Yıl: 2008 Cilt: 2008 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 27 - 40 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları

Öz:
Modern toplumlarda, yetiştirilen bireylerin farklı kültürel gruplarla etkileşim içerisinde olmaları ve etkileşimlerinde olumlu tutumlar geliştirmeleri beklenmektedir. Bu nedenle, gelişmiş ülkeler eğitimle ilgili sorunlarına çözümler üretirken, çok kültürlü eğitim çalışmalarına da yer vermektedirler. Çok kültürlü eğitim, öğrencilerin farklı kültürleri hoş karşılamalarının sağlanması için, öğrenme ortamlarının farklılaştırılması üzerine odaklanmaktadır. Bunun için de öğretmenler, öğrencilerinin, kendi kültürleri dışındaki bireylerin değerlerine saygı duymalarını, farklı kültürlerle ilgili ön yargılarını ortadan kaldırmalarını ve farklılıkların insanlar için bir zenginlik olduğunu benimsemelerini sağlayacak öğrenme ortamları yaratmalıdırlar. Bu nedenle, bu çalışmada, çok kültürlü eğitimin gelişim süreci ve öğrenme ortamlarına yansımaları irdelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: çokkültürcü eğitim eğitim programı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abbas, T. (2002). The home and the school in the educational achievements of South Asians. Race Ethnicity and Education, 5(3), 291-316. 03 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Agada, J. (1998). Multicultural education and the emerging paradigm: An essay in cultural epistemology. The Urban Review, 30(1), 77-95. 20 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Aldridge. J., Calhoun, C., & Aman, R. (2000). 15 misconceptions about multicultural education. Focus on Elementary, 12(3). 15 Ekim 2006 tarihinde http://www.acei.org/misconceptions.htm adresinden alınmıştır.
 • APA (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. 07 Ekim 2006 tarihinde http://www.apa.org/pi/multiculturalguidelines/homepage.html adresinden alınmıştır.
 • Arievitch, I.M., & Stetsenko, A. (2000). The quality of cultural tools and cognitive development: Gal’perin’s perspective and its implications. Human Development, 43(2), 69-93. 10 Aralık 2004 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Aydın, H. (2006). Eleştirel aklın ışığında postmodernizm, temel dayanakları ve eğitim felsefesi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1). 15 Aralık 2006 tarihinde http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/hasan_aydin_postmodernizm_egitim_felsefesi.pdf adresinden alınmıştır.
 • Banks, J.A., Cookson, P., Gay, G., Hawley, W.D., Irvine, J.J., Nieto, S., et al. (2001). Diversity within unity: Essential principles for teaching and learning in a multicultural society. 27 Aralık 2006 tarihinde http://www.educ.washington.edu/coetestwebsite/pdf/DiversityUnity.pdf adresinden alınmıştır.
 • Banks, J.A. (2004). Teaching for social justice, diversity, and citizenship in a global world. The Educational Forum, (68), 289-298. 07 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Bekerman, Z. (2004). Potential and limitations of multicultural education in conflict-ridden areas: Bilingual Palestinian-Jewish schools in Israel. Teachers College Record, 106(3), 574-610. 29 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Bennett, C. (2001). Genres of research in multicultural education. Review of Educational Research, 71(2), 171-217. 07 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Bohn, A.P., & Sleeter, C.E. (2000). Multicultural education and the standards movement: A report from the field. Phi Delta Kappan, 82(2), 156-161. 25 Ekim 2006 tarihinde ProQuest veritabanından alınmıştır.
 • Bryan, S.L., & Sprague, M.M. (1997). The effect of overseas internships on early teaching experiences. The Clearing House, 70(4). 199-201. 07 Ekim 2006 tarihinde ProQuest veritabanından alınmıştır.
 • Coşkun, H. (2006). Türkiye’de kültürlerarası eğitim. M. Hesapçıoğlu & A. Durmuş (Eds.), Türkiye’de eğitim bilimleri: Bir bilânço denemesi, (s.276-296). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çakır, M. (2003). Almanya’daki çok kültürlü ortamlarda Türkçenin anadili olarak kullanımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002-2003, 39-58.
 • Diaz, C.F. (1994). Dimensions of multicultural education: Implications for higher education. Phi Kappa Phi Journal, 74(1), 9-13. 21 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Dunn, R. (1997). The goals and track record of multicultural education. Educational Leadership, 74-77. 21 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Duverger, M. (2004). Siyaset sosyolojisi. (Ş. Tekeli, Çev.). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Erden, M., & Akman, Y. (2002). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • ERIC (1991). Communicating with culturally diverse parents of exceptional children. 19 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan.
 • Fer, S., & Cırık, İ. (2007). Yapılandırmacı öğrenme: Kuramdan uygulamaya. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Gay, G. (1994). A synthesis of scholarship in multicultural education. 13 Kasım 2006 tarihinde http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/leadrshp/le0gay.htm adresinden alınmıştır.
 • Güven, E. D. (2005). Eğitim üzerine yinelenen eleştiriler, alternatif öneriler. Pivolka 4(17), 6-8. 10 Kasım 2006 tarihinde http://www.elyadal.org/pivolka/17/egitim.htm adresinden alınmıştır.
 • Güven, İ. (2001). Öğretmen yetiştirmenin uluslararası boyutu. Milli Eğitim Dergisi, 150. 10 Kasım 2006 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/guven.htm adresinden alınmıştır.
 • Hasson, D. J. (2006). Bilingual language use in Hispanic young adults: Did elementary bilingual programs help? Bilingual Research Journal, 30(1), 45-64. 10 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Herring, R.D., & White, L.M. (1995). School counselors, teachers, and the culturally compatible classroom: Partnerships in multicultural education. Journal of Humanistic Education and Development, 34(2), 52-65. 28 Kasım 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Herron, K., Green, J., Russell, F.A., & Southard, M. (1995). Evaluation of multicultural education in schools from the teachers’ perspective. Annual Meeting of the American Educational Research Association. ERIC Digest ED 384635.
 • Jonassen, D.H., Howland, J.L., Moore, J.L., & Marra, R.M. (2003). Learning to solve problems with technology: A constructivist perspective. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
 • Jonassen, D.H., & Rohrer-Murphy, L. (1999). Activitiy theory as a framework for designing constructivist learning enviroments. Educational Technology, Research and Development, 47(1), 61-79. 01 Ekim 2004 tarihinde ProQuest veritabanından alınmıştır.
 • Kaltsounis, T. (1997). Multicultural education and citizenship education at a crossroads: Searching for common ground. Social Studies, 88(1), 18-23. 15 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Kodish, B.I. (2003). What we do with language-what it does with us. ETC: A review of general semantics, 60(1), 383-384. 06 Ocak 2008 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Leary, K. L., & Borsato, G. (2005). Hispanic high schoolers and mathematics: Follow-up of students who had participated in two-way bilingual elementary programs. Bilingual Research Journal, 29(3), 641-729. 29 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Lee, K. S., & Carrasquillo, A. (2006). Korean college students in United States: Perceptions of professors and students. College Student Journal, 40(2), 442-456. 17 Ekim 2006 tarihinde ProQuest veritabanından alınmıştır.
 • Maundeni, T. (2001). The role of social networks in the adjustment of African students to British society: Students’ perceptions. Race Ethnicity and Education, 4(3), 253-276. 17 Aralık 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • McCray, C.R.,Wright, J.V., &Beachum, F.D. (2004). An analysis of secondary school principals’ perceptions of multicultural education. Education, 125(1), 111-131. 22 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • MEB (2005). İlköğretim 1-5 öğretim programları. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Neuharth-Pritchett, S., Reiff, J.C., & Pearson, C.A. (2001). Through the eyes of preservice teachers: Implications for the multicultural . Journal of Research in Childhood Education, 15(2), 256-269. 09 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Oğuzkan, F. (1974). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Pewawardy, C. (2003). 100 defensive tactics and attributions: Dodging the dialog on cultural diversity. Multicultural Education. 09 Ekim 2006 tarihinde http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3935/is_200310/ai_n9322315 adresinden alınmıştır.
 • Pickert, S., & Chock, P.P. (1997). The concept of culture in multicultural education: Views of teacher educators in the USA. Annual Meeting of the American Educational Research Association. ERIC Digest ED 437394.
 • Schultz, D.P., & Schultz, S.E. (2002). Modern psikoloji tarihi. (Y. Aslay, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Sheets, R.H, & Chew, L. (2000). Preparing Chinese American teacher: Implications for multicultural education. Annual Meeting of the American Educational Research Association. ERIC Digest ED 446039.
 • Spyrou, S. (2002). Images of “the other”: “the Turk” in Greek Cypriot children’s imaginations. Race Ethnicity and Education, 5(3), 255-272. 27 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Sultana, Q. (1994). Evaluation of multicultural education’s understanding and knowledge in freshman level preservice. Annual Meeting of The Mid-South Educational Research Association. ERIC Digest ED 1174138131262.
 • Swick, K.J., Boutte, G., & Scoy, I. (1994). Multicultural learning through family involvement. Dimensions, 22(4), 17-21. 11 Aralık 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Tuttle, H. G. (1995). From productivity to collaboration. MultiMedia Schools, 2(2), 31-36. 07 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 • Türkoğlu, A. (1998). Karşılaştırmalı eğitim. Adana: Baki Kitabevi.
 • Woodrow, D., & Sham, S. (2001). Chinese pupils and their learning preferences. Race Ethnicity and Education, 4(4), 377-394. 17 Ekim 2006 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
APA CIRIK İ (2008). Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları. , 27 - 40.
Chicago CIRIK İlker Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları. (2008): 27 - 40.
MLA CIRIK İlker Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları. , 2008, ss.27 - 40.
AMA CIRIK İ Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları. . 2008; 27 - 40.
Vancouver CIRIK İ Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları. . 2008; 27 - 40.
IEEE CIRIK İ "Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları." , ss.27 - 40, 2008.
ISNAD CIRIK, İlker. "Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları". (2008), 27-40.
APA CIRIK İ (2008). Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008(34), 27 - 40.
Chicago CIRIK İlker Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008, no.34 (2008): 27 - 40.
MLA CIRIK İlker Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2008, no.34, 2008, ss.27 - 40.
AMA CIRIK İ Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 2008(34): 27 - 40.
Vancouver CIRIK İ Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 2008(34): 27 - 40.
IEEE CIRIK İ "Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008, ss.27 - 40, 2008.
ISNAD CIRIK, İlker. "Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008/34 (2008), 27-40.