Yıl: 2008 Cilt: 0 Sayı: 38 Sayfa Aralığı: 80 - 94 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Alternatif Ödeme Aracı Olarak Elektronik Çek Sistemi (E-Çek)-1

Öz:
Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik ticaret ve elektronik finans işletmeler için önemli iki kavram haline gelmiştir. Küreselleşmenin yarattığı zor rekabet koşullarından sonra birde teknolojinin gelişim hızının bu rekabeti zorlaması işletmeleri daha dinamik ve hatasız çözümlere yönlendirmektedir. Başta Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı olmak üzere özellikle son yıllarda ortaya çıkan yaklaşımların hepsinin odak noktası operasyonel riskin yönetilmesidir. Bankacılık sektörü ve işletmelerin temel amacı operasyonel riskleri yönetebilmek, riskleri azaltmak ve minimum maliyetle çalışmaktır. Bu amaçların yanında bankacılık sektörünün ve işletmelerin küresel ortamda rekabet edebilmeleri için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada, teknolojik gelişmeler paralelinde geliştirilen ve kâğıt çekin 21. yüzyıl versiyonu olarak finansal sistemde alternatif bir ödeme aracı olan e-çek sisteminin öneminin belirlenmesi, kağıt çek ile karşılaştırılması ve Türkiye’ de uygulanabilirğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans

Alternative Means of Payment: Electronic Check System - E-Check

Öz:
In recent years, electronical trade and electronical finance have been two important concepts with the development of the technology for the companies. The development velocity of the technology just like the difficult competition circumstances that created by being global oblige the companies to find out dynamic and faultless solutions. The new approaches, first of all the new Basel Capital Accord and the rest, focuses on the management of the operational risk. The basic purpose of the banking industry and the other compaanies is to manage the operational risks as well reducing the risks and working with the minimum ost. Beyond this purposes, the banking industry and the other companies have to follow the technological development in order to compete within the global area. In this work, defining the importance of the, as being thr 21th century version of paper checks, e-check that is the alternative payment system in the financial system which has been developed parallel to the technological developments, then comparing with the paper check and the fesability of usage of it in Turkey is aimed.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Allen, F.; Mcandrews J.; Strahan, P., “E-Finance:An Introduction.”, Journal of Financial Researh 22: Ocak/Şubat, 2002.
 • Anderson M.Milton, “The Electronic Check Architecture”, Financial Services Technology Consortium, Version 1.0.2, September, 1998.
 • BKM, “Raporlar ve Yayınlar”, www.bkm. com.tr , Şubat 2007.
 • BTOM, “Çek Takasının Tarihçesi”, “Faaliyet Raporu 2005” www.btom.org.tr, Mart 2007.
 • Charski, Mindy, “E-Finance: Convenience Over Security”, U.S. News&World Report Vol.128, Issue 8, Mayıs 1, 2000.
 • CheckVantage, “E-Check Recurring Payments”, http://www.checkvantage.com/ echeck.cfm, Mart 2007.
 • Claessens, S.; Glaessner, T.; Klingebiel, D., “Electronic Finance: Reshaping the Financial Landscape Around the World”, Journal of Financial Researh 22:Ocak, 2002.
 • E-Check Initiative, “White Papers”, “Presentations”, www.echeck.org, March 2007. Electronic Payments/NACHA, Şubat 2007, www.electronicpayments.org/ financial/ fi.check-conversion.faq.php.
 • Engen R. John, “E-Ödemelere Detaylı Bir Bakış”,www.girisim.com.tr/bankatek/sayi8/eodeme.htm, Mart 2007.
 • Insko, John, “Practical Applications of Financial EDI”,TMA Journal, Vol.18, Iss 1,Ocak/Şubat 1998.
 • Key Bank, “Electronic Check Service”, February 2007, www.key.com/html/I2.4.a3. html.
 • Majors Leon, “Unexpected Disruption in Payments Technology”, February 2007, www.banktech.com/showArticle.jhtml;jsessionid=0VSMXFVDBZJPCQSNDLPCKHSCJUNN2JVN?articleID=14700827.
 • Martin, Peter L., “ E-Finance”, The Property of American Society for Traning &Development, Vol.56, İssue 2, Şubat 2002.
 • OECD, “The Economic and Social Impact of Electronic Commerce Preliminary Findings and Research Agenda”, 1999.
 • OECD, “Working Party On The Information Economy Online Payment Systems For E-Commerce”,Directorate For Science, Technology And Industry Committee For Information, Computer And Communications Policy, JT03207630, April 2006.
 • Official Payments Corparation, General FAQ, www.officialpayments.com/echeck/ec_faq.jsp#1,2007.
 • TCMB, “Bankacılık Verileri”, “Ödeme Sistemleri”, http://www.tcmb.gov.tr/, Mart 2007.
 • www.fstc.org - www.nacha.org, Şubat 2007.
APA KARABIYIK A (2008). Alternatif Ödeme Aracı Olarak Elektronik Çek Sistemi (E-Çek)-1. , 80 - 94.
Chicago KARABIYIK Ayşegül Alternatif Ödeme Aracı Olarak Elektronik Çek Sistemi (E-Çek)-1. (2008): 80 - 94.
MLA KARABIYIK Ayşegül Alternatif Ödeme Aracı Olarak Elektronik Çek Sistemi (E-Çek)-1. , 2008, ss.80 - 94.
AMA KARABIYIK A Alternatif Ödeme Aracı Olarak Elektronik Çek Sistemi (E-Çek)-1. . 2008; 80 - 94.
Vancouver KARABIYIK A Alternatif Ödeme Aracı Olarak Elektronik Çek Sistemi (E-Çek)-1. . 2008; 80 - 94.
IEEE KARABIYIK A "Alternatif Ödeme Aracı Olarak Elektronik Çek Sistemi (E-Çek)-1." , ss.80 - 94, 2008.
ISNAD KARABIYIK, Ayşegül. "Alternatif Ödeme Aracı Olarak Elektronik Çek Sistemi (E-Çek)-1". (2008), 80-94.
APA KARABIYIK A (2008). Alternatif Ödeme Aracı Olarak Elektronik Çek Sistemi (E-Çek)-1. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0(38), 80 - 94.
Chicago KARABIYIK Ayşegül Alternatif Ödeme Aracı Olarak Elektronik Çek Sistemi (E-Çek)-1. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 0, no.38 (2008): 80 - 94.
MLA KARABIYIK Ayşegül Alternatif Ödeme Aracı Olarak Elektronik Çek Sistemi (E-Çek)-1. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), vol.0, no.38, 2008, ss.80 - 94.
AMA KARABIYIK A Alternatif Ödeme Aracı Olarak Elektronik Çek Sistemi (E-Çek)-1. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2008; 0(38): 80 - 94.
Vancouver KARABIYIK A Alternatif Ödeme Aracı Olarak Elektronik Çek Sistemi (E-Çek)-1. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2008; 0(38): 80 - 94.
IEEE KARABIYIK A "Alternatif Ödeme Aracı Olarak Elektronik Çek Sistemi (E-Çek)-1." Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0, ss.80 - 94, 2008.
ISNAD KARABIYIK, Ayşegül. "Alternatif Ödeme Aracı Olarak Elektronik Çek Sistemi (E-Çek)-1". Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 38 (2008), 80-94.