Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 52 Metin Dili: Türkçe

İlköğretim Bölümü Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öz:
Bu araştırma 2006-2007 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonunda gerçekleştirilmiştir. Mesleki benlik saygısının (bireyin tercih ettiği mesleğine ilişkin geliştirdiği değerlilik yargısının) üniversiteye, anabilim dallarına, öğrencilerin cinsiyetlerine, öğretim türlerine ve mesleği seçme nedenlerine göre farklılık olup olmadığını ortaya koymak araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi Pamukkale ve Gazi Üniversitelerinin ilköğretim Bölümü Anabilim Dallarının son sınıftaki öğrencilerin arasından seçilen şubelerden oluşturmuştur. Bu kapsamda her iki üniversiteden toplam 633 öğrenci örnekleme alınmıştır. Araştırmada belirlenen örneklem grubunun mesleki benlik saygılarını ortaya koymak için Arıcak (2001) tarafından geliştirilen Mesleki Benlik Saygı Ölçeği izin alınarak kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarında; Pamukkale ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümüne bağlı Anabilim Dallarında öğrenim gören öğrencilerin mesleki benlik saygı düzeylerinin hemen hemen birbirine denk olduğu, örnekleme alınan öğrencilerin mesleki benlik saygılarında cinsiyetin ve mesleği seçme nedeninin önemli bir etken olduğu, öğrenim gördükleri Anabilim Dallarının ve öğretim türünün önemli bir etken olmadığı bulgularına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers' Occupational Respect According to Different Variables

Öz:
This study was performed by the end of the autumn semester of 2006-2007 Education Seasons. The main aim of the study is to clarify whether occupational respect (i.e.the value judge which the individual has developed according to his professional choice) may vary according to university, branches, sex of students, teaching type and reasons in choosing the profession. The sample of the study was comprised of last year branches at Pamukkale University and Gazi University. In this research totally 633 students were included the study. Moreover, Professional-Self Concept Criteria which was developed by Arıcak (2001) was used by his permission to clarify self-respect of the sample group. As a result of the study, it was observed that self-respect approachments of students at Pamukkale University and Gazi University was almost at the same level and that sex of students and the reason to choose the teaching profession was an important factor but not the branches at which they study and teaching type.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÜNAL E, ŞİMŞEK S (2008). İlköğretim Bölümü Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), 7(1), 41 - 52.
Chicago ÜNAL EMRE,ŞİMŞEK SELÇUK İlköğretim Bölümü Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik) 7, no.1 (2008): 41 - 52.
MLA ÜNAL EMRE,ŞİMŞEK SELÇUK İlköğretim Bölümü Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), vol.7, no.1, 2008, ss.41 - 52.
AMA ÜNAL E,ŞİMŞEK S İlköğretim Bölümü Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(1): 41 - 52.
Vancouver ÜNAL E,ŞİMŞEK S İlköğretim Bölümü Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(1): 41 - 52.
IEEE ÜNAL E,ŞİMŞEK S "İlköğretim Bölümü Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi." İlköğretim Online (elektronik), 7, ss.41 - 52, 2008.
ISNAD ÜNAL, EMRE - ŞİMŞEK, SELÇUK. "İlköğretim Bölümü Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". İlköğretim Online (elektronik) 7/1 (2008), 41-52.