Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 53 - 70 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki

Öz:
Bilgi toplumu, hazır bilgileri sorgusuz kabullenen bireyler yetiştirmek yerine, neyi, niçin ve nasıl öğrenmesi gerektiğini bilen, öğrendiği bilgileri kullanan, geliştiren ve yeni bilgi üreten bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bilgi toplumunun öngördüğü bu amaçlar, öğrenme stili ve eleştirel düşünme gibi bireylerin öğrenme biçimini açıklayan ve sorgulamaya dayalı düşünme becerilerini içeren iki önemli kavramı ön plana çıkarmaktadır. Bu çalışma, öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasında ilişkiyi belirlemek amacıyla, 2003–2004 öğretim yılı bahar döneminde, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 251 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasında belli bir düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aşkar, P. & Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, 37– 47.
 • Barrt, K., L. (1996). Örenme engelli öğrencilerde eleştirel becerileri geliştirme: öğrtici programı. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 45: 19–22.
 • Butler, K. A. (1987). Learning and teaching styles-in theory and practice. Columbia: The Learner’s Dimension.
 • Bruning, R., Schraw, G. J. & Ş R. R. Ronning. (1995). Cognitive psyhology and instruction ( 2th Ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Campbell, D. E. & Davis, C. L. (1988). Improving learning by combining critical thinking skills with psychological type. Wright-Patterson AFB, OH: School of Systems and Logistics, Air Force Institute of Technology. (Eric No. ED 306 250).
 • Colucciello, M. L. (1999). Relationships between critical thinking dispositions and learning styles. Journal Proffesionals Nursing, 15 (5), 294–301.
 • Conceicao, S. (2004). Learning style and critical thinking ın an online course that uses concept maps. Concepts Maps: Theory, Methodology, Technology, Proc. of the First International Conference on Concept Mapping. Spain: Pamplona.
 • Cornet, C. E. (1983). What you should know about teaching and learning styles, Phi Delta Kappan: Fastback 191. (ERIC No: ED228235).
 • Çağıltay, N. E. &Ş Tokdemir, G. (2004) . Mühendislik eğitiminde öğrenme stillerinin rolü. I.Ulusal Mühendislik Kongresi. Eski Foça, İzmir. [Online] http://www.eng.boun.edu.tr/engtr/UMK/bildiriler/e1.doc adresinden 27 Mart 2006 tarihinde indirilmiştir.
 • Dunn, R. & Dunn, K. (1992). Teaching elemantary students through their ındividual learning styles: practical approach for grades 3–6. Massachusetts: Allyn and Bacon.
 • Ekici, G. (2002). Gregorc öğrenme stili ölçeği. Eğitim ve Bilim, 27(123), 42–47.
 • Felder, R. M. Ş& Brent, R. (2005). Understanding student differences. Journal of Engineering Education, 94 (1), 57 –72.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki ilişki. Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Güven, M. &Ş Kürüm, D. (2006). Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye genel bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), 75–89.
 • Gregorc, A. F. (1979). Learning/teaching styles: their nature and effect. In student learning styles: diagnosing and prescribing programs. Reston, UA: National Association of Secondary School Principles.
 • Hamurcu, H., Günay, Y. &Ş Özyılmaz – Akamca, G. (2005). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimi profilleri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 20, 42–57.
 • Jonnassen, H. D. & Grobowski, B. L. (1993). Handbook of individual differences, learning and instruction. USA: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın.
 • Kılıç, E. (2002). The effect of the dominant learning style on learning activities prefence and academic achievement. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1 (1), 2–15.
 • Kolb, D., Boyatzis, R. E. & Mainemelis, C. (2001). Experiental learning theory: Previous research and new directions. (In R. J. Sternberg & Ş L. F. Zang (Eds.). Perspectives on
 • Thinking, Learning and Cognitive Styles (pp. 227–248), Mahwah: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Kolb, D. (1985). Learning style inventory. Boston: McBer and Company.
 • Kolb, D. (1984). Experiental learning –experience as the source of learning and development-. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kökdemir, D. (1999). Üniversitede bir eleştirel düşünme yöntemi. Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknik Dergisi (1.5.1999).
 • Kreber, C. (1998). The relationships between self-directed learning, critical thinking, and psychological type, and some ımplications for teaching in higher education. Studies in Higher Education, 23(1), 71–87.
 • Kürüm, D. (2002). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Gücü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • McCarthy, B. (1990). Using the 4MAT system to bring learning styles to schools. Educational Leadership, 48(2), 31–37.
 • Myers, B. E. & Dyer, J. E. (2004). The influence of student learning style on critical thinking skill. Online] Retrieved on 16 May 2004, at URL: http://plaza.ufl.edu/bmyers/Papers/SAERC2004/LearningstyleCT.pdf.
 • Özden, Y. (1998). Öğrenme ve Öğretme (2. Baskı). Ankara: PEGEM Yayınları.
 • Özer, B. (2001). “Bilgi işleme Kuramı”. (Gürhan Can (Ed.). Gelişim ve Öğrenme (ss. 157 –176), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 • Özer, B. (1998). “Öğrenmeyi Öğretme”, (Ayhan Hakan (Ed.). Eğitim Bilimlerinde Yenilikler (ss. 146–164), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ilköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı.
 • Paul, R. (1992). “Critical thinking: basic questions and answers”. [Online] Retrieved on 12 April 2004, at URL: http://www.criticalthinking.org/university/questions.html.
 • Renzulli, J. S. &Ş Dai, D. Y. (2001). Abilities, ınterest and styles as aptitudes for learning: A person – situation interaction perspective. (In R. J. Sternberg & L.F. Zhang (Ed.). Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles (pp. 23 –46), Mahwah: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Riding, R. & Rayner, S. (1998). Cognitive styles and learning strategies-understanding style differences in learning and behaviour-. London: David Fulton Publishers.
 • Rudd, R., Baker, M.& Hoover, T. (2000). Undergraduate agriculture student learning styles and critical thinking abilities: Is there a relationship. Journal of Agricultural Education,41 (3): 2–1. [On-line] Retrieved on 7 Octaber 2003, at URL: http://pubs.aged.tamu.edu/jae/pdf/Vol41/41–03–02.pdf.
 • Sağlam, M. (2002). Düşünmenin Öğretilmesi. Öğretme-Öğrenme Sürecinde Öğrencinin Etkinleğtirilmesi Hizmetiçi Eğitim Programı (26 Nisan–2 Mayıs 2002) Ders Notları.
 • Seferoğlu, S. & Ş Akbıyık, C. (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 193 –200.
 • Senemoğlu, N. (1997). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Burdur.
 • Suliman, W. A. (2006). Critical thinking and learning styles of students in conventional and accelerated programmes. International Nursing Review. 53, 73–79.
 • Türkoğlu, A. (1998). Az bilinen yönleriyle öğrenme. Eğitim ve Bilim. 1, 38–41.
 • Torres, R. M. Ş Cano J. (1995). Learning style: A factor to critical thinking?. Journal of Agricultural Education. 36 (4): 55–62. [On-line] Retrieved on 02 March 2004, at URL: http://ssu.missouri.edu/ssu/AGED/naerm/s-g-3.htm.
 • Uysal, A. (1998). Sosyal Bilgiler Öğretim Yöntemlerinin Eleştirici Düşünme Gücünün Gelişmesindeki Rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Wen Chaun, L.(2004). The relationship among creative, critical thinking and thinking styles in Taiwan high school students. Journal of Instructional Psychology. [On-line] Retrieved on 20 March 2006, at URL: http://www.higbeam.com/library/docfree.asp?.pdf.
 • Zhang, L. F. Ş Stenberg, R. J. (2000). Are learning approaches and thinking styles related? A study in two chinese populations. Journal of Psychology, 134 (5), 469–489.
APA GÜVEN M, KÜRÜM D (2008). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. , 53 - 70.
Chicago GÜVEN Meral,KÜRÜM Dilruba Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. (2008): 53 - 70.
MLA GÜVEN Meral,KÜRÜM Dilruba Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. , 2008, ss.53 - 70.
AMA GÜVEN M,KÜRÜM D Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. . 2008; 53 - 70.
Vancouver GÜVEN M,KÜRÜM D Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. . 2008; 53 - 70.
IEEE GÜVEN M,KÜRÜM D "Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki." , ss.53 - 70, 2008.
ISNAD GÜVEN, Meral - KÜRÜM, Dilruba. "Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki". (2008), 53-70.
APA GÜVEN M, KÜRÜM D (2008). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. İlköğretim Online (elektronik), 7(1), 53 - 70.
Chicago GÜVEN Meral,KÜRÜM Dilruba Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. İlköğretim Online (elektronik) 7, no.1 (2008): 53 - 70.
MLA GÜVEN Meral,KÜRÜM Dilruba Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. İlköğretim Online (elektronik), vol.7, no.1, 2008, ss.53 - 70.
AMA GÜVEN M,KÜRÜM D Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(1): 53 - 70.
Vancouver GÜVEN M,KÜRÜM D Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(1): 53 - 70.
IEEE GÜVEN M,KÜRÜM D "Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki." İlköğretim Online (elektronik), 7, ss.53 - 70, 2008.
ISNAD GÜVEN, Meral - KÜRÜM, Dilruba. "Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki". İlköğretim Online (elektronik) 7/1 (2008), 53-70.