Yıl: 2007 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 397 - 410 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının (OKS) faktör yapılarını belirleyerek, ölçmeye çalıştığı zihinsel becerileri belirlemektir. Bunun için öğrencilerin OKS'deki ham puanları kullanılmıştır. Faktör analizi için 2000 ve 2001 yıllarına ait veriler MEB-EĞİTEK Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı'ndan alınmıştır. Her yıl için, Türkiye genelinde sınavı kazananlar arasından rastlantısal olarak 5,000 kişinin verileri kullanılarak OKS'nin faktör yapıları belirlenmiştir. Faktör analizi sonucunda elde edilen faktörlerin, ölçtüğü zihinsel becerileri belirlemek için ölçme ve değerlendirme uzmanları ile alan uzmanlarının görüşleri alınarak isimlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Sonuç olarak OKS'nin beş faktörden oluştuğu, bu faktörlerinde toplam varyansın yaklaşık %60'ını açıkladığı söylenebilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anastasi, A. (1982). Psychological Testing (5th Ed.). New York: Macmillan Publishing Co. Inc.
 • Anastasi, A. & Urbina, S. (1997). Psychological Testing (7th Ed.). USA: Prentice-Hall International. Inc.
 • Arıcı, H. (1991). İstatistik: Yöntemler ve Uygulamalar. Ankara: Meteksan A.Ş.
 • Aslan, Ö. (2000). The Construct Validity of The 1998 Secondary School Institutions Student Selection and Placement Test. Ankara: Unpublished MSc Thesis, METU.
 • Baykul, Y. (1996). İstatistik Metodlar ve Uygulamalar. Ankara: Lazer Ofset.
 • Berberoğlu, G., Kaptan, F. ve Kutlu, Ö. (2002). Türkiye Genelinde Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin İncelenmesi. Ankara: 6-18 Eylül 2002. V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitim Kongresi, ODTÜ.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cohen, R. J., Montague, P., Nathanson, L. S. & Swerdlik, M. E. (1988). Psychological Testing. USA: Mayfield Puslishing Company.
 • Cronbach, L. J. (1984). Essentials of Psychological Testing (4th ed.). New York: Harper & Row Publishers.
 • Kutlu, Ö. ve Karakaya, İ. (2003). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının faktör yapısına ve yordama gücüne ilişkin bir araştırma. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 209-223.
 • MEB. (1998). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu (OKS). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • MEB. (1999). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) Test Kitapçığı, Ankara: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK), Ölçme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.
 • MEB. (2000). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) Test Kitapçığı, Ankara: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK), Ölçme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.
APA Kutlu Ö, KARAKAYA İ (2007). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma. , 397 - 410.
Chicago Kutlu Ömer,KARAKAYA İsmail Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma. (2007): 397 - 410.
MLA Kutlu Ömer,KARAKAYA İsmail Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma. , 2007, ss.397 - 410.
AMA Kutlu Ö,KARAKAYA İ Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma. . 2007; 397 - 410.
Vancouver Kutlu Ö,KARAKAYA İ Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma. . 2007; 397 - 410.
IEEE Kutlu Ö,KARAKAYA İ "Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma." , ss.397 - 410, 2007.
ISNAD Kutlu, Ömer - KARAKAYA, İsmail. "Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma". (2007), 397-410.
APA Kutlu Ö, KARAKAYA İ (2007). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma. İlköğretim Online (elektronik), 6(3), 397 - 410.
Chicago Kutlu Ömer,KARAKAYA İsmail Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma. İlköğretim Online (elektronik) 6, no.3 (2007): 397 - 410.
MLA Kutlu Ömer,KARAKAYA İsmail Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma. İlköğretim Online (elektronik), vol.6, no.3, 2007, ss.397 - 410.
AMA Kutlu Ö,KARAKAYA İ Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma. İlköğretim Online (elektronik). 2007; 6(3): 397 - 410.
Vancouver Kutlu Ö,KARAKAYA İ Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma. İlköğretim Online (elektronik). 2007; 6(3): 397 - 410.
IEEE Kutlu Ö,KARAKAYA İ "Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma." İlköğretim Online (elektronik), 6, ss.397 - 410, 2007.
ISNAD Kutlu, Ömer - KARAKAYA, İsmail. "Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma". İlköğretim Online (elektronik) 6/3 (2007), 397-410.