Yıl: 2008 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 69 - 75 Metin Dili: Türkçe

PROMETHEE sıralama yöntemi ile tedarikçi seçimi

Öz:
Tedarikçi seçimi, tedarik zinciri yönetiminin en önemli adımlarından birisi olup, işletmenin kısa ve uzun vade için belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Tedarikçi seçimi problemi, çok sayıda faktörün dikkate alınmasını gerektiren çok kriterli zor bir karar verme problemidir. Bu yapısıyla, problemin doğru bir şekilde çözülmesi, karar sürecinde bilimsel yöntemlerin kullanılması ile mümkün olabilir. Bu çalışmada bir işletmenin tedarikçi seçimi problemi, etkin bir sıralama yöntemi olan PROMETHEE ile ele alınmış ve alternatif tedarikçilerin öncelik sıraları bu yöntem ile hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda alternatif tedarikçiler için hem kısmi öncelikler hem de tam öncelikler belirlenmiş, böylelikle karar verme süreci ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Dağdeviren, M., Dönmez, N., Kurt, M., “Bir İşletmede Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Yeni Bir Model Tasarımı ve Uygulaması”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 21, No 2, 247-255, 2006.
 • 2. Ballou, R.H., Business Logistics: Supply Chain Management, Prentice Hall, New York, 2005.
 • 3. Heizer, J., Render, B., Principles of Operations Management, Prentice Hall, New York, 2006.
 • 4. Dickson, G.W., “An Analysis of Vendor Selection Systems and Decisions”, Journal of Purchasing, Cilt 2, 5-17, 1966.
 • 5. Arbel, A., Seidmann A., “An Application of The AHP to Bank Strategic Planning: the Mergers and Acquisitions Process”, European Journal of Operational Research, Cilt 27, 27-37, 1990.
 • 6. Arbel, A., Seidmann A., “Capacity Planning, Benchmarking and Evaluation of Small Computer Systems”, European Journal of Operational Research, Cilt 22, 347-358, 1985.
 • 7. Arbel, A., Seidmann A., “Selecting a Microcomputer For Process Control and Data Acquisition”, IIE Transactions, Cilt 16, No 1, 73-80, 1984.
 • 8. Beck M.P., Lin B.W., “Selection of Automated Office Systems: a Case Study”, OMEGA, Cilt 9, No 2, 169-176, 1981.
 • 9. Ghodsypour, S.H., Brien, C.O., “A Decision Support System for Supplier Selection Using an Integrated Analytic Hierarchy Process and Linear Programming”, International Journal of Production Economics, 56-57,199-212, 1998.
 • 10. Zviran, M.A., “Comprehensive Methodology for Computer Family Selection”, Journal Systems Software, Cilt 22, 17-26, 1993.
 • 11. Bard, J.F., “Evaluating Space Station Applications of Automation and Robotics”, IEEE Transactions on Engineering Management, Cilt 33, No 2, 102-110, 1986.
 • 12. Yurdakul, M., İç Y.T., “AHP ve Hedef Programlama Yöntemlerinin Sağlayıcı Seçimi Probleminde Kullanılması”, XXII. Ulusal YA/EM Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2001.
 • 13. Barbarosoglu, G., Yazgac, T., “An Application of The Analytic Hierarchy Process to The Supplier Selection Problem”, Production and Inventory Management Journal, Cilt 1, 14-21, 1997.
 • 14. Narasimahn R., “An Analytical Approach to Supplier Selection” Journal of Purchasing and Management, Cilt 19, No 4, 27-32, 1983.
 • 15. Nydick R.L., Hill R.P., “Using the Analytic Hierarchy Process to Structure the Supplier Selection Procedure”, Journal of Purchasing and Management, Cilt 25, No 2, 31-36, 1992.
 • 16. Partovi F.Y., Burton J., Banerjee A.. “Application of Analytic Hierarchy Process in Operations Management”, International Journal of Operations and Production Management, Cilt 10, No 3, 5-19, 1989.
 • 17. Dağdeviren, M., Eren, T., ”Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması”, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, No 1-2, 41-52, 2001.
 • 18. Demirtaş, E., Üstün, Ö., “Analytic Network Process And Multi-Period Goal Programming Integration in Purchasing Decisions”, Computers & Industrial Engineering, Article in pres, 2007.
 • 19. Soner, S., Önüt, S., “Çok Kriterli Tedarikçi Seçimi: Bir ELECTRE-AHP Uygulaması”, Yıldız Teknik Üniverstesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2006/4, 110-120, 2006.
 • 20. Dağdeviren, M., Performans Değerlendirme Sürecinin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Bütünleşik Modellenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2005.
 • 21. A.A.Munoz, P.Sheng, An Analytical Approach for Determining The Environmental Impact of Machining Processes, Journal of Materials Processing Technology Cilt 53, 736-758, 1995.
 • 22. Yüksel, İ., Dağdeviren, M., "Sosyo-Teknik Sistemlerde Hatalı Davranış Riskini Belirlemeye Yönelik Bir Erken Uyarı Modeli", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 21, No 4, 791-799, 2006.
 • 23. Yüksel, İ., Dağdeviren, M., “Using The Analytic Network Process (ANP) in A SWOT Analysis-A Case Study for A Textile Firm”, Information Sciences, in press 2007.
 • 24. Kulak, O., Kahraman,C., “Fuzzy Multi-Attribute Transportation Company Selection Among The Alternatives Using Axiomatic Design and Analytic Hierarchy Process”, Information Sciences, 170,191-210, 2005.
 • 25. Tong, K.W., Kwong, C.K., Ip,K.W., “Optimization of Process Conditions for The Transfer Molding of Electronic Packages”, Journal of Materials Processing Technology, Cilt 138, 361-365, 2003.
 • 26. Wang, X., Triantaphyllou, E., “Ranking Irregularities when Evaluating Alternatives by using Some ELECTRE Methods”, OMEGA, in pres, 2006.
 • 27. Wang,J.J, Yang,D.L., “Using A Hybrid Multi- Criteria Decision Aid Method for Information Systems Outsourcing”, Computers&Operations Research, in pres, 2007.
 • 28. Brans, J.P., Vincke, P., “A Preference Ranking Organization Method: The PROMETHEE Method for MCDM”, Management Science, Cilt 31, No 6, 647-656, 1985.
 • 29. Brans, J.P., Mareschal, B., Vincke, P., “How to Select and How to Rank Projects: The PROMETHEE Method for MCDM”, European Journal of Operational Research, Cilt 24, 228-238, 1986.
 • 30. Araz, C., Özkarahan, İ., “Supplier Evaluation and Management System for Strategic Sourcing Based on a New Multicriteria Sorting Procedure”, International Journal of Production Economics, Cilt 106, No 2, 585-606, 2007.
 • 31. Albadvi., A., Chaharsooghi, S.K., Esfahanipour, A., “Decision Making in Stock Trading: An Application of PROMETHEE”, European Journal of Operational Research, Cilt 177, 673-683, 2007.
 • 32. Araz, C., Özfirat, P.M., Özkarahan, İ., “An Integrated Multicriteria Decision-Making Methodology for Outsourcing Management”, Computers & Operations Research, Article in pres, 2006.
APA DAĞDEVİREN M, ERASLAN E (2008). PROMETHEE sıralama yöntemi ile tedarikçi seçimi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1), 69 - 75.
Chicago DAĞDEVİREN Metin,ERASLAN Ergün PROMETHEE sıralama yöntemi ile tedarikçi seçimi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 23, no.1 (2008): 69 - 75.
MLA DAĞDEVİREN Metin,ERASLAN Ergün PROMETHEE sıralama yöntemi ile tedarikçi seçimi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, 2008, ss.69 - 75.
AMA DAĞDEVİREN M,ERASLAN E PROMETHEE sıralama yöntemi ile tedarikçi seçimi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2008; 23(1): 69 - 75.
Vancouver DAĞDEVİREN M,ERASLAN E PROMETHEE sıralama yöntemi ile tedarikçi seçimi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2008; 23(1): 69 - 75.
IEEE DAĞDEVİREN M,ERASLAN E "PROMETHEE sıralama yöntemi ile tedarikçi seçimi." Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23, ss.69 - 75, 2008.
ISNAD DAĞDEVİREN, Metin - ERASLAN, Ergün. "PROMETHEE sıralama yöntemi ile tedarikçi seçimi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 23/1 (2008), 69-75.