Yıl: 2008 Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 117 - 134 Metin Dili: Türkçe

Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Yönetim okulları ve örgüt yöneticileri, örgütsel başarı için işgörenlerin en önemli kaynak olduklarını vurgulamaktadır. Ancak araştırmalar işgörenlerin örgütteki potansiyel sorunlar veya konular hakkındaki bilgi ve görüşlerini bilinçli olarak esirgedikleri ve bu durumun yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Bu paradoksal durum, örgütlerde sessizlik çalışmalarının çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bir yüksek eğitim kurumunda, işgörenlerin hangi konularda neden sessiz kaldıkları ve sessizliğin sonuçlarını nasıl algıladıklarına dair 2007 yılı Ocak ayında bir araştırma yapılmıştır. Anketin kolayda örnekleme yoluyla ağırlıklı olarak yüz yüze uygulandığı araştırmaya 327 akademik ve 181 idari personel katılmıştır. Sessiz kalınan konular; etik konular ve sorumluluklar, yönetim sorunu, çalışanların performansı, iyileştirme çabaları ve çalışma olanakları şeklinde toplam varyansın %69’unu açıklayan beş faktör altında toplanmaktadır. Sessizleşmeye neden olan hususlar; yönetsel ve örgütsel hususlar, işle ilgili korkular, tecrübe eksikliği, izolasyon korkusu ve ilişkileri zedeleme korkusu şeklinde toplam varyansın %62’sini açıklayan beş boyutta birleşmektedir. Sessizliğin algılanan sonuçları ise; performans ve sinerjiyi engelleyen, iyileşme ve gelişmeyi kısıtlayan ve çalışanı mutsuz kılan sonuçlar halinde toplam varyansın %61’ini açıklayan üç faktörde bir araya gelmektedir. Makale, tartışma ve çeşitli önerilerle son bulmaktadır.
Anahtar Kelime:

A Research on Issues, Causes and Perceptional Results of Silence at Organizations

Öz:
Yönetim okulları ve örgüt yöneticileri, örgütsel başarı için işgörenlerin en önemli kaynak olduklarını vurgulamaktadır. Ancak araştırmalar işgörenlerin örgütteki potansiyel sorunlar veya konular hakkındaki bilgi ve görüşlerini bilinçli olarak esirgedikleri ve bu durumun yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Bu paradoksal durum, örgütlerde sessizlik çalışmalarının çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bir yüksek eğitim kurumunda, işgörenlerin hangi konularda neden sessiz kaldıkları ve sessizliğin sonuçlarını nasıl algıladıklarına dair 2007 yılı Ocak ayında bir araştırma yapılmıştır. Anketin kolayda örnekleme yoluyla ağırlıklı olarak yüz yüze uygulandığı araştırmaya 327 akademik ve 181 idari personel katılmıştır. Sessiz kalınan konular; etik konular ve sorumluluklar, yönetim sorunu, çalışanların performansı, iyileştirme çabaları ve çalışma olanakları şeklinde toplam varyansın %69’unu açıklayan beş faktör altında toplanmaktadır. Sessizleşmeye neden olan hususlar; yönetsel ve örgütsel hususlar, işle ilgili korkular, tecrübe eksikliği, izolasyon korkusu ve ilişkileri zedeleme korkusu şeklinde toplam varyansın %62’sini açıklayan beş boyutta birleşmektedir. Sessizliğin algılanan sonuçları ise; performans ve sinerjiyi engelleyen, iyileşme ve gelişmeyi kısıtlayan ve çalışanı mutsuz kılan sonuçlar halinde toplam varyansın %61’ini açıklayan üç faktörde bir araya gelmektedir. Makale, tartışma ve çeşitli önerilerle son bulmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bowen, F. ve Blackmon, K. (2003). “Spirals of Silence: The Dynamic Effects of Diversity on Organizational Voice”, Journal of Management Studies, 40 (6): 1393-1417.
 • Detert, J.R. ve Edmondson, A.C. (2005). “No Exit, No Voice: The Bind of Risky Voice Opportunities in Organizations”, Academy of Management Proceedings, 1-6.
 • Dutton, J.E., Ashford, S.J., O’Neil, R.M., Hayes, E. ve Wierba, E.E. (1997). “Reading the wind: How middle managers assess the context for selling issues to top managers”, Strategic management journal, 18 (5): 407-425.
 • Dyne, L.V., Ang, S. ve Botero, I.C. (2003).“Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs“, Journal of Management Studies, 1359-1392.
 • Huang, X., Vliert, E.V. ve Veght, G.V. (2005). “Breaking the Silence Culture: Stimulation of Participation and Employee Opinion Withholding Cross-nationally”, Management and Organization Review, 1 (3): 459-482.
 • Milliken F.J., Morrison E.W.ve Hewlin P.F. (2003). “An Exploratory Study of Employee Silence: Issues that Employees Don’t Communicate Upward and Why”, Journal of Management Studies, 40 (6): 1453-1476.
 • Milliken, F.J. ve Morrison, E.W. (2003). “Shades of Silence: Emerging Themes and Future Directions for Research on Silence in Organizations”, Journal of Management Studies, 40 (6): 1564-1568.
 • Morrison E.W.ve Milliken F.J. (2000). “Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World”, The Academy of Management Review, 25 (4): 706-725.
 • Morrison, E.W. ve Milliken, F.J. (2003). “Speaking Up, Remaining Silent: The Dynamics of Voice and Silence in Organizations”, Journal of Management Studies, 40 (6): 1353-1358.
 • Nakip, M. (2003). Pazarlama Araştırmaları. Birinci baskı, Seçkin, Ankara.
 • Özdamar, K. (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-1 ve 2, Genişletilmiş 5.Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Pederit, S.K. ve Ashford, S.J. (2003). “Breaking silence: Tactical choices women managers make in speaking up about gender-equity issues”, Journal of Management Studies, 40 (6): 1477-1502.
 • Pinder C.C.ve Harlos K.P. (2001). “Employee Silence: Quiescence and Acquiescence As Responses to Perceived Injustice”, Research in Personnel and Human Resources Management, 20: 331-369.
 • Premeaux, S.F. (2001). Breaking The Silence: Toward an Understanding of Speaking up in the Workplace, Basılmamış doktora tezi, Louisiana State University.
 • Premeaux, S.F. ve Bedeian, A.G. (2003). “Breaking the Silence: The Moderating Effects of Self-Monitoring in Predicting Speaking Up in the Workplace”, Journal of Management Studies, 40 (6): 1539-1562.
 • Vokola, M. ve Bouradas, D. (2005). “Antecedents and consequences of organizational silence: An empirical investigation”, Employee Relations, 27 (5): 441-458.
APA ÇAKICI A (2008). Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. , 117 - 134.
Chicago ÇAKICI Ayşehan Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. (2008): 117 - 134.
MLA ÇAKICI Ayşehan Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. , 2008, ss.117 - 134.
AMA ÇAKICI A Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. . 2008; 117 - 134.
Vancouver ÇAKICI A Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. . 2008; 117 - 134.
IEEE ÇAKICI A "Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma." , ss.117 - 134, 2008.
ISNAD ÇAKICI, Ayşehan. "Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma". (2008), 117-134.
APA ÇAKICI A (2008). Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 117 - 134.
Chicago ÇAKICI Ayşehan Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17, no.1 (2008): 117 - 134.
MLA ÇAKICI Ayşehan Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.1, 2008, ss.117 - 134.
AMA ÇAKICI A Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 17(1): 117 - 134.
Vancouver ÇAKICI A Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 17(1): 117 - 134.
IEEE ÇAKICI A "Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, ss.117 - 134, 2008.
ISNAD ÇAKICI, Ayşehan. "Örgütlerde Sessiz Kalınan Konular, Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları Üzerine Bir Araştırma". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17/1 (2008), 117-134.