Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 614 - 626 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası

Öz:
Bu çalışmanın amacı, 2000-2006 yılları arasında Eğitim Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlköğretim Online E-Dergi ve TED Eğitim ve Bilim Dergisi'nde matematik eğitimi alanında yayınlanan çalışmaları inceleyerek, Türkiye'de matematik eğitimi araştırmalarının genel durumuyla ilgili bir çerçeve çizmektir. Çalışmada toplam 129 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgular, yedi yılda matematik eğitiminde yapılan çalışmaların çoğunluğunun örneklem bazında ilköğretim öğrencileri ve öğretmen adayları ile araştırma başlıkları bazında bilişsel, duyuşsal boyutlar ve öğretim yöntemleri konularında yapıldığını göstermiştir. Çalışmaların çoğunluğunun deneysel çalışmalar olduğu, nicel yöntemlerle, test ve anket kullanarak yapıldığı belirlenmiştir. Matematiksel konu başlıkları bazında en fazla yayının sayılar ve geometri konularında, bölge bazında İç Anadolu bölgesindeki üniversitelerin eğitim fakültesi mensupları tarafından yapıldığı belirlenmiştir. Araştırmada genel olarak matematik eğitimi araştırmalarının artması gerektiği ve benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Creswell, J. W. (2003). Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd Ed.). CA: Sage Publications.
  • Garfield, J. & Ahlgren, A. (1988). Difficulties in Learning Basic Concepts in Probability and Statistics: Implications for Research. Journal for Research in Mathematics Education, 19(1), 4463.
  • Kayhan, M. ve Özgün Koca A. (2004). Matematik Eğitiminde Araştırma Konuları: 2000-2002. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26, 72-81.
  • Lubienski, S.T. & Bowen, A. (2000). Who's counting? A Survey of Mathematics Education Research 1982-1998. Journal for Research in Mathematics Education. 31(5), 626-633.
  • Middleton, J. A. & Spanias, P. A. (1999). Motivation for Achievement in Mathematics: Findings, Generalizations, and Criticisms of the Research. Journal for Research in Mathematics Education, 30(1), 65-88.
  • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2005). İlköğretim Matematik 6-8. Sınıflar Öğretim Programı Kitabı (Elementary Mathematics Education Book for 6-8 Grades), Ankara.
  • Reed, M. K. & Owens, D. T. (2000). Research in Mathematics Education. ERIC Document Reproduction Service No.482988.
APA ULUTAŞ F, UBUZ B (2008). Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. , 614 - 626.
Chicago ULUTAŞ Fulya,UBUZ Behiye Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. (2008): 614 - 626.
MLA ULUTAŞ Fulya,UBUZ Behiye Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. , 2008, ss.614 - 626.
AMA ULUTAŞ F,UBUZ B Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. . 2008; 614 - 626.
Vancouver ULUTAŞ F,UBUZ B Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. . 2008; 614 - 626.
IEEE ULUTAŞ F,UBUZ B "Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası." , ss.614 - 626, 2008.
ISNAD ULUTAŞ, Fulya - UBUZ, Behiye. "Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası". (2008), 614-626.
APA ULUTAŞ F, UBUZ B (2008). Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. İlköğretim Online (elektronik), 7(3), 614 - 626.
Chicago ULUTAŞ Fulya,UBUZ Behiye Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. İlköğretim Online (elektronik) 7, no.3 (2008): 614 - 626.
MLA ULUTAŞ Fulya,UBUZ Behiye Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. İlköğretim Online (elektronik), vol.7, no.3, 2008, ss.614 - 626.
AMA ULUTAŞ F,UBUZ B Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(3): 614 - 626.
Vancouver ULUTAŞ F,UBUZ B Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. İlköğretim Online (elektronik). 2008; 7(3): 614 - 626.
IEEE ULUTAŞ F,UBUZ B "Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası." İlköğretim Online (elektronik), 7, ss.614 - 626, 2008.
ISNAD ULUTAŞ, Fulya - UBUZ, Behiye. "Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası". İlköğretim Online (elektronik) 7/3 (2008), 614-626.