Yıl: 2008 Cilt: 22 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 265 - 283 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Öz:
Günümüzün modern tüketim toplumlarının en belirgin özelliklerinden birisi tüketim olgusunun duygusal boyutunun daha çok öne çıkmasıdır. Ürün ve markaların sembolik anlamları rekabet avantajı sağlamada en önemli araçlardan birisi haline gelmiştir. Tüketiciler, sadece sorunlarına maksimum fayda bulmaya çalışan rasyonel problem çözücüler olarak görülmemektedirler. İhtiyaçlarını gidermenin yanı sıra, tüketim deneyiminden haz almaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle hedonik (hazcı) tüketim daha çok inceleme konusu olmaya başlamıştır. Aynı zamanda tüketicilerin haz alacakları alışverişlerden beklentileri de farklılık göstermektedir. Bu nedenle tüketicilerin hangi nedenlerle hedonik alışverişe yöneldiklerini belirlemek, bu davranışlarını çözümleme ve beklentilerine cevap vermede önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada İstanbul ve Erzurum illerinde yaşayan tüketicileri hedonik alışverişe yönelten nedenler karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda farklı illerde yaşayan tüketicileri hedonik alışverişe yönelten nedenler değişmektedir.
Anahtar Kelime: Erzurum İstanbul alışveriş davranışı tüketici hedonizm

Konular: İşletme İktisat

-

Öz:
In today’s modern consumption societies, the emotional dimension of consumption is becoming more important. The symbolic meaning of products and brands have been one of the most important tools in gaining competitive advantage. Consumers are not merely seen as rational problem solvers who try to find maximum benefit in their problems. They try to enjoy their consumption experience as well as meeting their needs. So hedonic consumption have begun to be investigated more and more. Besides, consumers’ expectations in their hedonic shopping differ. Thus, determining the reasons that lead consumers to hedonic shopping is important in analyzing their behaviours and satisfying their needs. In this study, it was aimed to compare who are living in İstanbul and Erzurum are have whether same hedonic shopping motivations. At the end of the study, consumers who are living different cities have different hedonic shopping motivations.
Anahtar Kelime: Istanbul shopping behaviour consumer hedonism Erzurum

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arnold, Mark J. Ve Reynolds, Kristy E. 2003. "Hedonic Shopping Motivations". Journal Of Retailing, Vol:79, S. 77–95.
 • Babacan, Muazzez. 2001. “Hedonik Tüketim Ve Özel Günler Alışverişlerine Yansıması”. 6.Ulusal Pazarlama Kongresi, Erzurum, 28 Haziran–1 Temmuz, S.97–106.
 • Babin, Barry J., Darden William R. Ve Griffin Mitch. 1994. “Work And/Or Fun:Measuring Hedonic And Utilitarian Shopping Value”. Journal Of Consumer Research,Vol.20, No.4 (Mart), S.644 656.
 • Baudrillard, J. 2004. Tüketim Toplumu. Çev. H. Deliceçaylı. İstanbul, Sarmal Yayınları.
 • Campbell, C. 1995. The Sociology Of Consumption. Londra. Routlege Press.
 • Dhar Ravi Ve Wertenbroch Klaus. 2000. “Consumer Choice Between Hedonic And Utilitarian Goods". Journal Of Marketing Research, Vol.37s.60–72
 • Feıck, Lawrence F. And Price, Linda L. 1987. “The Market Maven: A Diffuser Of Marketplace Information” Journal Of Marketing, 51(1), 83–98.
 • Fischer Filen, Arnold Stephen J. 1996. “More Than A Labor Of Love: Gender Research Christmas Shopping”, Journal Of Consumer Research, Vol: 18, (February), Ss.39–50.
 • Fromm, Erich. 1991. Sahip Olmak Ya Da Olmak (Çev. Aydın Arıtan). İstanbul. Arıtan Yayınevi
 • Hirschman, Elizabeth C. Holbrook, M. 1982. “Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods And Propositions”. Journal Of Marketing, Vol.46, Ss.92–101.
 • Jacoby Jacob, Robert W. Chestnut. 1976. Brand Loyalty: Measurement And Management, Newyork: John Wiley And Sons.
 • Khan Uzma, Oleg Urminsky. 2004. “Navigating Between Virtues And Vices: Moderators Of Decisions Involving Hedonic Versus Utilitarian Choices”, Advances İn Consumer Research, Vol:31, Ss.1–4.
 • Kurtuluş, Kemal. 2004. Pazarlama Araştırmaları. Literatür Yayıncılık, Genişletilmiş 7. Baskı, İstanbul.
 • Moschis P.George. 1976. “Shopping Orien Tations And Consumer Uses Of Information” Vol.52 No:2 Summer, Journal Of Retailing Ss.61–93.
 • Odabaşı, Yavuz. 2006. Tüketim Kültürü. Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Okado, Erica Mina. 2005. “Justification Effects On Consumer Choice Of Hedonik And Utilitarian Goods”, Journal Of Marketing Research, Vol:22, (February), ss.43–53.
 • Rook, Dennis W. 1987. “The Buying Impulse”. Journal Of Consumer Research, September, Ss. 189–199
 • Slama, Mark E. And Terrell G. Williams. 1990. “Generalization Of The MarketMaven's Information Provision Tendency Across Product Categories” Advances İn Consumer Research, 17, Ss.48–52.
 • Tauber, Edward M.(1972). “Why Do People Shop?”, Journal Of Marketing, Vol:36 (October), Ss.46–99.
 • Voss E. Kevin, Eric R. Spangenberg Ve Bianca Grohmann, 2003. “Measuring The Hedonic And Utilitarian Dimensions Of Consumer Attitude”, Journal Of Marketing Research, Vol:15, (August), Ss.310–320.
 • Westbrook A.Robert, William C.Black. 1985. “A Motivation-Based Shoppen Typology”, Spring Journal Of Retailing, Vol:61, No:1, Ss.78–103.
 • Yanıklar, Cengiz, 2006, Tüketimin Sosyolojisi, Birey Yayıncılık, İstanbul.
 • Zaichkowsky, Judith Lynn. 1985. “Measuring The Involvement Construct”. Journal Of Consumer Research, No:12, Ss.341-352.
APA Unal S, CEYLAN C (2008). Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. , 265 - 283.
Chicago Unal Sevtap,CEYLAN Cem Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. (2008): 265 - 283.
MLA Unal Sevtap,CEYLAN Cem Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. , 2008, ss.265 - 283.
AMA Unal S,CEYLAN C Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. . 2008; 265 - 283.
Vancouver Unal S,CEYLAN C Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. . 2008; 265 - 283.
IEEE Unal S,CEYLAN C "Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma." , ss.265 - 283, 2008.
ISNAD Unal, Sevtap - CEYLAN, Cem. "Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma". (2008), 265-283.
APA Unal S, CEYLAN C (2008). Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2), 265 - 283.
Chicago Unal Sevtap,CEYLAN Cem Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22, no.2 (2008): 265 - 283.
MLA Unal Sevtap,CEYLAN Cem Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, 2008, ss.265 - 283.
AMA Unal S,CEYLAN C Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2008; 22(2): 265 - 283.
Vancouver Unal S,CEYLAN C Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2008; 22(2): 265 - 283.
IEEE Unal S,CEYLAN C "Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22, ss.265 - 283, 2008.
ISNAD Unal, Sevtap - CEYLAN, Cem. "Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22/2 (2008), 265-283.