Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama

Yıl: 2007 Cilt: 0 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 144 - 154 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama

Öz:
Etkin piyasalar hipotezine göre, bir hisse senedi piyasasının “yarı güçlü formda etkin” olduğunu söyleyebilmek için, hem geçmiş fiyat hareketlerinden yararlanılarak hem de kamuya açıklanan firmalara özel bilgilerin yardımıyla anormal getiriler elde edilmemesi gerekir. Bu çalışmanın amacı, İMKB’de işlem gören firmaların yapmış oldukları ihracat bağlantılarının kamuya açıklanmasının ardından o firmaların hisse senetlerinin bu açıklamadan nasıl etkilendiğinin olay etüdü ile incelenmesi ve bu sayede piyasanın yarı güçlü formda etkinliğinin test edilmesidir. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular, ülkemiz piyasasının henüz yarı güçlü formda dahi etkin olmadığını ve piyasada kamuya açıklanan özel bilgilerden yararlanılarak anormal getiriler elde etmenin mümkün olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime: ihracat hisse senedi getirileri etkin pazar kuramı İstanbul menkul kıymetler borsası normal üstü getiri İstanbul menkul kıymetler borsası (İMKB)

Konular: Tarih İşletme İktisat

To Evaluate Effects of Firms' Export Connection Announcement on the Firms' Stock MArket Prices by Using Event Study: An Application on Firms That Quoted İMKB

Öz:
According to Efficient Market Hypothesis, to say for a stock market to be “semi-strong form efficient”, we need to utilize both past prices movements of the stocks and private information announced to public about the firms in the market, whether the firms received abnormal returns. The purpose of this study is to investigate whether after firms’, quoted İMKB, export connection announcements have influence on firms’ stock prices by event study method and hence to test market’s semi-strong efficiency. The results indicates that even in semi strong form, our country‘s stock market is not working efficiently and it is possible to obtain abnormal returns from the private information announced to the public.
Anahtar Kelime: efficient market theory Istanbul stock exchange abnormal return Istanbul stock exchange (ISE) export stock returns

Konular: Tarih İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Başoğlu, U., Ceylan, A. ve İ.Parasız, 2001. Finans-Teori, Kuram ve Uygulama, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Bekçioğlu, S. Öztürk, M. ve Y. Kaderli, 2004. Kurulan İşbirliklerinin İMKB'ye Kayıtlı İzocam, Çelebi ve Netaş Firmalarının Hisse Senetleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Bir Olay Etüdü Denemesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:21, MUFAD Yayınları, İstanbul.
 • Büker, S., 1976. Anonim Şirketlere Yapılacak Yatırımlarda Hisse Senetlerini Değerleme Yöntemleri, Eskişehir, İ.T.A. Yayınları, Eskişehir.
 • Campbell, J.,Y., Lo, A.,W. ve A.C., MacKinlay, 1997. The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, New Jersey.
 • Cowan, A.,R., 1992. Nonparametric Event Study Tests, Review of Quantitative Finance and Accounting 2, December.
 • Çukur, S. ve R. Eryiğit, 2006. Banka Birleşme ve Devralma Olaylarının Borsa'daki Etkisi, İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, Sayı:243, Ankara.
 • Foster, G., 1978. Financial Statement Analysis, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Hirt, G. A. ve S.B., Block, 2006. Fundamentals of Investment Management, 8.Baski, McGraw-Hill/Irwin Publishing, New York.
 • Karan, M., B., 2001. Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Kıyılar, M., 1997. Etkin Pazar Kuramı ve Etkin Pazar Kuramının İMKB'de İrdelenmesi ve Test Edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara.
 • Kıymaz, H., 1996. Halka İlk Arz Edilen Hisse Senetlerinin Performansları, İktisat-İşletme ve Finans Dergisi Özel Sayısı, Yayın No: 4, Ankara.
 • Kothari, S.P. ve J.B.Warner, 2006. Econometrics of Event Studies, Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, Elsevier.
 • Lev, B., 1974. Financial Statement Analysis, Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Levy, H., 1999. Introduction to Investments, 2.Baski, Southwestern College Publishing, Cincinnati.
 • Rao, R., K., S., 1995. Financial Management: Concept and Application, 3.Baskı, Southwestern College Publishing, Cincinnati.
 • www.imkb.gov.tr
 • www.imkb.gov.tr/sirkethaberleri.htm
 • www.paragaranti.com
APA kaderli y (2007). Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama. , 144 - 154.
Chicago kaderli yusuf Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama. (2007): 144 - 154.
MLA kaderli yusuf Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama. , 2007, ss.144 - 154.
AMA kaderli y Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama. . 2007; 144 - 154.
Vancouver kaderli y Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama. . 2007; 144 - 154.
IEEE kaderli y "Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama." , ss.144 - 154, 2007.
ISNAD kaderli, yusuf. "Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama". (2007), 144-154.
APA kaderli y (2007). Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0(36), 144 - 154.
Chicago kaderli yusuf Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 0, no.36 (2007): 144 - 154.
MLA kaderli yusuf Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), vol.0, no.36, 2007, ss.144 - 154.
AMA kaderli y Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2007; 0(36): 144 - 154.
Vancouver kaderli y Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2007; 0(36): 144 - 154.
IEEE kaderli y "Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama." Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0, ss.144 - 154, 2007.
ISNAD kaderli, yusuf. "Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Olay Etüdü ile İncelenmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Bazı Firmalar Üzerine Bir Uygulama". Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 36 (2007), 144-154.