Yıl: 2008 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 37 - 44 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler

Öz:
Bu çalışmada 1964-2006 döneminde Türkiye’de turizm ve ekonomik büyüme arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler ve nedensellik ARDL yöntemi ile analiz edilmiştir. Kısa dönemde iki değişken arasında bir ilişki bulunmazken, turizm uzun dönemde ekonomik büyümenin önemli bir belirleyicisidir. Turizm gelirleri ekonomik büyümenin anlamlı Granger nedeni iken ters yönde bir nedenselliği veriler desteklememektedir. İki değişken arasındaki uzun dönemli ilişki ve turizm gelirlerinden ekonomik büyüme tek yönlü nedensellik turizm yönlü büyüme hipotezinin uzun dönemde Türkiye için geçerli olduğunu doğrulamaktadır. Tüm bulgular turizm endüstrisinin Türkiye’nin önemli büyüme kaynaklarından biri olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime: konaklama işletmeleri rekabet otel yöneticileri turizm pazarlaması rekabetçi üstünlük

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İşletme İktisat İşletme Finans

The Long and Short Term Relationships between Tourism and Economic Growth in Turkey

Öz:
This study investigates short and long term relationships and causality between tourism and economic growth by using ARDL method for 1964-2006 in Turkey. It is found that tourism is an important factor of economic growth in the long-term, while there is no relationship between tourism and economic growth in the short term. It is also found that there is a Granger-causality from tourism to economic growth, but empiricial evidence does not support reverse causality. The long term relationship between two variables and unidirectional causality from economic growth to tourism revenues confirm that in the long-term, the tourism-led growth hypothesis is valid for Turkey. Empiricial evidence laid out in this paper indicates that tourism industry is an important element affecting economic growth in Turkey.
Anahtar Kelime: competition hotel managers tourism marketing competitive advantage hospitality companies

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akaike, H.(1969). Fitting Autoregressive Models for Prediction, Annals of the Institute of Statistical Matemathics, 21(2):243-247.
 • Bahar, O. (2006). Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı, C.B.Ü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(2): 137-150.
 • Balaguer, J. ve Cantavella-Jorda, M. (2002). Tourism as a Long-run Economic Growth Factor: The Spanish Case, Applied Economics, 34(7):877-884.
 • Banerjee, A. Dolado, J. ve Mestre, R. (1998). Error-correction Mechanism Tests for Cointegration in a Single-equation Framework, Journal of Time Series Analysis, 19(3): 267-283.
 • Belk R.W. ve Costa J.A. (1995). International Tourism: An Assessment and Overview, Journal of Macromarketing 15(2): 33-49.
 • Clancy, M.J. (1999). Tourism and Development: Evidence from Mexico, Annals of Tourism Research, 26(1): 1-20.
 • Dickey, D. ve Fuller, W.A (1979). Distribution of The Estimators For Autoregressive Time Series with A Unit Root, Journal of American Statistical Association, 74(1): 427-431.
 • Dickey, D. ve Fuller, W.A (1981). Likelihood Ratio Statistics For Autoregressive Time Series With A Unit Root, Econometrica, 49(4): 1057-1072.
 • Dritsakis, N. (2004). Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: An Empirical Investigation for Greece Using Causality Analysis, Tourism Economics, 10(3):305-316.
 • Durbarry R. (2004). Tourism and Economic Growth: The Case Mauritius, Tourism Economics, 10(4):389-401.
 • Engle, Robert F. ve Granger, C.W.J.(1987). Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 55(3):251–276.
 • Ghali M.A. (1976). Torism and Economic Growth: An Empirical Study, Economic Development and Cultural Change, 24(3):527-538.
 • Granger, C.W.J. ve Newbold, P. (1974). Spurious Regressions in Econometrics, Journal of Econometrics, 2(2):111-120.
 • Gündüz, L. ve Hatemi, A. (2005). Is the Tourism-led Growth Hypothesis Valid for Turkey, Applied Economics, 12(8):499-504.
 • İlkin, A. ve Dinçer, M.Z. (1991). Turizm Kesiminin Türk Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, TOBB Yayınları, No: 217, Ankara.
 • Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, l12(2):231-254.
 • Johansen, S. ve Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Application to The Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2):169-210.
 • Karaca, O. (2005). Türkiye’de Faiz Oranı İle Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Faizlerin Düşürülmesi Kurları Yükseltir mi? Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, Ekim 2005(14):7.
 • Kırbaş-Kasman, S. ve Kasman A. (2004). Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisi, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 19(7):122-131.
 • Kim, H.J. Ming-Hsiang C. ve SooCheong S. J.(2005). Tourism Expansion and Economic Development:The Case of Taiwan”, Tourism Management, 27(5):1-9.
 • MacKinnon, J.G. (1991). Critical Values for Cointegration Tests, R.F. Engle ve C.W.J. Granger(Editör.), Long-run Economic Relationships: Readings in Cointegration Chapter 13, (ss. 267-27). Oxford: Oxford University Press.
 • Martin, J.L. Morales, N.M. ve SCARPA, R. (2004). Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data Approach, http: //www. feem. it/ Feem /Pub /Publications/WPapers/default.htm.[30.07.2007].
 • Narayan, P. K. Anad Prasad B.C. (2003). Does Tourism Granger Causes Economic Growth in Fiji? Empirical Economic Letters, 2(5):199-208.
 • Narayan, P.K. Smyth, R, (2006). What Determines Migration Flows From Low Income To High-Income Countries? An Empirical Investigation of Fiji-US Migration: 1972-2001, Contemporary Economic Policy, 24(2):332-342.
 • Oh, C. (2005). The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Korean Economy, Tourism Management, 26(11):39-44.
 • Ongan S. ve Demiröz D.M. (2005). The Contribution of Tourism to the Long-Run Turkish Economic Growth, Ekonomicky Casopis, 53(9):880-894.
 • Pesaran, H. vd. (2001). Bound Testing Approaches to The Analysis of Long Run Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16(1):289-326.
 • Phillips, P.C.B. ve Perron, P. (1988). Testing for A Unit Root in Time Series Regression, Biomètrika, 75(2):336-346.
 • Sengupta J.K ve Espana J.R. (1994). Exports and Economic Growth in Asian NICs: An Econometric Analysis for Korea, Applied Economics, 26(1):41-51.
 • Skerritt D. ve Huybers T. (2005). The Effect of International Tourism on Economic Development: An Empirical Analysis, Asia Pasific Journal of Tourism Research, 10(1):23-43.
 • Şimşek, M. ve Kadılar C. (2004). Türkiye’nin İthalat Talebi Fonksiyonunun Sınır Testi Yaklaşımıyla Eşbütünleşme Analizi:1970-2002, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(1):27-34.
 • Turizm Bakanlığı, (1998). Turizm 1998, Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara.
 • Yıldırım, J. ve Öcal, N. (2004). Tourism and Economic Growth in Turkey, Ekonomik Yaklasım, 15 (52-53):131-141.
 • Yıldız, E. (2006). İkiz Açık Hipotezi ve Türkiye, İzmir İktisat Kongresi Araştırma Merkezi Bilimsel Çalışma Raporları Serisi, BÇR No. 2006/01.
 • www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFB1AAB4631A1891715EED4F3A968EE497. [05.05.2007]. www.imf.org.
APA ÇETİNTAŞ H, BEKTAŞ Ç (2008). Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler. , 37 - 44.
Chicago ÇETİNTAŞ HAKAN,BEKTAŞ Çetin Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler. (2008): 37 - 44.
MLA ÇETİNTAŞ HAKAN,BEKTAŞ Çetin Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler. , 2008, ss.37 - 44.
AMA ÇETİNTAŞ H,BEKTAŞ Ç Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler. . 2008; 37 - 44.
Vancouver ÇETİNTAŞ H,BEKTAŞ Ç Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler. . 2008; 37 - 44.
IEEE ÇETİNTAŞ H,BEKTAŞ Ç "Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler." , ss.37 - 44, 2008.
ISNAD ÇETİNTAŞ, HAKAN - BEKTAŞ, Çetin. "Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler". (2008), 37-44.
APA ÇETİNTAŞ H, BEKTAŞ Ç (2008). Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19(1), 37 - 44.
Chicago ÇETİNTAŞ HAKAN,BEKTAŞ Çetin Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 19, no.1 (2008): 37 - 44.
MLA ÇETİNTAŞ HAKAN,BEKTAŞ Çetin Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.1, 2008, ss.37 - 44.
AMA ÇETİNTAŞ H,BEKTAŞ Ç Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2008; 19(1): 37 - 44.
Vancouver ÇETİNTAŞ H,BEKTAŞ Ç Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2008; 19(1): 37 - 44.
IEEE ÇETİNTAŞ H,BEKTAŞ Ç "Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler." Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19, ss.37 - 44, 2008.
ISNAD ÇETİNTAŞ, HAKAN - BEKTAŞ, Çetin. "Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 19/1 (2008), 37-44.