Yıl: 2008 Cilt: 0 Sayı: 39 Sayfa Aralığı: 110 - 127 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Kredi kartları nakit ihtiyacını karşılama olanağı sağlamasının yanı sıra insanların tüketim ihtiyaçlarını gidermede ve ödemeleri zamana yaymada en iyi araçtır. Bu nedenle kredi kartı kullanımı çok yaygın hale gelmiştir. Örneğin Türkiye’de son yedi yılda kredi kartı ile yapılan alış veriş işlem hacmi 12,6 kat artmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de memurların kredi kartı kullanım alışkanlıkları anket yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Kredi kartı kullanım alışkanlıkları ile cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, aylık gelir miktarı, ailedeki birey sayısı gibi demografik özellikler arasında anlamlı bir ilişki yoktur şeklindeki Ho hipotezi Ki kare ve ANOVA testi yapılarak test edilmiştir. Bu Ho hipotezi bazı alışkanlılar içi kabul edilmiş bazıları için ise reddedilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari

A Study of Use of Credit Cards Habiits of Civil Servant and Their Thought About the Effect of Credit Cards on Consumption in Turkey

Öz:
Credit cards are the best instrument for the consumer besides to obtain their cash needs, to meet consumption need and to spread payment over time. Because of this reason use of credit cards are become prevalent . For example in Turkey, the amount of shopping with credit cards increase 12,6 many times more during the last seven years . In this study the use of credit cards habits of civil servant are researched by using public survey technique. In the sutudy, we determine the null hypothesis as “There is no relationship between the use of credit cards habits of civil servant and their sexuality, marital status, age, education level, monthly income, number of person in family”. As a result this hypothesis is expected for some of their habits, but for some is rejected.
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ALPERGİN, Pelin,( 1990 ), Bireysel Banka-cılık, Türkiye Bankalar Birliği Yayın No: 160,Ankara
 • CALEM, Paul S., MESTER, Loretta J.,( 1995), “Consumer Bahavior and the Stickiness as Credit-Card Interest Rate”, American Economic Review, vol:85, Issue:5, December, p:1327,1336
 • DURKIN, T. A.,( 2003), “Credit Cards: Use and Cosumer Attitudes:1970-2000”, Federal Reserve Bulletin, vol:86, p:623-634
 • FEINBERG, R. A.,( 1986), “Credit CARDS as Spending Facilitating Stimuli: A Conditioning Interpretation”, Journal of Cosumer Research, vol:13, P:348-356
 • HUMPHREY, David B.,( 2004), “Replacement of Cash by Cards in US Consumer Payments”, Journal of Economics and Business, vol:56, Issue: 3, May-June, p:211-225
 • http://www.masterindex.com
 • http://www.bkm.com.tr/istatistik/raporlar1.html, ulaşım tarihi: 22 Temmuz 2007
 • http://www.dpd.gov.tr/ali/Istatistik/is1.xls, ulaşım tarihi:22 Temmuz 2007
 • KENNICKELL, A., “ Multiple Imputation in Survey of Consumer Finance”, Federal ReserveBoard SCF Bibliography, available from: www.federalreserve.gov/pubs/oss/oss2/papers/imput98.pdf
 • NORVILITIES, J. M., ve Diğerleri,( 2006), “Personality Factors, Money Attitudes, Financial Knowledge and Credit-Card Dept in College Student”, Journal of Applied Social Psychology, Vol :36, Issue: 6, June, p.1295-1413.
 • RLTZER, George,( 2001), Explorations in the Sosiology of Consumption:Fast Food, Credit Cards and Casinos, Sage Publiction Incorporated,
 • YANG, Sha, MARKOCZY, Livia, Qİ, Min,( 2006), “Unrealistic Optimisim in ConsumerCredit Card Adaptoin” Journal Of Economics Psychology” Article in Pres, Elsevire avaliable online May.
APA ALTAN M, Gokturk I (2008). Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. , 110 - 127.
Chicago ALTAN Mikail,Gokturk Ibrahim Emre Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. (2008): 110 - 127.
MLA ALTAN Mikail,Gokturk Ibrahim Emre Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. , 2008, ss.110 - 127.
AMA ALTAN M,Gokturk I Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. . 2008; 110 - 127.
Vancouver ALTAN M,Gokturk I Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. . 2008; 110 - 127.
IEEE ALTAN M,Gokturk I "Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma." , ss.110 - 127, 2008.
ISNAD ALTAN, Mikail - Gokturk, Ibrahim Emre. "Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma". (2008), 110-127.
APA ALTAN M, Gokturk I (2008). Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0(39), 110 - 127.
Chicago ALTAN Mikail,Gokturk Ibrahim Emre Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 0, no.39 (2008): 110 - 127.
MLA ALTAN Mikail,Gokturk Ibrahim Emre Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), vol.0, no.39, 2008, ss.110 - 127.
AMA ALTAN M,Gokturk I Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2008; 0(39): 110 - 127.
Vancouver ALTAN M,Gokturk I Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2008; 0(39): 110 - 127.
IEEE ALTAN M,Gokturk I "Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma." Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0, ss.110 - 127, 2008.
ISNAD ALTAN, Mikail - Gokturk, Ibrahim Emre. "Türkiye'de Memurların Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma". Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 39 (2008), 110-127.