Yıl: 2008 Cilt: 2008 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 140 - 154 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri

Öz:
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim anlayışımız da değişmiştir. Günümüzde, eğitimin internet üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlayan web tabanlı eğitimin yüz yüze eğitimden daha etkili olup olmadığı tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, web tabanlı öğretim yönteminin sunumunda farklılıklar konu edilirken, öğrencilerin başarısı, kaygı ve motivasyon düzeyleri araştırılarak bu tartışmalara farklı bir boyut kazandırılmak istenmiştir. Gösterim, alıştırma ve karma web tabanlı öğretim ortamları ile yüz yüze öğretim ortamlarında öğrenen dört farklı gruptaki lisans öğrencilerinin başarı, motivasyon düzeyleri ve bilgisayara yönelik kaygıları karşılaştırılmıştır. Araştırmada başarı yönünden karma ortamların diğer ortamlara göre daha fazla ve kalıcı öğrenmeler meydana getirdiği bulunmuştur. Bunun yanında diğer ortamlar arasında başarı yönünden fark yoktur. Motivasyon düzeyleri ve bilgisayara yönelik kaygı bakımından ise alıştırma, gösterim ve karma web tabanlı öğretim arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelime: öğrenci başarısı bilgisayar kaygısı öğrenciler motivasyon web tabanlı öğrenim sınıf öğretmenleri internet kullanımı Ankara üniversitesi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aggarwal, A. (2000). Web-Based Learning and Teaching Technologies: Opportunities and Challenges. Hershey-USA: Idea Group Publishing.
 • Alessi, S.M. and Trollip, S.R. (2001). Computer-Based Instruction: Methods and Development. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Alkan, C.; Deryakulu, D. ve Şimsek, N. (1995). Eğitim Teknolojisine Giriş. Ankara: Önder Matbaacılık Ltd. Şti.
 • Alper, A. ve Çakır Balta, Ö. (2006 ). The Effects of Distance Learning on Motivation. 2’nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium. Eskişehir, Türkiye.
 • Aydın, C.H. (2001). “Çevrimiçi (Online) Eğitimi Bekleyen Tehlikeler”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum ve Fuarı 28-29-30 Kasım 2001. S:4 Adapazarı 2001, ss. 101-108.
 • Büyüköztürk, Ş.; Akgün, Ö.E.; Özkahveci, Ö. ve Demirel, F. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 4(2) Kasım/November 2004. s. 207-239.
 • Caldwell, E.R. (2006). A comparative study of three instructional modalities in a computer-programming course: traditional instruction, web based instruction, and online instruction. Unpublished PDH Thesis. The University of North Carolina at Greensboro. USA.
 • Choi, G., Ligon, J. ve Ward, J. (2002).Computer Anxiety and Social Workers: Differences by Access, Use, And Training. Journal of Technology in Human Services. 19(1). 19.06.2007 tarihinde http://www2.uta.edu/cussn/jths/JTHS_V19_1.pdf adresinden alınmıştır. (ss.1-12)
 • Ersoy, E. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayara İlişkin Kaygı Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gliner, J.A. ve Morgan, G.A. (2000). Research methods in applied settings: an integrated approach to design and analysis. Mahwah, New Jersey, USA: Lawrence Erlbaum associates,
 • Green, S.B. ve Salkind, N.J. (2005). Using SPSS for Windows and Macintosh, Analyzing and Understanding Data. New Jersey, USA: Pearson Prentice Hall.
 • Gürcan - Namlu, A. ve Ceyhan, E. (2003). Bilgisayar Kaygısı: Öğretmen Adayları Üzerinde Çok Yönlü Bir İnceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 3(2). ss.403-432.
 • Harting, K.A. (2004). Student Learning Outcomes in a Computer Applications Module: Online Vs. Face-to-Face Instruction. Unpublished PHD Thesis Southern Illinois University Carbondale, USA.
 • Johnston, J. (1987). Electronic learning from audiotape to videodisc. , New Jersey, ABD: Lawrence Erlbaum associates.
 • Karataş, E. (2003). Yüz yüze ve uzaktan eğitimde öğrenme deneyimlerinin eşitliği. Eğitim Bilimleri Ve Uygulama. 2(3). s.91-104.
 • Michael, K.Y. (2002) Comparison of Students' Product Creativity Using a Computer Simulation Activity versus a Hands-on Activity in Technology Education. Unpublished PDH Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University. Blacksburg, Virginia. USA
 • Özmen, Ş. (2001). Eğitimde Sanal Sınıf Uygulamaları ve Sonuçları. VII."Türkiye'de Internet" Konferansı 1-3 Kasım 2001 Askeri Müze/Harbiye Kültür Sitesi, İstanbul. 25.06.2002 tarihinde http://inet-tr.org.tr/inetconf7/bildiriler/89.doc adresinden alınmıştır.
 • Sankaran, S.R. ve Bui, T. (2001). Impact of Learning Strategies and Motivation on Performance: A Study in Web Based Instruction. Journal of Instructional Psychology, 28 (3). S. 191-198
 • Şimşek, N. (1998). Öğretim Yazılımları. Siyasal Kitapevi. Ankara.
 • Wheeler, S. (2002). Student Perceptions Of Learning Support In Distance Education. Quarterly Review Of Distance Education, 3(4), p.419.
APA HORZUM M, BALTA ÇAKIR Ö (2008). Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri. , 140 - 154.
Chicago HORZUM Mehmet Barış,BALTA ÇAKIR Özlem Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri. (2008): 140 - 154.
MLA HORZUM Mehmet Barış,BALTA ÇAKIR Özlem Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri. , 2008, ss.140 - 154.
AMA HORZUM M,BALTA ÇAKIR Ö Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri. . 2008; 140 - 154.
Vancouver HORZUM M,BALTA ÇAKIR Ö Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri. . 2008; 140 - 154.
IEEE HORZUM M,BALTA ÇAKIR Ö "Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri." , ss.140 - 154, 2008.
ISNAD HORZUM, Mehmet Barış - BALTA ÇAKIR, Özlem. "Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri". (2008), 140-154.
APA HORZUM M, BALTA ÇAKIR Ö (2008). Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008(34), 140 - 154.
Chicago HORZUM Mehmet Barış,BALTA ÇAKIR Özlem Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008, no.34 (2008): 140 - 154.
MLA HORZUM Mehmet Barış,BALTA ÇAKIR Özlem Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2008, no.34, 2008, ss.140 - 154.
AMA HORZUM M,BALTA ÇAKIR Ö Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 2008(34): 140 - 154.
Vancouver HORZUM M,BALTA ÇAKIR Ö Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 2008(34): 140 - 154.
IEEE HORZUM M,BALTA ÇAKIR Ö "Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008, ss.140 - 154, 2008.
ISNAD HORZUM, Mehmet Barış - BALTA ÇAKIR, Özlem. "Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008/34 (2008), 140-154.