Yıl: 2007 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 43 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case

Öz:
Amaç: Gebelikte mide kanseri çok nadirdir ve sıklıkla ileri evrelerde tanı koyulur. Bulantı, epigastrik rahatsızlık gibi gebelikle ilişkili olduğu iyi bilinen semptomlar, mide kanserinin ilk semptomları olabilir. Bu nedenle, gebelikte mide kanseri tanısı zordur. Burada, bu nadir olasılığa klinisyenlerin dikkatini çekmek amacıyla, gebelikte mide kanseri tanısı almış bir olgu sunulmaktadır. Yöntem: 22 yaşında kadın hasta kasık ağrısı şikayetiyle bir jinekolog tarafından muayene edildi. Karın ultrasonografisinde 7 haftalık gebe olduğu saptandı ve ayrıca yoğun miktarda asit görüldü. Hasta daha ileri değerlendirme amacıyla bir hastaneye yönlendirildi. Hastanın kasık ağrısı dışında iştahsızlık, erken doyma ve yemek sonrası şişkinlik şikayetleri vardı. Yapılan gastroskopide, kardiyadan köken alan ve tüm distal korpusu invaze eden tümör saptandı. Histopatolojik incelemede taşlı yüzük hücreli mide karsinomu tanısı koyuldu ve hastanın gebeliği sonlandırıldı. Exploratif laparotomide unrezektabl mide kanseri ve multiple peritoneal implantlar saptandı. Tümörün, pankreasa ve dalağa invaze olduğu görüldü. Tıbbi onkoloji kliniğine kabul edilen hastaya palyatif kemoterapi verildi. Obstrüktif üropati nedeniyle bilateral double-J-stent yerleştirildi. İntestinal dekompresyon için nazogastrik sonda takıldı ve total parenteral beslenme uygulandı. Yeterli ağrı palyasyonu yapıldı. fiimdiye kadar (tanıdan 3 ay sonrasında) herhangi bir progresyon bulgusu gözlenmeyen hastanın durumu iyidir. Sonuç: Mide kanserinin erken tanısı, daha iyi sonuçlar elde edilmesi açısından çok önemlidir. Tanıda gecikmeler olabilir çünkü hafif gastrointestinal semptomlar gebelikte sık görülür. Klinisyenler, gebelikte sürekli olan epigastrik şikayetlerin ayırıcı tanısında mide kanserini de düşünmelidir. Tanı için, mide kanserinden şüphe duyulması ve erken gastroskopi yapılması gereklidir.
Anahtar Kelime: Erişkin Assit Karsinom Düşük, terapötik Antineoplastik ajanlar Kemoterapi Gebelik komplikasyonları, neoplastik Kadın Mide neoplazmları Karın ağrısı Neoplazm invazyonu

Konular: Cerrahi

Gebelikte saptanan mide kanseri: Olgu sunumu

Öz:
Background/aims: Gastric cancer in pregnancy is extremely rare and often diagnosed at advanced stages. Well-recognized pregnancy-related symptoms, such as nausea and epigastric discomfort, can be the first symptoms of gastric cancer. Thus, the diagnosis of gastric cancer in pregnancy is difficult. We herein report a case of gastric cancer in pregnancy to alert clinicians to this rare possibility. Materials and methods: A 22-year- old nulliparous woman was examined by a gynecologist with a complaint of low abdominal pain. An abdominal ultrasound of the patient revealed 7th week of gestation and also showed massive ascites. She was referred to a hospital for further evaluation. Her other symptoms included loss of appetite, early satiety, and postprandial fullness. Gastroscopy demonstrated a tumor originating from the cardia and invading throughout the distal corpus. The histopathological diagnosis was gastric carcinoma with signet ring cells and her pregnancy was terminated. An explorative laparotomy revealed an unresectable gastric cancer and multiple peritoneal implants. Tumoral invasion was detected in pancreas and spleen. She was admitted to the medical oncology clinic and received a palliative chemotherapy. Bilateral double-J-stent placement was performed because of obstructive uropathy. A nasogastric tube was inserted for intestinal decompression, and total parenteral nutrition was administered. An adequate pain medication was given. To date (3 months after the diagnosis) the patient has been well without any signs of progression. Conclusion: Early diagnosis of gastric cancer is very important for a better outcome. The diagnosis may be delayed because mild gastrointestinal symptoms are common during pregnancy. Clinicians should take this into consideration in the differential diagnosis of persistent epigastric complaint during pregnancy. Suspicion and early upper gastrointestinal endoscopy are necessary.
Anahtar Kelime: Female Stomach Neoplasms Abdominal Pain Neoplasm Invasiveness Adult Ascites Carcinoma Abortion, Therapeutic Antineoplastic Agents Chemotherapy Pregnancy Complications, Neoplastic

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Silverberg E, Lubera J. Cancer statistics, 1989. Cancer 1989; 39: 3-20.
  • 2. Jaspers VKI, Gillessen A, Quakernack K. Gastric cancer in pregnancy: Do pregnancy, age or female sex alter the prognosis? Case reports and review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1999; 87: 13-22.
  • 3. Ueo H, Matsuoka H, Tamura S, et al. Prognosis in gastric cancer associated with pregnancy. World J Surg 1991; 15: 293-8.
  • 4. Fujimura M, Fukunda K. Gastric cancer associated with pregnancy. J Kinki Obstet 1916; 3: 208.
  • 5. Fazeny B, Marosi C. Gastric cancer as an essential differential diagnosis of minor epigastric discomfort during pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 1998; 77: 469-71.
  • 6. Meata M, Yamashiro H, Oka A, et al. Gastric cancer in the young, with special reference to 14 pregnancy-associated cases: analysis based on 2325 consecutive cases of gastric cancer. J Surg Oncol 1995; 58: 191-5.
  • 7. Furukawa H, Iwanaga T, Hiratsuka M, et al. Gastric cancer in young adults: growth accelerating effect of pregnancy and delivery. J Surg Oncol 1994; 55: 3-6.
  • 8. Meining A, Bayerdorffer E, Muller P, et al. Gastric carcinoma risk index in patients infected with Helicobacter pylori. Virchows Arch 1998; 432: 311-4.
  • 9. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain C, et al. Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection - The Maastricht 2-2000 Consensus Report. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16: 167-80
APA UNEK I, Celtik A, ALACACIOGLU A, ÇOKMERT S, YAVUZŞEN T, DOĞAN N, ÖZTOP İ, DEMİRKAN H, YILMAZ U (2007). Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case. , 41 - 43.
Chicago UNEK ILKAY TUGBA,Celtik Aygul,ALACACIOGLU AHMET,ÇOKMERT Suna,YAVUZŞEN Tuğba,DOĞAN Nedim Serkan,ÖZTOP İLHAN,DEMİRKAN HATİCE MİRAÇ BİNNAZ,YILMAZ UĞUR Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case. (2007): 41 - 43.
MLA UNEK ILKAY TUGBA,Celtik Aygul,ALACACIOGLU AHMET,ÇOKMERT Suna,YAVUZŞEN Tuğba,DOĞAN Nedim Serkan,ÖZTOP İLHAN,DEMİRKAN HATİCE MİRAÇ BİNNAZ,YILMAZ UĞUR Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case. , 2007, ss.41 - 43.
AMA UNEK I,Celtik A,ALACACIOGLU A,ÇOKMERT S,YAVUZŞEN T,DOĞAN N,ÖZTOP İ,DEMİRKAN H,YILMAZ U Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case. . 2007; 41 - 43.
Vancouver UNEK I,Celtik A,ALACACIOGLU A,ÇOKMERT S,YAVUZŞEN T,DOĞAN N,ÖZTOP İ,DEMİRKAN H,YILMAZ U Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case. . 2007; 41 - 43.
IEEE UNEK I,Celtik A,ALACACIOGLU A,ÇOKMERT S,YAVUZŞEN T,DOĞAN N,ÖZTOP İ,DEMİRKAN H,YILMAZ U "Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case." , ss.41 - 43, 2007.
ISNAD UNEK, ILKAY TUGBA vd. "Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case". (2007), 41-43.
APA UNEK I, Celtik A, ALACACIOGLU A, ÇOKMERT S, YAVUZŞEN T, DOĞAN N, ÖZTOP İ, DEMİRKAN H, YILMAZ U (2007). Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case. Turkish Journal of Gastroenterology, 18(1), 41 - 43.
Chicago UNEK ILKAY TUGBA,Celtik Aygul,ALACACIOGLU AHMET,ÇOKMERT Suna,YAVUZŞEN Tuğba,DOĞAN Nedim Serkan,ÖZTOP İLHAN,DEMİRKAN HATİCE MİRAÇ BİNNAZ,YILMAZ UĞUR Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case. Turkish Journal of Gastroenterology 18, no.1 (2007): 41 - 43.
MLA UNEK ILKAY TUGBA,Celtik Aygul,ALACACIOGLU AHMET,ÇOKMERT Suna,YAVUZŞEN Tuğba,DOĞAN Nedim Serkan,ÖZTOP İLHAN,DEMİRKAN HATİCE MİRAÇ BİNNAZ,YILMAZ UĞUR Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case. Turkish Journal of Gastroenterology, vol.18, no.1, 2007, ss.41 - 43.
AMA UNEK I,Celtik A,ALACACIOGLU A,ÇOKMERT S,YAVUZŞEN T,DOĞAN N,ÖZTOP İ,DEMİRKAN H,YILMAZ U Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case. Turkish Journal of Gastroenterology. 2007; 18(1): 41 - 43.
Vancouver UNEK I,Celtik A,ALACACIOGLU A,ÇOKMERT S,YAVUZŞEN T,DOĞAN N,ÖZTOP İ,DEMİRKAN H,YILMAZ U Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case. Turkish Journal of Gastroenterology. 2007; 18(1): 41 - 43.
IEEE UNEK I,Celtik A,ALACACIOGLU A,ÇOKMERT S,YAVUZŞEN T,DOĞAN N,ÖZTOP İ,DEMİRKAN H,YILMAZ U "Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case." Turkish Journal of Gastroenterology, 18, ss.41 - 43, 2007.
ISNAD UNEK, ILKAY TUGBA vd. "Gastric carcinoma during pregnancy: Report of a case". Turkish Journal of Gastroenterology 18/1 (2007), 41-43.