Yıl: 2008 Cilt: 2008 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 276 - 286 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretimde teknolojik araç gereç kullanımına karşı tutum ve sahip oldukları fikirleri belirlemektir. Çalışma 2006-2007 öğretim yılı güz döneminde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği programına devam eden 30 3. sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Yavuz (2005) tarafından geliştirilen, 5 faktörden ve 19 maddeden oluşan “Teknoloji Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin öğretimde teknoloji kullanımı hakkındaki fikirlerinin tespiti için, seçilen 5 öğrenci ile yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde bağımlı gruplar için t testi kullanılmıştır. Teknoloji tutum ölçeğinin ön test ve son test ortalamaları karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak son test lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin öğretimde teknolojik araç gereçleri kullanmalarının, öğrencilerin tutumlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir ve yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilerin teknoloji kullanımı hakkındaki olumlu fikirleri olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: zonguldak karaelmas üniversitesi ilk öğretim programı teknoloji kullanımı teknoloji destekli öğretim fen eğitimi teknoloji tutum ölceği teknolojik araç gereç sınıf öğretmenleri ilk öğretim okulları öğretmen tutumları teknoloji eğitimi teknolojiye karşı tutum öğretmen adayları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akgün, A., Gönen, S. ve Yılmaz, A. Fen bilgisi öğretmen adaylarının karışımların yapısı ve iletkenliği konusundaki kavram yanılgıları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-8.
 • Akpınar, E., Aktamış, H. ve Ergin, Ö. (2005). Fen bilgisi dersinde eğitim teknolojisi kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4, 1, Article 12, 10.10.2006 tarihinde http://www.tojet.net/articles/412.doc adresinden alınmıştır.
 • Becker, K. H. & Maunsaiyat, S. (2002). Thai students’ attitudes and concepts of technology. Journal of Technology Education, 13, 2, 6-19.
 • Dalton, D. W. & Hannafin, M. J. (1986). The Effects of Video-Only, CAI Only and Interactive Video Instructional Systems on Learner Performance and Attitude: An Exploratory Study, U.S., Indiana, 1986-01-00.
 • Frantom, C. G., Green, K. E. & Hoffman, E. R. (2002). Measure development: The children’s attitudes toward technology scale (CATS). Journal of Educational Computing Research, 26, 3, 249-263.
 • Gunter, G., Gunter, R. E. & Wiens, G. A. (1998). Teaching pre-service teachers technology: An innovative approach. Paper presented at the SITE 98: Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, 9th, Washington, DC, March 10-14, 1998, 6p.
 • McCoy, L.P., Heafner, T.L., Burdick, M.G. & Nagle, L.M. (2001). Gender differences in computer use and attitudes on a ubiquitous computing campus. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Seattle, WA, April 10-14, 2001, 7p.
 • Özen, S. U. & Gürel, Z. (2003). Üniversite öğrencilerinin akım ve elektromagnetik dalga oluşumu ile ilgili kavram yanılgıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 185-194.
 • Sevindik, T. (2006). Akıllı sınıfların yüksek öğretim öğrencilerinin akademik başarı ve tutumlarına etkisi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Elazığ.
 • Tanguma, J., Martin, S. S. & Crawford, C.M. (2002). Higher education and technology intergration into the learning environment: Results of a survey of theacher preparation faculty. Paper presented at the SITE 2002: Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, 13th, Nashville, TN, March 18-23, 2002, 7p.
 • Tsai, C.-C., Lin, S. S. J. & Tsai, M.-J. (2001). Developing an internet attitude scale for high school students. Computers and Education, 37, 1, 41-51.
 • Yavuz, S. (2005). Developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4, 1, 17-25. 10.10.2006 tarihinde http://www.tojet.net/articles/412.doc adresinden alınmıştır.
 • Yılmaz, M. (2005). İlköğretim 7. sınıflarda simetri konusunun öğretimde eğitim teknolojilerinin başarı ve tutuma etkisi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
APA YAVUZ S, COŞKUN A (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. , 276 - 286.
Chicago YAVUZ Soner,COŞKUN A. Erdal Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. (2008): 276 - 286.
MLA YAVUZ Soner,COŞKUN A. Erdal Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. , 2008, ss.276 - 286.
AMA YAVUZ S,COŞKUN A Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. . 2008; 276 - 286.
Vancouver YAVUZ S,COŞKUN A Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. . 2008; 276 - 286.
IEEE YAVUZ S,COŞKUN A "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri." , ss.276 - 286, 2008.
ISNAD YAVUZ, Soner - COŞKUN, A. Erdal. "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri". (2008), 276-286.
APA YAVUZ S, COŞKUN A (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008(34), 276 - 286.
Chicago YAVUZ Soner,COŞKUN A. Erdal Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008, no.34 (2008): 276 - 286.
MLA YAVUZ Soner,COŞKUN A. Erdal Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2008, no.34, 2008, ss.276 - 286.
AMA YAVUZ S,COŞKUN A Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 2008(34): 276 - 286.
Vancouver YAVUZ S,COŞKUN A Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 2008(34): 276 - 286.
IEEE YAVUZ S,COŞKUN A "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008, ss.276 - 286, 2008.
ISNAD YAVUZ, Soner - COŞKUN, A. Erdal. "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2008/34 (2008), 276-286.