Yıl: 2007 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 192 - 196 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Psödotümör serebrili hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Psödotümör serebrili (PTS) hastalarda görme siniri ve globun yapısal değişikliklerini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: PTS tanısı almış 10 hasta (9’u kadın, 1’i erkek; ortalama yaş 32.5± 11.3 yıl) ve 10 kontrol vakası (7’si kadın, 3’ü erkek; ortalama yaş 37.6 ± 9.8 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Radyolojik değerlendirme PACS (Picture archiving and communicating system) arşivinden elde edilen kranial ve orbital manyetik rezonans görüntüleri kullanılarak yapıldı. Orbitanın aksiyel kesitlerinde globun transvers çapları, optik sinir kalınlığı ve perioptik beyin omurilik sıvısı (BOS) aralığı ölçüldü. Sagital ve aksiyel imajlar posterior skleral düzleşme, vertikal tortüyozite, papiller protrüzyon ve ‘empty sella’varlığını göstermek için değerlendirildi. Tüm radyolojik görüntüler aynı radyolojist tarafından değerlendirildi. Bulgular: PTS ve kontrol grubu arasında transvers glob çapı açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Aksiyel glob çapı, optik sinir kalınlığı, perioptik BOS aralığı, papiller protrüzyon, posterior skleral düzleşme, vertikal tortüyozite varlığı açısından iki grup arasındaki fark anlamlı idi p<0.05). Fisher exact test ile anlamsız çıkmasına rağmen PTS’li hastaların %60’ında ‘empty sella’nın varolduğu izlendi. Sonuç: Kranyal ve orbital MR görüntüleme PTS’nin tanısında faydalı bir diagnostik teknik olabilir.
Anahtar Kelime: Optik sinir Manyetik rezonans görüntüleme Psödotümör serebri Geriyedönük çalışma

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Nörolojik Bilimler Göz Hastalıkları Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme Ortopedi

Evaluation of structural changes of globe and optic nerve in cases with pseudotumor cerebri

Öz:
Aim: To evaluate the structural changes of globe and optic nerve in cases with pseudotumor cerebri (PTC). Material and Methods: Ten patients with confirmed PTC ( 9 female, 1 male; mean age 32.5 ± 11.3 ) and 10 control cases (7 female, 3 male; mean age 37.6 ± 9.8 ) were evaluated retrospectively. The radiological evaluation was made on the cranial or orbital MR images retrieved from the PACS archieve. On axial images of the orbit transverse diameters of the globe, thickness of the optic nerve and the perioptic cerebrospinal fluid (CSF) space were measured. The sagittal and axial images were evaluated for also posterior scleral flattening, vertical tortiosity of the optic nerve, protrusion of papilla and empty sella. All radiologic images were evaluated by the same neuroradiologist. Results: There was no statistical difference between PTC and control group for transvers diameters of globe (p>0,05). Axial diameters of globe, thickness of the optic nerve, thickness of perioptic CSF space, presence of protrusion of papilla, posterior scleral flattening, vertical tortiosity of optic nerve were significantly associated with PTC (p<0.05). Although statisticaly insignificant in Fisher Exact Test (p>0.05), empty sella was found in 60 % of patients with PTC on the MR images. Conclusion: Cranial and orbital MR imaging may be helpful diagnostic techniques in diagnosis of pseudotumor serebri.
Anahtar Kelime: Retrospective Studies Optic Nerve Magnetic Resonance Imaging Pseudotumor Cerebri

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Nörolojik Bilimler Göz Hastalıkları Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme Ortopedi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Friedman DI, Jacobson DM. Diagnostic criteria for idiopathic intracranial hypertension. Neurology 2002;59:1492-5.
 • 2. Sorenson PS, Krogsaa B, Gjerris F. Clinical course and prog nosis of pseudotumor cerebri: a prospective study of 24 pati ents. Acta Neurol Scand 1988; 77:164-77.
 • 3. Durcan FJ, Corbettt JJ, Wall M. The incidence of pseudotu mor cerebri: population studies in Iowa and Louisiana. Arch Neurol 1988;45:875-7.
 • 4. Gass A, Barker GJ, Riordan-Eva P, et al. MRI of optic nerve in bening intracranial hypertension. Neuroradiology 1996; 38: 769-73.
 • 5. Brodsky MC, Vaphiades M. Magnetic resonance imaging in pseudotumor cerebri. 1998;105:1686-93.
 • 6. Agid R, Farb RI, Willinsky RA, et al. Idiopathic intracranial hypertension: the validity of cross-sectional neuroimaging. Neuroradiology 2006;48:521-7.
 • 7. Weisberg LA. Computed tomography in bening intracranial hypertension. Neurology 1985;35:1075-8
 • 8. Moser FG, Hinle S, Abrams G, Bello J, Schipper H. Silver AJ. MR imaging of pseudotumor cerebri. Am J Neuroradiol 1988;9:903-9.
 • 9. Madill SA, Connor SEJ. Computed tomography demonstra tes short axial globe length in cases with idiopathic intracra nial hypertension. J Neuro-Ophthalmol 2005;25:1180-4.
 • 10. Gibby WA, Cohen MS, Goldberg HI, Sergott RC. Pseudo tumor cerebri: CT findings and correlation with vision loss. AJR 1993;160:143-6.
 • 11. Jinkins JR, Athale S, Xiong L, et al. MR of optic papilla prot rusion in patients with high intraocular pressure. Am J Neuroradiol 1996;17:665-8.
 • 12. Weisberg LA, Housepian EM, Saur DP. Empty sella syndro me as complication of bening intracranial hypertension. J Neurosurg 1975;43:177-80.
 • 13. Zagardo MT, Cail WS, Kelman SE, Rothman MI. Reversible empty sella in idiopathic intracranial hypertension: an indica tor of successful therapy.
 • 14. Jacobson DM. Intracranial hypertension and the syndrome of acquired hyperopia with choroidal folds. J Neuro ophthalmol 1995;15:178-85.
 • 15. Muci-Mendoza R, Arruga J, Hoyt WF. Distension bilatera del espacio subaracnoidea perioptica en el pseudotumor cereb ral con papilledema unlateral. su demonstracion a traves de la tomografia computarizada de la orbita. Rev Neurol 1981;9:11.
APA Yaman A, ayhan z, Gezer N, MEN S, SÖYLEV M (2007). Psödotümör serebrili hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlendirilmesi. , 192 - 196.
Chicago Yaman Aylin,ayhan ziya,Gezer Naciye Sinem,MEN Süleyman,SÖYLEV Meltem Psödotümör serebrili hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlendirilmesi. (2007): 192 - 196.
MLA Yaman Aylin,ayhan ziya,Gezer Naciye Sinem,MEN Süleyman,SÖYLEV Meltem Psödotümör serebrili hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlendirilmesi. , 2007, ss.192 - 196.
AMA Yaman A,ayhan z,Gezer N,MEN S,SÖYLEV M Psödotümör serebrili hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlendirilmesi. . 2007; 192 - 196.
Vancouver Yaman A,ayhan z,Gezer N,MEN S,SÖYLEV M Psödotümör serebrili hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlendirilmesi. . 2007; 192 - 196.
IEEE Yaman A,ayhan z,Gezer N,MEN S,SÖYLEV M "Psödotümör serebrili hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlendirilmesi." , ss.192 - 196, 2007.
ISNAD Yaman, Aylin vd. "Psödotümör serebrili hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlendirilmesi". (2007), 192-196.
APA Yaman A, ayhan z, Gezer N, MEN S, SÖYLEV M (2007). Psödotümör serebrili hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji, 14(3), 192 - 196.
Chicago Yaman Aylin,ayhan ziya,Gezer Naciye Sinem,MEN Süleyman,SÖYLEV Meltem Psödotümör serebrili hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 14, no.3 (2007): 192 - 196.
MLA Yaman Aylin,ayhan ziya,Gezer Naciye Sinem,MEN Süleyman,SÖYLEV Meltem Psödotümör serebrili hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji, vol.14, no.3, 2007, ss.192 - 196.
AMA Yaman A,ayhan z,Gezer N,MEN S,SÖYLEV M Psödotümör serebrili hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji. 2007; 14(3): 192 - 196.
Vancouver Yaman A,ayhan z,Gezer N,MEN S,SÖYLEV M Psödotümör serebrili hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji. 2007; 14(3): 192 - 196.
IEEE Yaman A,ayhan z,Gezer N,MEN S,SÖYLEV M "Psödotümör serebrili hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlendirilmesi." MN Oftalmoloji, 14, ss.192 - 196, 2007.
ISNAD Yaman, Aylin vd. "Psödotümör serebrili hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlendirilmesi". MN Oftalmoloji 14/3 (2007), 192-196.