Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi

Yıl: 2007 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 62 - 75 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim yedinci sınıfta Sosyal Bilgiler dersinde beyin temelli öğrenmenin akademik başarıya ve öğrenmenin kalıcılığına etkisini belirlemektir. Deneme modellerinden "ön test-son test kontrol gruplu model"e göre desenlenen araştırma, 2004-2005 öğretim yılı güz döneminde Eskişehir Şehit Ali Gaffar Okkan İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, verilerin toplanmasında nitel ve nicel veri toplama yöntemleri birlikte kullanılarak yöntem çeşitlemesine gidilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre Sosyal Bilgiler dersinde beyin temelli öğrenme yaklaşımı uygulanan deney grubu ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubunun akademik başarıları ve öğrenmenin kalıcılık düzeyi arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark vardır. Öğrencilerin beyin temelli öğrenmeye ilişkin görüşleri olumlu yöndedir. Öğrenciler beyin temelli öğrenmenin öğrenmeyi ezbercilikten uzaklaştırdığını; kalıcı ve zevkli öğrenme sağladığını düşünmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Öz:
The purpose of this study was to investigate whether 'Brain-Based Learning' has an effect on academic success and retention. The study was conducted in Şehit Ali Gaffar Okkan Elementary School, Eskişehir in fall term in 2004-2005 academic years. Experimental design with pre-post test control group model and both qualitative and quantitative data collection methods were used in the study. Findings of study indicate that there was a significant difference between the success and retention of control group and experimental group, experimental group being more successful than the control group. The learners seemed to have positive perspectives on Brain- Based Learning. They seemed to think that Brain- Based Learning provides memorable and enjoyable learning experiences without a need for memorizing content.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkgöz, Kamile Ün. (2003). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Akınoğlu, Orhan. (2002). "Gelişim ve Öğrenme". (Cemil Öztürk & Dursun Dilek, Ed). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık, (83-110).
 • Caine, Renate Nummela & Geoffrey Caine.(1997). Unleashing the Power of Perceptual Change the Potential of Brain Based Teaching. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Caine, Renate Nummela & Geoffrey Caine. (2002). Beyin Temelli Öğrenme. Gülten Ülgen. (Çev. Ed). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Caulfield, Joan, Sue Kid & Thel Kocher. (2000). Brain Based Instruction in Action, Educational Leadership. 58(3), 62-65.
 • D'Arcangelo, Marcia. (2000). How Does the Brain Develop?, Educational Leadership. 58(3), 68-71.
 • Deveci, Handan. (2003). Sosyal Bilgiler Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Getz, Christine Margaret. (2003). Application of Brain-Based Learning Theory for Community College Developmental English Students: A Case Study. Retrieved on 19-0ctober-2004, at URL: http//www.lib.umi.com/dissertations/ fullcit/ 310709.
 • Gibson, Sue & Roberta McKay. (2003). What Constructivist Theory and Brain Research May Offer Social Studies. Retrieved on 7-0ctober-2003, at URL: http://www.quasar.ualberta.ca/css/Css_35_4/ Arconstructionist _theory.htm.
 • Given, Barbara K. (2002). Teaching To The Brain's Natural Learning Systems. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Jensen, Eric. (1998a). Teaching With The Brain In Mind. Alexandria: ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development).
 • Jensen, Eric. (1998b). Introduction to Brain-Compatible Learning. San Diego: The Brain Store.
 • Karasar, Niyazi. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kısakürek, Mehmet Ali. (1989). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Bekir Özer. (Ed). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Mangan, Margaret Angermeyer. (1998). Brain Compatible Science. Illinois: Skylight Training and Publishing.
 • Özden, Yüksel. (2003). Öğrenme ve Öğretme. (5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sousa, David. (2000). How the Brain Learns. California: Corwin Press.
 • Sözer, Ersan. (1998). Sosyal Bilimler Kapsamında Sosyal Bilgilerin Yeri ve Önemi. (Gürhan Can, Ed). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları, ss.1-8.
 • Stevens, Judy. (2001). For the Learners' Sake: Brain-Based Instruction for the 21st Century. Tucson: Zephyr Press.
 • Tekin, Halil. (2000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. On dördüncü baskı. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Tileston, Donna Walker. (2000). 10 Best Teaching Practices : How Brain Research Learning Styles, and Standards Define Teaching Competencies. Thousand Oaks: Corwin Press.
 • Türnüklü, Abbas. (2001). Eğitimbilim Alanında Aynı Araştırma Sorusunu Yanıtlamak İçin Farklı Araştırma Tekniklerinin Birlikte Kullanılması, Eğitim ve Bilim, 26(120), 8-13.
 • Voelz, Judith Liscombe. (1994). The Neuropsychological Implications of Hemispheric Learning (and teaching) Preferences on the Achievement of College Prep Students: In Search of Brain-Based Education. Retrieved on 19-October-.2004,at
 • URL:http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/ 9504340.
 • Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
APA Çengelci Köse T (2007). Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. , 62 - 75.
Chicago Çengelci Köse Tuba Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. (2007): 62 - 75.
MLA Çengelci Köse Tuba Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. , 2007, ss.62 - 75.
AMA Çengelci Köse T Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. . 2007; 62 - 75.
Vancouver Çengelci Köse T Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. . 2007; 62 - 75.
IEEE Çengelci Köse T "Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi." , ss.62 - 75, 2007.
ISNAD Çengelci Köse, Tuba. "Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi". (2007), 62-75.
APA Çengelci Köse T (2007). Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. İlköğretim Online (elektronik), 6(1), 62 - 75.
Chicago Çengelci Köse Tuba Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. İlköğretim Online (elektronik) 6, no.1 (2007): 62 - 75.
MLA Çengelci Köse Tuba Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. İlköğretim Online (elektronik), vol.6, no.1, 2007, ss.62 - 75.
AMA Çengelci Köse T Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. İlköğretim Online (elektronik). 2007; 6(1): 62 - 75.
Vancouver Çengelci Köse T Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. İlköğretim Online (elektronik). 2007; 6(1): 62 - 75.
IEEE Çengelci Köse T "Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi." İlköğretim Online (elektronik), 6, ss.62 - 75, 2007.
ISNAD Çengelci Köse, Tuba. "Sosyal Bilgiler Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi". İlköğretim Online (elektronik) 6/1 (2007), 62-75.