Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 62 - 76 Metin Dili: Türkçe

Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın ana amacı; üniversite öğrencilerinin Duygusal Zeka Ölçeği puanları ile bazı sosyo-demografik özellikler arasındaki ilişkileri orta koymaktır. Araştırmanın evreni Diyarbakır Dicle Üniversitesinin tüm öğrencileridir. Araştırmada seçkisiz olarak belirlenen Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Beden Eğitimi M.Y.O., Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi(Güzel Sanatlar Bölümü) ve Diş Hekimliği Fakültesinden olmak üzere toplam 532 öğrenci bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada Duygusal Zeka Ölçeği ile öğrencilerin demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla da bir anket hazırlanmıştır. Araştırmada iki ortalama arasındaki farkın anlamlılığı için ilişkisiz t testi, ikiden fazla bağımsız değişkenle, duygusal zeka ölçeği puanları arasındaki farkın anlamlılığı için Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kız öğrencilerin duygusal zeka ölçeği puanları, erkek öğrencilere göre anlamlı bir şekilde yüksektir. Dışa dönük olan öğrencilerin duygusal zekaları, içe dönük öğrencilere göre daha yüksektir. Bunlara ek olarak, araştırmanın sonuçları gösteriyor ki;öğrencilerin okudukları alanlar ve anne babanın demokratik tutumları duygusal zeka ölçeği puanlarına göre anlamlı farklılıklar göstermekte ve duygusal zekanın gelişimine destek olmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Austin, E. Evans, R. Goldwater ve Potte, V.(2005). A Preliminary Study of Emotional İntelligence, Emphaty and Exam Performance in First Year Medical Students. Personality and Individual Differences, Vol. 39, 1395-1405.
 • Baltaş, A.(1999). Duygusal Zeka Nedir? 6 Haziran 1999, Pazar Hürriyet Gazetesi.
 • Bruner, J.S.(1960). The Process of Education. Cambridge:Harward University.
 • Carlson, E. (1999). Early Environtment Support ve Elementary School Adjustment in Middle Adolescence. Journal of Adolescent Researc.
 • Epstein, R.(1999). The Key to Our Emotions. Psychology Today, Vol, 32. Issue 4.
 • Erdoğdu, M.Y.(2006) Ana-Baba Tutumları ve Öğretmen Davranışları ile Öğrencilerin Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı,13.s 23-33.
 • Ergin, D.Y., Esra İşmen ve Nilüfer Ö. (2000). EQ-NED Duygusal Zeka Ölçeği El Kitabı, İstanbul.
 • Goleman, Daniel. (1996). Duygusal Zeka Neden IQ’dan Daha Önemlidir? İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Goleman, D.(2001). An El-Based Theory of Performance. The Emotionally Intelligence Workplace. Jossey-Bass. Sna Francisko.
 • Goleman, D.( 2003). Duygusal Zeka. Varlık Yayınları, İstanbul.
 • Harrod, N.R., Scheer, S.D.(2005). An Exploration of Adolescent Emotional Intelligence in Relation to Demographic Characteristics, Adolescence, Vol. 40, 159, s.503.
 • İşmen, E.(2001). Duygusal Zeka ve Problem Çözme. VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde Sunulmuş Bildiri. 5-7 Eylül, Ankara.
 • Kansu, N. (2004).Duygusal Zeka. http: //www.zaferkoleji.k12.tr/kategoriler/sayfa.asp?islem= 2&Sayfa No=14
 • Kemper, C.L.(1999). EQ ve IQ. Communication World, 16.
 • Küçükahmet, L.(2001). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Nobel Yayınları,Ankara..
 • Mayer, J.D., Saloyev, P.(1990). The İntelligence of Emotional İntelligence. İntelligence, Vol:17.
 • Mayer, J.D, Saloyev, P., Carusa, D.R.(1999). Emotional Intelligence Meets Traditional Standarts of an Intellıgence. Intelligence, Vol. 27, No.4, 267-298. Moller, Claus. (2000). Hearthwork. Hillerød: TMI.
 • Nikolaou , I. Tsaousis, I.(2002). Emotional Intelligence in the Workplace: Exploring Its Effects on Occupational Stress and Organizational Commitment. International Journal of Organizational Analysis. Vol. 10,4, s.327-342.
 • Petrides K.V. Furnham, A.(2000). Gender Diffrenences in Measured and Self Estimated Trait Emotional İntteligence. Sex Roles. A Journal of Research.
 • Salopek, J.(1998). Train Your Brain. Training Development, Vol. 52, Issue 10.
 • Wells, D., Torrie, J., Prindle, L.(2000). Exploring Emotional İntelligence Correlates in Selected Populations of College Students. Alberta ,Lethbridge Community College, Canada.
APA ERDOĞDU M (2008). Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. , 62 - 76.
Chicago ERDOĞDU M. Yüksel Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (2008): 62 - 76.
MLA ERDOĞDU M. Yüksel Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. , 2008, ss.62 - 76.
AMA ERDOĞDU M Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. . 2008; 62 - 76.
Vancouver ERDOĞDU M Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. . 2008; 62 - 76.
IEEE ERDOĞDU M "Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi." , ss.62 - 76, 2008.
ISNAD ERDOĞDU, M. Yüksel. "Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". (2008), 62-76.
APA ERDOĞDU M (2008). Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 7(23), 62 - 76.
Chicago ERDOĞDU M. Yüksel Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 7, no.23 (2008): 62 - 76.
MLA ERDOĞDU M. Yüksel Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.7, no.23, 2008, ss.62 - 76.
AMA ERDOĞDU M Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2008; 7(23): 62 - 76.
Vancouver ERDOĞDU M Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2008; 7(23): 62 - 76.
IEEE ERDOĞDU M "Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 7, ss.62 - 76, 2008.
ISNAD ERDOĞDU, M. Yüksel. "Duygusal Zeka'nın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 7/23 (2008), 62-76.