Yıl: 2008 Cilt: 37 Sayı: 178 Sayfa Aralığı: 297 - 310 Metin Dili: Türkçe

Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki

Öz:
Amaç: Bu araştırmanın ana amacı üniversite öğrencilerinin Duygusal Zeka Ölçeği puanları ile akademik başarıları arasındaki ilişkileri orta koymaktır. Yöntem: Bu araştırmanın evreni Diyarbakır Dicle Üniversitesinin tüm öğrencileridir. Araştırmada seçkisiz olarak belirlenen Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Beden Eğitimi, Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sağlık Bilimlerinden olmak üzere toplam 532 öğrenci bu araştı rmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada Duygusal Zeka Ölçeği kullanı lmış ve öğrencilerin akademik başarıları ile ilişkilerine bakılmıştır. Sonuçlar: Özellikle Duygusal Zeka Ölçeği’nin Kendi Duygularını Anlama ve Duyguları Yönetme alt ölçekleri ile akademik başarılar arasında ilişkiler bulunmaktadır. Ayrıca bu iki alt ölçek akademik başarıları da yordayan önemli değişkenler olarak göze çarpmaktadır. Tartışşma: Özellikle eğitim alanında duygusal zekanın varlığı ve bu farkı ndalığın sağlayabileceği avantajlarla ilgili olarak gözden geçirilmesi gereken çok şey vardır. Bunlardan en önemli ve en çok dikkat edilmesi gereken nokta, eğitim sürecinde çocuklarımızın duygusal hayatını ihmal ve göz ardı etmememizdir. Halbuki duyguların öğrenme sürecinde önemli rol oynadığını ortaya koyan araştırma bulguları mevcuttur. Bu sebeple eğitim ortamlarının öğrencilerin duygusal zekalarını da geliştirici yönde hazırlanması ve düzenlenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelime: diyarbakır duygusal zeka ölçeği üniversite öğrencileri zeka katsayısı akademik başarı duygusal zeka dicle üniversitesi

Relations Between Emotional Quotient with Academic Success

Öz:
Purpose: The main purpose of this reserach is to investigate the correlation between university students` academic success and their Emotional Quotient Scale points. Method: The subjects of this research are all the students at Dicle University in Diyarbakır.The participants are 532 students who are randomly chosen from Faculty of Science, Faculty of Engineering , School of Sport Sciences, School of Law, Faculty of Letters, Faculty of Fine Arts and Institute of Public Health. The Emotional Quotient Scale is used in the research and its relation with the students’ academic success is investigated. Results: Especially, the results of the subscales like recognition of self emotions and direction of self emotions display strong relations with academic success. Furthermore, these two subscales are the variables that have influence on academic success. Discussion: Especialy in the field of education, emotional quotient and its recognition can bring a large variety of advantages, thus, there are lots of other factors still waiting to be examined. The most remarkable point here is that, the emotions of students cannot be underestimated and ignored during the process. Hence, there are researches supporting the importance and effects of emotions in learning and education. Due to this reason, the teachinglearning situations should be designed and improved as to develop students’ emotional quotient.
Anahtar Kelime: eq scale university students diyarbakir academic achievement dicle university intelligence quotient (iq) emotional intelligence

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahmann, J. Stanley ve Marvin D.(1971). Evaluating Pupil Growth: Principles of Tests and Measurement. 4. edition. Boston:Allyn and Bacon Inc.
 • Atkinson, L, Atkinson, R. Hilgard, E.R. (1995). Psikolojiye Girişş. Sosyal Yayınları, İstanbul.
 • Barchard, K.A.(2003). Does Emotional Intelligence Assist in the Prediction of Academic Success Educational and Psychological Measurement. Vol. 63. s.5, p.p. 840-858
 • Baltaş, A.(1999). Duygusal Zeka Nedir? 6 Haziran 1999, Pazar Hürriyet Gazetesi.
 • Brockert, S. Braun, G. (2000). Duygusal Zeka Testleri. (Çev. Nurettin Süleymanoğlu). MSN Yayıncılık, İstanbul.
 • Büyüköztürk, ş.(2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi. Pegem Yayıncılık. Ankara.
 • Carter, V. Good, E. (1973). Dictionary of Education. 4. Bakı. New York: McGraw Hill Book Company.
 • Epstein, R.(1999). The Key to Our Emotions. Psychology Today, Vol, 32. Issue 4.
 • Goleman, D.( 2003). Duygusal Zeka. Varlık Yayınları, İstanbul.
 • Jaeger, A.J.(2003). Job Competiences and the Curriculum: An Inquiry into Emotional Intelligence in Graduate Professional Education. Researces in Higher Education. Vol. 44 s.6,p.p 615-639
 • Julian, C. Stanley, K. D.(1972). Educational and Psychological Measurement and Evaluation. 50. Baskı New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Kemper, C.L.(1999). EQ ve IQ. Communication World, Intelligence, Vol:17.16.
 • Koç, N.(1981).Liselerde Öğrencilerin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi Uygulamaları- nın Etkililiğine İlişkin Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara
 • Mayer, J.D., Saloyev, P.(1990). The Intelligence of Emotional Intelligence. Intelligence, Vol:17.
 • Morris, C.G.(2002). Psikolojiyi Anlamak. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara.
 • Newsome , S. Day, A.L. Catano, V.M.(2000) Assessing the Predictive validity of Emotional İntelligence. Personality and Individual Differences. Vol. 29, s.p.p.1005-1016
 • O’ Connor, J.R. Raymond , M. Little, I.S.(2003). Revisiting the Predictive Validity of Emotional Intelligence:Self report Versus Ability-Based Mesures. Personality and Individual Differences. Vol.35, p.p.1893-1902
 • Özgüven, İ.E.(1998). Psikolojik Testler, PDRem Yayınları, Ankara.
 • Patrick, E. Denis, M. Vandamme, R.(2001). 7 Steps to Emotional Intelligence. Crown House Publishing Limited. Carmartjen, U.K.
 • Parker, J.D.A. Summerfeldt, L.J. Hogan, M.J. Majeski, S.A.(2004). Emotional Intelligence and Academic Success. Examining the Transition from Higs School to University. Personality Individual Differencess. Vol.36, p.p.163-172
 • Petrides, K.V.Fredericson, N. Furnham, A. (2004). The Role of Trait Emotional Intelligence in Academic Performance and Deviant Behaviour at School. Personality and İndividual Difference. Vol.36 s. 277-293.
 • Salopek, J.(1998). Train Your Brain. Training Development, Vol. 52, Issue 10.
 • Stenberg, R.J.(1998). How Intelligence is Intelligence Testing? Scentic American Present. Vol. 9 s. 4, p.p.12-17
 • Thi Lam, L. Kirby, S.L.(2002). Is Emotional Intelligence an Advantage? An Exploration of the Impact of Emotional and General Intelligence on Individual Performance. The Journal of Social Psychology. Vol.142, s.1, p.p.133–143
 • Weisinger, H. (1998). İş Yaşamında Duygusal Zeka.(Çev. Nurettin Süleymangil). MSN Yayıncılık, İstanbul.
 • Wells, D. Torrie, J. Prindle, L. Exploring Emotional Intelligence Correlates in Selected Populations of College Students. Alberta ,Lethbridge Community College, Canada.
 • Wolman, B.(1973). Dictionary of Behavioral Science. New York: Van Nostrand Company.
APA ERDOĞDU M, KENARLI Ö (2008). Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki. , 297 - 310.
Chicago ERDOĞDU M. Yüksel,KENARLI Özkan Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki. (2008): 297 - 310.
MLA ERDOĞDU M. Yüksel,KENARLI Özkan Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki. , 2008, ss.297 - 310.
AMA ERDOĞDU M,KENARLI Ö Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki. . 2008; 297 - 310.
Vancouver ERDOĞDU M,KENARLI Ö Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki. . 2008; 297 - 310.
IEEE ERDOĞDU M,KENARLI Ö "Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki." , ss.297 - 310, 2008.
ISNAD ERDOĞDU, M. Yüksel - KENARLI, Özkan. "Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki". (2008), 297-310.
APA ERDOĞDU M, KENARLI Ö (2008). Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki. Milli Eğitim, 37(178), 297 - 310.
Chicago ERDOĞDU M. Yüksel,KENARLI Özkan Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki. Milli Eğitim 37, no.178 (2008): 297 - 310.
MLA ERDOĞDU M. Yüksel,KENARLI Özkan Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki. Milli Eğitim, vol.37, no.178, 2008, ss.297 - 310.
AMA ERDOĞDU M,KENARLI Ö Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki. Milli Eğitim. 2008; 37(178): 297 - 310.
Vancouver ERDOĞDU M,KENARLI Ö Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki. Milli Eğitim. 2008; 37(178): 297 - 310.
IEEE ERDOĞDU M,KENARLI Ö "Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki." Milli Eğitim, 37, ss.297 - 310, 2008.
ISNAD ERDOĞDU, M. Yüksel - KENARLI, Özkan. "Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki". Milli Eğitim 37/178 (2008), 297-310.