Yıl: 2008 Cilt: 2008 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 218 - 232 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları

Öz:
Bu çalışma son zamanlarda Türkiye’de medyanın gündemini meşgul eden nükleer santraller ve nükleer enerji kullanımı konusunda öğretmen adaylarının tutumlarını belirlemek için yapılmıştır. Bu amaç için oluşturulan ölçekte 13 demografi sorusunun yanı sıra 20 tane beşli Likert tipi soru bulunmaktadır. Ölçme aracının geçerliliğini test etmek için yansız olarak seçilen 124 öğretmen adayına anket uygulanmış; faktör analizi ve temel bileşenler analizi tekniği kullanılarak testin geçerliliği belirlenmiş; hazırlanan anketin güvenilirliği .88 bulunmuştur. Gruplar arası anlamlılık testlerinde α = .05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Hazırlanan ölçek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarına devam eden 506 öğretmen adayına uygulanmıştır. Çalışma sonuçları katılımcıların öğrenim gördükleri alan, sınıf ve sosyo ekonomik özelliklerine göre anlamlı farkın olduğunu göstermiştir. Nükleer enerji konusunda katılımcıların büyük bir kısmı (%51), ön bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. Sorulan soruya ön bilgisinin olduğunu belirten öğrenciler ise kitle iletişim araçlarını, çevre bilimi derslerini ve okul kitaplarını kaynak göstermişlerdir.
Anahtar Kelime: öğretmen görüşleri nükleer enerji çevreye karşı tutumlar nükleer santraller Türkiye öğretmen tutumları öğretmen adayları

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Prospective Teachers' Attitudes Towards the Use of Nuclear Energy and the Construction of Nuclear Plants in Turkey

Öz:
In this study we explored Turkish prospective teachers’ attitudes towards the use of nuclear energy and construction of nuclear plants, a recent topic of discussion in Turkish medya. We conducted a survey including thirteen demographic and twenty 5-point Likert-scale items. In order to evaluate the reliability of the Likert-scale, we administrated the survey to 124 randomly choosen prospective teachers. The factor analysis an the principal components analysis revealed a reliabilty of .88. The accepted α value in the variance analysis between groups was .05. Later, we administred the survey to a total of 506 prospective teachers from the social and the science teaching programs in the Faculty of Education at Ondokuz Mayıs University. Study analysis revealed meaningful differences among participants academic levels and socio-economic levels. Majority of our participants (51%) expressed that they did not have any formal knowledge on nuclear energy. Participants, who responded that they have same formal knowledge expressed that the mass media environmental courses and textbooks were the sources of their knowledge.
Anahtar Kelime: nuclear plants Turkey teacher attitudes prospective teachers teacher views nuclear energy environmental attitudes

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Arvai, J. L., Campbell, V. E. A., Baird, A., ve Rivers, L. (2004). Teaching students to make better decisions about the enviroment: Lessons from the decision sciences. Journal Of Enviromental Education, 36 (1), 33–44.
 • Aydın, O. (2000). Davranış bilimlerine giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Aygün, S. (2005). NükleerEnerjiRaporu, 20.08.2006 tarihinde, http://www.atonet.org.tr/turkce/bulten/bulten.php3?sira=365 adresinden alınmıştır.
 • Başaran, E. B. (1990). Eğitim psikolojisi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Berberoğlu, G. ve Tosunoğlu, C. (1995). Exploratory and confirmatory factor analysis of an enviromental attitude scale (EAS) for Turkish university students. Journal of Enviromental Education, 30 (3), 40–44.
 • Bingle, W. E. ve Gaskell, P. J. (1994). Scientific literacy for decision-making and the social construction of scientific knowledge. Science Education, 78, 185–201.
 • Can, T. (2004). Yabancı dil olarak ingilizce öğretmenlerinin yetiştirilmesinde kuram ve uygulama boyutuyla oluşturmacı yaklaşım. İstanbul Üniversitesi. Yüksek lisans tezi, 06.03.2007 tarihinde, www.ingilish.com/elektronik-gelisim-dosyasi.html adresinden alınmıştır.
 • Çolakoğlu, T. (2000). Sporun topluma yaygınlaştırlmasında medyanın etkisi (güreş örneği). Gazi Üniversitesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eagly, A. H., Mladinic, A. ve Otto, S. (1994). Cognitive and affective bases of attitudes toward social groups and social policies. Journal of Experimental Social Psychology, 30, 113–117.
 • Fleming, R. (1989). Literacy for a technological age. Science Education, 73, 391–404.
 • Hinman, G. W., Rosa, E. A., Kleinhesselink, R. R. ve Lowinger, T. C. (1993). Perception of nuclear and other risks in Japan and the United States. Risk Analysis, 13 (4), 449–455.
 • Kahneman, D. ve Tversky, A. (2000). Choices, values, and frames. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Karabulut, E. (1999). Enerji kaynakları. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Katsuya, T. (2001). Public response to the Tokai nuclear accident. Risk Analysis 21 (6), 1039–1046.
 • Magnus, V. J., Martinez, P. ve Peduya, R. (1997). Analysis of enviromental concepts and attitudes biology degree students. Journal of Enviromental Education, 29 (1), 28–33.
 • Miden, C. J. H. ve Verplanken, B. (1990). The stability of nuclear attitudes after Chernobyl. Journal of Environmental Psychology, 10, 111–119.
 • Özgüven, İ. E. (2004). Psikolojik testler. Ankara: Sistem Ofset.353.
 • Peters , H. P., Albrecht, G., Hennen,. L. ve Stegelmann, H. U. (1990). “Chernobyl” and the nuclear power issue in West German public opinion. Journal of Environmental Psychology, 10, 151–167.
 • Pooley, J. A. ve O’Connor, M. (2000). Enviromental education and attitudes: Emotions and beliefs are what is needed, Environment and Behavior, 32 (5), 711–723. 27.01.2007 tarihinde http://www.sagepublications.com adresinden alınmıştır.
 • Renn, O. (1990). Publıc responses to Chernobyl accident. Journal of Environmental Psychology,10,151–167.
 • Sjöberg, B. D. ve Sjöberg, L. (1990). Risk perception and worries after Chernobyl accident. Journal of Environmental Psychology, 10, 135–149.
 • Sönmez, V. (1994). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Pegema Yayınları.
 • Sunal, C. S. ve Sunal, D.W. (1999). Nuclear reactions: Studying peaceful applications in the middle and secondary school. The Social Studies, 90 (4),164–170.
 • Stapp, W. B., Bennett, D., Bryan, W. Jr., Fulton, J., MacGregor, J., Nowak, P., Swan, J., Wall, R. ve Havlick, S. (1969). The concept of enviromental education. Journal of Enviromental Education, 1 (1), 30–31 (Pooley, J.A. ve O’Connor 2000’den aktarılmıştır).
 • Taşkın, Ö. (2004). Postmaterialism, new environmental paradigm and eco-centric approach: A qualitative and quantitative study of envirenmental attitudes of Turkey senior high school Students. Unpublished Ph. D. Indiana University, Bloomington, IN, United States.
 • Taşkın, Ö. (2005). An evaluation of the studies on environmental attitude and knowledge. Education and Science, 30 (138), 78–85.
 • Tversky, A. (1992). Choice in context: Trade off contrast and extremeness aversion, Journal of Marketing Research, 29, 231-295.
 • Uzun, N. ve Sağlam, N. (2005). Sosyo-ekonomik durumun çevre bilinci ve çevre akademik başarı üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal Of Education), 29,194–202.
 • Yang, F. Y. ve Anderson, O. R. (2003). Senior high school students’ preference and reasoning modes about nuclear energy use. International Journal of Science Education. 25 (2), 221–244.
APA OZDEMIR N, Çobanoğlu E (2008). Türkiye'de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları. , 218 - 232.
Chicago OZDEMIR NEVIN,Çobanoğlu Elif Omca Türkiye'de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları. (2008): 218 - 232.
MLA OZDEMIR NEVIN,Çobanoğlu Elif Omca Türkiye'de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları. , 2008, ss.218 - 232.
AMA OZDEMIR N,Çobanoğlu E Türkiye'de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları. . 2008; 218 - 232.
Vancouver OZDEMIR N,Çobanoğlu E Türkiye'de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları. . 2008; 218 - 232.
IEEE OZDEMIR N,Çobanoğlu E "Türkiye'de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları." , ss.218 - 232, 2008.
ISNAD OZDEMIR, NEVIN - Çobanoğlu, Elif Omca. "Türkiye'de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları". (2008), 218-232.
APA OZDEMIR N, Çobanoğlu E (2008). Türkiye'de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008(34), 218 - 232.
Chicago OZDEMIR NEVIN,Çobanoğlu Elif Omca Türkiye'de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008, no.34 (2008): 218 - 232.
MLA OZDEMIR NEVIN,Çobanoğlu Elif Omca Türkiye'de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2008, no.34, 2008, ss.218 - 232.
AMA OZDEMIR N,Çobanoğlu E Türkiye'de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 2008(34): 218 - 232.
Vancouver OZDEMIR N,Çobanoğlu E Türkiye'de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 2008(34): 218 - 232.
IEEE OZDEMIR N,Çobanoğlu E "Türkiye'de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008, ss.218 - 232, 2008.
ISNAD OZDEMIR, NEVIN - Çobanoğlu, Elif Omca. "Türkiye'de Nükleer Santrallerin Kurulması ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008/34 (2008), 218-232.