev Respir Dis 1979;119:587-97.
 • 24. Levin-Epstein AA, Lucente FE. Scrofula-the dangerous masquerader. Laryngoscope 1982;92(8 Pt 1):938-43.
 • 25. Cleary KR, Osborne BM, Butler JJ. Lymph node infarction foreshadowing malignant lymphoma. Am J Surg Pathol 1982;6:435-42.
 • 26. Handa U, Kumar S, Punia RS, Mohan H, Abrol R, Saini V. Tuberculous parotitis: a series of five cases diagnosed on fine needle aspiration cytology. J Laryngol Otol 2001;115:235-7.
 • 27. Seifert G. Tumour-like lesions of the salivary glands. The new WHO classification. Pathol Res Pract 1992; 188:836-46.
 • 28. Singh B, Maharaj TJ. Tuberculosis of the parotid gland: clinically indistinguishable from a neoplasm. J Laryngol Otol 1992;106:929-31.
 • 29. Travis LW; Hecht DW. Acute and chronic inflammatory diseases of the salivary glands: diagnosis and management. Otolaryngol Clin North Am 1977;10:329-38.
 • 30. Makhani S, Postlethwaite KR, Renny NM, Kerawala CJ, Carton AT. Atypical cervico-facial mycobacterial infections in childhood. Br J Oral Maxillofac Surg 1998; 36:119-22.
 • 31. Stewart MG, Troendle-Atkins J, Starke JR, Coker NJ. Non-tuberculous mycobacterial mastoiditis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1995;121:225-8.
 • 32. Clark JE, Magee JG, Cant AJ. Non-tuberculous mycobacterial lymphadenopathy. Arch Dis Child 1995; 72:165-6.
APA oktay m, AŞKAR İ, YILDIRIM M, topçu i, MERİÇ F (2007). Tuberculous parotitis: A review of seven cases. , 272 - 277.
Chicago oktay mehmet faruk,AŞKAR İbrahim,YILDIRIM Müzeyyen,topçu ismail,MERİÇ Faruk Tuberculous parotitis: A review of seven cases. (2007): 272 - 277.
MLA oktay mehmet faruk,AŞKAR İbrahim,YILDIRIM Müzeyyen,topçu ismail,MERİÇ Faruk Tuberculous parotitis: A review of seven cases. , 2007, ss.272 - 277.
AMA oktay m,AŞKAR İ,YILDIRIM M,topçu i,MERİÇ F Tuberculous parotitis: A review of seven cases. . 2007; 272 - 277.
Vancouver oktay m,AŞKAR İ,YILDIRIM M,topçu i,MERİÇ F Tuberculous parotitis: A review of seven cases. . 2007; 272 - 277.
IEEE oktay m,AŞKAR İ,YILDIRIM M,topçu i,MERİÇ F "Tuberculous parotitis: A review of seven cases." , ss.272 - 277, 2007.
ISNAD oktay, mehmet faruk vd. "Tuberculous parotitis: A review of seven cases". (2007), 272-277.
APA oktay m, AŞKAR İ, YILDIRIM M, topçu i, MERİÇ F (2007). Tuberculous parotitis: A review of seven cases. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 17(5), 272 - 277.
Chicago oktay mehmet faruk,AŞKAR İbrahim,YILDIRIM Müzeyyen,topçu ismail,MERİÇ Faruk Tuberculous parotitis: A review of seven cases. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 17, no.5 (2007): 272 - 277.
MLA oktay mehmet faruk,AŞKAR İbrahim,YILDIRIM Müzeyyen,topçu ismail,MERİÇ Faruk Tuberculous parotitis: A review of seven cases. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, vol.17, no.5, 2007, ss.272 - 277.
AMA oktay m,AŞKAR İ,YILDIRIM M,topçu i,MERİÇ F Tuberculous parotitis: A review of seven cases. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2007; 17(5): 272 - 277.
Vancouver oktay m,AŞKAR İ,YILDIRIM M,topçu i,MERİÇ F Tuberculous parotitis: A review of seven cases. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2007; 17(5): 272 - 277.
IEEE oktay m,AŞKAR İ,YILDIRIM M,topçu i,MERİÇ F "Tuberculous parotitis: A review of seven cases." Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 17, ss.272 - 277, 2007.
ISNAD oktay, mehmet faruk vd. "Tuberculous parotitis: A review of seven cases". Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 17/5 (2007), 272-277.