Organizational Service Innovation: The Case of the Rensselaer Satellite Video Program at the Rensselaer Polytechnic Institute

Yıl: 2005 Cilt: 19 Sayı: 1-2 Sayfa Aralığı: 55 - 80 Metin Dili: Türkçe

Organizational Service Innovation: The Case of the Rensselaer Satellite Video Program at the Rensselaer Polytechnic Institute

Öz:
Bu çalışmanın amacı, başarılı bir örgütsel hizmet inovasyonunun arkasında yatan sebepleri detaylı bir şekilde keşfetmek suretiyle bir ögütsel hizmet inovasyonu başarı modeli geliştirmektir. Örgütsel inovasyon konusunu irdeleyen önceki araştırmacılar, konuya, adaptasyon, değişim, ve adım adım yeni hizmet geliştirme açısından yaklaşmışlardır. Bu üç çalışma alanındaki kontekst'e ait farklılıklar nedeniyle, bu araştırmacıların sonuçlarını örgütsel hizmet inovasyonlarını içerecek şekilde genişletmek zordur. Bu araştırmanın özgün yönü, "dünyada ilk" türü inovasyonu göz önüne almasıdır. Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nün Rensselaer Uydu Video Programı, çalışanprofesyoneller için bir uzaktan eğitim programıdır. Uzaktan eğitim alan öğrencilerin ve müşteri şirketlerin bütün dileklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nün içerisinde şeffaf örgüt olarak kurulmuştur. Çalışma, çoklu veri toplama tekniğinin güçlü sonuçlara ulaşmak için üçgenlemeyi mümkün hale getirmesi sebebiyle, görüşme ve arşiv kaynakları gibi çoklu veri toplama tekniğini kullanmaktadır. Görüşmeler sırasında, önceden tasarlanan ve test edilen, açık uçlu soruları içeren olay çalışması protokolü kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, örgütsel hizmet inovasyonlarının başarısı için dört ana boyut olduğunu göstermektedir. Her boyut açıklanarak, teorik ve uygulamaya yönelik anlamlarla beraber geleceğe yönelik araştırma yönleri tartışılmıştır.
Anahtar Kelime: çalışanlar örgütsel hizmet uzaktan eğitim yenilik yönetimi

Örgütsel Hizmet İnovasyonu: Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nün Rensselaer Uydu Video Programı

Öz:
The objective of this study is to develop a model for organizational service innovation success by exploring in detail the reasons behind the success of an organizational service innovation. Since prior researchers on organizational innovation have approached the issue from the purpose of adoption, change, and incremental new service development, it is difficult to extend their conclusions for organizational service innovations because of the contextual differences in these three lines of research. The unique attribute of this study is that it considers anew-to-the-world innovation. The Rensselaer Satellite Video Program (RSVP) of the Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) is a distance education program for working professionals. It was set up as a transparent organization within RPI to handle all of the needs and wishes of distance students and corporate customers. The study combines multiple data collection methods such as interviews and archival sources because multiple data collection techniques make the triangulation possible to provide strong conclusions. Designed and tested before the interviews, a case study protocol with open-ended questions was used during interviews. The results of the study indicate that there are four major dimensions for the success of organizational service innovations Each dimension is explained and theoretical and practical implications as well as future research directions are discussed.
Anahtar Kelime: organizational service innovation management distance education employees

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Atuahene-Gima, K. (1996). "Differential Potency of Factors Affecting Innovation Performance in Manufacturing and Services Firms in Australia," Journal of Product Innovation Management, 13: 35-52.
 • Bitran, G.R. and Lojo, M. (1993). "A Framework for Analyzing Service Operations," European Management Journal, 11(3): 271-282.
 • Cooper, R.G. and de Brentani, U. (1991). "New Industrial Services: What Distinguish the Winners," Journal of Product Innovation Management, 8: 75-90.
 • Cowell, D.W. (1988). "New Service Development," Journal of Marketing Management, 3(3): 296- 312.
 • Daft, R.L. (1978). "A Dual-Core Model of Organizational Innovation," Academy of Management Journal, 21: 193-210.
 • Damanpour, F. (1991). "Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators," Academy of Management Journal, 34(3): 555-590.
 • Damanpour, F. and Evan, W.M. (1984). "Organizational Innovation and Performance: The Problem of Organizational Lag," Administrative Science Quarterly, 29: 392-409.
 • Davenport, T.H. (1993). Process Innovation: Reengineerihg Work through Information Technology. Boston: Harvard Business School Press.
 • de Brentani, U. (1989). "Success and Failure in New Industrial Services," Journal of Product Innovation Management, 6: 239-258.
 • _____(1991). "Success Factors in Developing New Business Services," European Journal of Marketing, 26(2): 33-59.
 • Easingwood, CJ. (1986). "New Product Development for Service Companies," Journal of Product Innovation Management, 4: 264-275.
 • Easingwood, CJ. and Percival, J. (1990). "Evaluations of New Financial Services," International Journal of Bank Marketing, 8: 3-8.
 • Easingwood, CJ. and. Storey, C. (1991). "Success Factors for New Consumer Financial Services," International Journal of Bank Marketing, 9(1): 3-10.
 • Edget, S. and Jones, S. (1991). "New Product Development in the Financial Service Industry: A Case Study," Journal of Marketing Management, 7: 271-284.
 • Edget, S. and Parkinson, S. (1994). "The Development of New Financial Services: Identifying Determinants of Success and Failure," International Journal of Service Industry Management, 5(4): 24-38.
 • Edvardson, B., Haglund, L. and Mattsson, J. (1995). "Analysis, Planning, Improvisation and Control in the Development of New Services," International Journal of Service Industry Management, 6(2):24-35.
 • Eisenhardt, K. (1989). "Building Theories from Case Study Research," Academy of Management Review, 14: 532-550.
 • Ettlie, J.D. (1983). "Organizational Policy and Innovation among Suppliers to the Food Processing Sector," Academy of Management Journal, 26: 27-44.
 • Evangelista, R. and Sirilli, G. (1995). "Measuring Innovation in Services," Research Evaluation, 5(3): 207-215.
 • Fitzsimmons, F. and Fitzsimmons, K. (1998). Service Operations Management. New Jersey: McGill.
 • Gronroos, C. (1990). Service Management and Marketing. Boston: Lexington Books.
 • Gummenson, E. (1981). "The Marketing of Professional Services: 25 Propositions," in J.H. Donelly and W.R. George (eds.), Marketing Services. Chicago, Illinois: American Marketing Assoc.Proceedings.
 • Kotler, P. (1994). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control. 8 ed. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kotler, P. and Bloom, P.N. (1984). Marketing Professional Services. New Jersey: Prentice Hall.
 • Levitt, T. (1976). "The Industrialization of Service," Harvard Business Review, 48: 63-74. Sept.-Oct.
 • Lynn, S.A. (1987). "Identifying Buying Influences for a Professional Service," Industrial Marketing Management, 16: 119-130.
 • Maister, P.H. and Lovelock, C.H. (1982). "Managing Facilitator Services," Sloan Management Review, 23: 19-31.
 • Martin, C.R. and Home, D.A. (1993). "Services Innovation: Successful versus Unsuccessful Firms," International Journal of Service Innovation Management, 4(1): 49-65.
 • _____(1995). "Level of Success Inputs for Service Innovations in the Same Firm," International Journal of Service Industry Management, 6(4): 40-56.
 • Meyer, M.H. and DeTore, A. (1999). "Product Development for Services," Academy of Management Executive, 13(3): 64-76.
 • Meyers, P.W., Sivakumar, K. and Nakata, C. (1999). "Implementation of Industrial Process Innovation: Factors, Effects, and Marketing Implications," Journal of Product Innovation Management, 16: 295-311.
 • Mills, P.K. and Margulies, N. (1980). "Toward a Core Typology of Service Organizations," Academy of Management Review, 5(2): 255-265.
 • Morone, J. and Berg, D. (1993). "Management of Technological Innovation in the Service Sector: Practices in the Banking Industry," The Journal of High Technology Management Research, 4(1):123-137.
 • Quinn, J.B., Baruch, J.J. and Paquette, P.C. (1987). "Technology in Services," Scientific American. December: 257(6): 50-58.
 • Robey, D. and Sales, C.A. (1994). Designing Organizations. Boston: Irwin.
 • Sasser, E., Olsen, R.P. and Wyckoff, D.D. (1978). Management of Service Operations. Boston: Allyn and Bacon.
 • Scheuing, E.E., and Johnson, E.M. (1989). "A Proposed Model for New Service Development," Journal of Service Marketing, 3(2): 25-34.
 • Schumpeter, J.A. (1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle (with a new introduction by John E). Elliott. New Jersey: Transaction Publishers.
 • Shostack, L.G. (1984). "Designing Services that Deliver," Harvard Business Review, 62: 133-139. Jan.-Feb.
 • Storey, C. and Easingwood, C.J. (1998). "The Augmented Service Offering: A Conceptualization and Study of its Impact on New Service Success," Journal of Product Innovation Management, 15: 335-351.
 • Sündbo, J. (1997). "Management of Innovation in Services," Service Industries Journal, 17(3): 432-455.
 • Venkatraman, N. and Prescott, J.E. (1990). "Environment-Strategy Coalignment: An Empirical Test of Its Performance Implications," Strategic Management Journal, 11: 1-23.
 • Yin, R.K. (1994). Case Study Research Design and Methods. California: Sage Publications.
APA ÖZYILMAZ A (2005). Organizational Service Innovation: The Case of the Rensselaer Satellite Video Program at the Rensselaer Polytechnic Institute. Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 19(1-2), 55 - 80.
Chicago ÖZYILMAZ ADNAN Organizational Service Innovation: The Case of the Rensselaer Satellite Video Program at the Rensselaer Polytechnic Institute. Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies 19, no.1-2 (2005): 55 - 80.
MLA ÖZYILMAZ ADNAN Organizational Service Innovation: The Case of the Rensselaer Satellite Video Program at the Rensselaer Polytechnic Institute. Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, vol.19, no.1-2, 2005, ss.55 - 80.
AMA ÖZYILMAZ A Organizational Service Innovation: The Case of the Rensselaer Satellite Video Program at the Rensselaer Polytechnic Institute. Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies. 2005; 19(1-2): 55 - 80.
Vancouver ÖZYILMAZ A Organizational Service Innovation: The Case of the Rensselaer Satellite Video Program at the Rensselaer Polytechnic Institute. Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies. 2005; 19(1-2): 55 - 80.
IEEE ÖZYILMAZ A "Organizational Service Innovation: The Case of the Rensselaer Satellite Video Program at the Rensselaer Polytechnic Institute." Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 19, ss.55 - 80, 2005.
ISNAD ÖZYILMAZ, ADNAN. "Organizational Service Innovation: The Case of the Rensselaer Satellite Video Program at the Rensselaer Polytechnic Institute". Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies 19/1-2 (2005), 55-80.