Yıl: 2008 Cilt: 0 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 120 - 131 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi

Öz:
Bu çalışmada alanyazında yer alan on altı kuramsal tasarım ilkesine uygun olarak hazırlanmış çokluortam ders yazılımının lise düzeyi fizik öğretiminde akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi incelenmiştir. Araştırma 2003-2004 öğretim yılı ikinci döneminde Mersin 75. Yıl Anadolu Öğretmen Lisesi’nde yapılmıştır. Araştırma örneklemi iki gruba bölünmüş, deney grubu 24 ve kontrol grubu 24 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma sonucunda deney grubunda bulunan öğrencilerin akademik başarıları ve kalıcılık düzeylerinin kontrol grubunda bulunan öğrencilere göre anlamlı bir şekilde yüksek olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime: lise öğrencileri öğretimsel tasarım eğitim yazılımı principles fizik eğitimi akademik başarı yazılım Mersin

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çalışkan, İ. (2001). Bilişim Teknolojileri Işığında Lise Düzeyi Fizik Dersinin Sınıf ve Laboratuar Ortamında Uygulanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kutlu, O. (1999). Öğretimi Ayrıntılama Kuramına Dayalı Matematik Öğretimi ve Bilgisayar Destekli Sunumun Başarıya Ve Kalıcılığa Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Laurillard, D. (1993). Rethinking university teaching: a framework for the effective use of educational technology , Londra: Routledge.
 • Lillie D., Hannum W., Stuck G. (1989). Computers and effective instruction: using computers and software in the classroom. Longman Publishing Group, New York.
 • Mayer, R. E.; Anderson, R. B. (1992). The instructive animation: Helping students build connections between words and pictures in multimedia learning, Journal of Educational Psychology, 84( 4) : 444-452.
 • Meer, W. D. D. (2001). Using Labview in Physics Simulations for Educational Purposes, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, University of Twente, Institute for Physics Education.Twente, Hollanda.
 • Owens, W L. & Diane L. (2001). Multimedia-Based Instructional Design : Computer-Based Training, Web-Based Training, and Distance Learning, San Francisco, CA: Jossey-Bass/Pfeiffer.
 • Özçelik, D. A. (1998), Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: ÖSYM Yayınları
 • Roblyer, M.D., Edwards, J., and Havriluk, M.A. (1997). Integrating educational technology into teaching. New Jersey: Prentice Hall.
 • Sezgin, E. (2000).WWW İçin Etkili Öğretim Materyali Tasarım Önerileri, VI. Türkiye'de Internet Konferansı 9-11 Kasım 2000 Askeri Müze/Harbiye Kültür Sitesi, İstanbul.
APA KERT S, TEKDAL M (2008). Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. , 120 - 131.
Chicago KERT Serhat Bahadır,TEKDAL Mehmet Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. (2008): 120 - 131.
MLA KERT Serhat Bahadır,TEKDAL Mehmet Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. , 2008, ss.120 - 131.
AMA KERT S,TEKDAL M Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. . 2008; 120 - 131.
Vancouver KERT S,TEKDAL M Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. . 2008; 120 - 131.
IEEE KERT S,TEKDAL M "Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi." , ss.120 - 131, 2008.
ISNAD KERT, Serhat Bahadır - TEKDAL, Mehmet. "Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi". (2008), 120-131.
APA KERT S, TEKDAL M (2008). Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(23), 120 - 131.
Chicago KERT Serhat Bahadır,TEKDAL Mehmet Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.23 (2008): 120 - 131.
MLA KERT Serhat Bahadır,TEKDAL Mehmet Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.23, 2008, ss.120 - 131.
AMA KERT S,TEKDAL M Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 0(23): 120 - 131.
Vancouver KERT S,TEKDAL M Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 0(23): 120 - 131.
IEEE KERT S,TEKDAL M "Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.120 - 131, 2008.
ISNAD KERT, Serhat Bahadır - TEKDAL, Mehmet. "Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2008), 120-131.