Yıl: 2007 Cilt: 38 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 203 - 206 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de organik tarım ve sulama

Öz:
Dünyada organik tarım hızla gelişmekte ve yaklaşık 120 ülkede, 32 milyon hektarlık alanda organik tarım yapılmaktadır. 28.7 milyar $’lık organik ürün pazarında Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri en büyük pazar payına sahiptirler. Türkiye’de, 1994 yılında yayınlanan ilk organik tarım yönetmeliğini takiben organik tarım alanında ciddi gelişmeler sağlanmıştır. 2005 yıllında 203 811 hektarlık alanda 421 934 ton organik ürün üretilmiştir. Yurtdışına ihraç edilen 9 319 ton organik üründen 23 230 259 $ bir gelir sağlanmıştır. Bununla birlikte ülkemiz, bitkisel üretimdeki çeşitlilik, doğal çayır ve mer’a alanlarının mevcudiyeti, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı ve yeterli işgücüne sahip olması nedeniyle organik tarım alanında önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye sahip olduğu bu potansiyelden dolayı, organik ürün pazarından daha çok pay alması gerekmektedir. Organik ürün pazar payının yükseltilmesi için çiftçilerin örgütlenmesi, organik tarım ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti, kontrol ve sertifikasyon kuruşlarının sayısı ve yapısı, organik tarımla ilgili şeffaf ve akıcı veri toplama ağlarının oluşturulması, organik tarım yapan işletmelerin yapısal özellikleri ve akredite laboratuarlarla ilgili konularda acilen çözülmesi gereken problemler vardır.
Anahtar Kelime: bitki üretimi organik tarım çiftlik hayvanları geleneksel tarım Türkiye sulama

Konular: Tarımsal Ekonomi ve Politika Coğrafya Ziraat Mühendisliği Bitki Bilimleri Uluslararası İlişkiler Ziraat, Toprak Bilimi

Organic farming in Turkey and it's problems

Öz:
Organic farming develops worldwide and has been practiced approximately in 120 countries, on 32 million hectare farmland. European and North American countries have a big marketing share in $28.7 billion-organic-products-market. In 1994 with the introduction of first regulation in Turkey, significant progress has been made in organic farming field. In 2005, 421,934 ton organic products have been produced in 203,811 hectares. From the exportation of organic product, 23 230 259 $ income has been achieved. Nevertheless, Turkey has got a very good potential in terms of variety in field crops and natural meadows and rangelands, the cattle and sheep population, and abundant number of working people in agriculture. Should this potential be exploited, Turkey can have a better position in the market. In order to do this, farmers need to be organized and trained; moreover, counseling services connected with organic farming need to be improved. The number and the effectiveness of control and certification bodies should be regulated. Data webs need to be established. Internationally accredited laboratories should be established.
Anahtar Kelime: livestock conventional farming Turkey irrigation crop production organic farming

Konular: Tarımsal Ekonomi ve Politika Coğrafya Ziraat Mühendisliği Bitki Bilimleri Uluslararası İlişkiler Ziraat, Toprak Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Ak, İ., 2004. Apolyont doğal tarım ve hayvancılık projesi. I. Uluslararası organik hayvansal üretim ve gıda güvenliği kongresi. 28 Nisan–1 Mayıs, 2004, s.144.
  • 2. Altındişli, A., 2006. Dünya’da ve Türkiye’de organik tarım uygulamaları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Notları.
  • 3. Anonim., 2006. Organik tarım strateji belgesi (taslak). http://www.tarim.gov.tr/organik tarım.
  • 4. Helga, W, and Yussefi, M., 2006. The world of organic agriculture. http://www.ifoam.org/press/press/Statistics_2006.html
  • 5. Kaymakçı, M, Taşkın, T, Koşum, N, Önenç, S.S, Önenç, A., 2004. Organik süt üretimini Türkiye’de geliştirme olanakları. I. Uluslararası organik hayvansal üretim ve gıda güvenliği kongresi. 28 Nisan–1 Mayıs, 2004, s.358.
  • 6. Öztürk, A, İ., 2004. Türkiye’de organik bal üretimi. I. Uluslararası organik hayvansal üretim ve gıda güvenliği kongresi. 28 Nisan–1 Mayıs, 2004, s.111.
  • 7. Taşbaşlı, H ve Zeytin., 2003. Organik tarımın genel ilkeleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Mart-2003, Ankara.
  • 8. Subaşı, G., 2003. Türkiye’de organik tarım, sorunları ve çözüm önerileri. Tarım ve Mühendislik Dergisi, Sayı, 66-67, s. 23.
  • 9. TÜİK-2007. Türkiye İstatistik Kurumu. ttp://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do.
APA Bayram B, YOLCU H, AKSAKAL V (2007). Türkiye'de organik tarım ve sulama. , 203 - 206.
Chicago Bayram Bahri,YOLCU Halil,AKSAKAL Vecihi Türkiye'de organik tarım ve sulama. (2007): 203 - 206.
MLA Bayram Bahri,YOLCU Halil,AKSAKAL Vecihi Türkiye'de organik tarım ve sulama. , 2007, ss.203 - 206.
AMA Bayram B,YOLCU H,AKSAKAL V Türkiye'de organik tarım ve sulama. . 2007; 203 - 206.
Vancouver Bayram B,YOLCU H,AKSAKAL V Türkiye'de organik tarım ve sulama. . 2007; 203 - 206.
IEEE Bayram B,YOLCU H,AKSAKAL V "Türkiye'de organik tarım ve sulama." , ss.203 - 206, 2007.
ISNAD Bayram, Bahri vd. "Türkiye'de organik tarım ve sulama". (2007), 203-206.
APA Bayram B, YOLCU H, AKSAKAL V (2007). Türkiye'de organik tarım ve sulama. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38(2), 203 - 206.
Chicago Bayram Bahri,YOLCU Halil,AKSAKAL Vecihi Türkiye'de organik tarım ve sulama. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 38, no.2 (2007): 203 - 206.
MLA Bayram Bahri,YOLCU Halil,AKSAKAL Vecihi Türkiye'de organik tarım ve sulama. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.38, no.2, 2007, ss.203 - 206.
AMA Bayram B,YOLCU H,AKSAKAL V Türkiye'de organik tarım ve sulama. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2007; 38(2): 203 - 206.
Vancouver Bayram B,YOLCU H,AKSAKAL V Türkiye'de organik tarım ve sulama. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2007; 38(2): 203 - 206.
IEEE Bayram B,YOLCU H,AKSAKAL V "Türkiye'de organik tarım ve sulama." Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38, ss.203 - 206, 2007.
ISNAD Bayram, Bahri vd. "Türkiye'de organik tarım ve sulama". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 38/2 (2007), 203-206.