Yıl: 2008 Cilt: 42 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 49 - 59 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Su kaynaklı küçük bir tularemi salgını

Öz:
Bu çalışmada 22 Ocak - 8 Mart 2005 tarihleri arasında Kocaeli ili, Karamürsel ilçesi Pazarköy köyünde saptanan küçük bir tularemi salgının incelenmesi ve alınan kontrol önlemlerinin sunulması amaçlanmıştır. Aynı köyden gelen iki hastaya orofarinjiyal tularemi tanısı konulmasının ardından, o bölgede saha taraması yapılmış, hastalar muayene edilmiş, hastalardan ve salgının kaynağı olabileceği düşülen pınar sularından örnekler alınmıştır. Boğaz sürüntüsü, lenf nodu aspiratları ve filtre edilen su örneklerinden kültür yapılmış, hastaların serum örneklerinde mikroaglütinasyon (MA) testi ile Franciseiia tuiarerısis antikorları taranmıştır. Filtre edilmiş su örneklerinde gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile F.tuiarensis DNA'sı araştırılmıştır. Klinik özellikleri ve MA test sonuçlarına (>1/80) dayanarak toplam 17 hastaya tularemi tanısı konulmuş; hastaların 16'sı orofarinjiyal, biri ülseroglandüler tularemi olarak tanımlanmıştır. Hastaların yaşları 27-80 yıl arasında değişmekte olup (ortalama yaş: 48±17 yıl), 10'u (%59) kadındır. En yaygın saptanan semptomlar halsizlik (%100), boyunda şişlik (%94) ve boğaz ağrısı (%88), en sık belirlenen klinik bulgu ise servikal lenfadenopati (%94) olmuştur. Yapılan kültürlerin hiçbirisinde F.tuiarensis üretilememiş, buna karşın pınar sularından alınan örneklerde gerçek zamanlı PCR ile F.tuiarensis DNA'sı gösterilmiştir. Hastalar streptomisin, doksisiklin ya da siprofloksasin ile tedavi edilmiş ve tümünde iyileşme saptanmıştır. Pınar sularının toplandığı deponun temizlenmesi ve suların klorlanması ile salgın kontrol altına alınmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji

A small water-borne tularemia outbreak

Öz:
The aim of this study was to investigate a small tularemia outbreak in a village of Karamürsel county of Kocaeli province (located in North-west part of Turkey), between 22 January - 8 March 2005 and to present the anti-epidemic measures implemented. Following diagnosis of oropharyngeal tularemia in two patients living in the same village, a field investigation was performed at this region. All patients have undergone physical examination. Blood samples and if possible throat swabs and lymph node aspirates were taken from the patients and water samples from the natural spring water suspected to be the source of the infection, were also taken. Cultures were performed from the clinical samples and filtrated water samples. Franciseiia tuiarensis antibodies were screened by microagglutination (MA) test in the serum samples of the patients. F.tuiarensis DNA was investigated in the filtrated water samples by real-time PCR assay. A total of 17 patients were diagnosed as tularemia with their clinical features and MA test results (>1/80). All the patients had oropharyngeal tularemia except one who had ulceroglandular form. The age range of the patients was 27-80 years (mean age: 48±17 years), and 10 (59%) were female. Weakness (100%), swelling on the neck (94%) and sore throat (88%) were the most common symptoms, whereas cervical lymphadenopathy (94%) was the most frequently seen clinical finding. F.tuiarensis could not be grown in the cultures, however F.tuiarensis DNA was detected in the samples of the natural spring water by real time PCR. The patients were treated with streptomycin, ciprofloxacin, or doxycycline, and all the patients have recovered. The outbreak was taken under control after cleaning the spring water tank and chlorination of the water.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • 1. Târnvik A, Berlund L Tularemia. Eur Respir J 2003; 21: 361-73.
 • 2. Penn RL. Francisella tularensis (Tularemia), pp: 2674-85. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds), Mandell, Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious Disseases. 2005, 6th ed. Elsevier-Churchill Livingstone, Philadelphia.
 • 3. Dennis DT. Tularemia, pp: 1446-51. In: Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR (eds), Infectious Diseases. 2004, 3rd Ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 • 4. Ellis J, Oyston PCF, Green M, Titball W. Tularemia. Clin Microbiol Rev 2002; 15: 631-46.
 • 5. Erbay A, Dokuzoğuz B, Baykam N, Güvener E, Diker S, Yıldırmak T. Ankara yöresinde tularemi. Turk J Infection 2000; 14: 453-8.
 • 6. Helvacı S, Gedikoğlu S, Akalın H, Oral HB. Tularemia in Bursa, Turkey: 205 cases in ten years. Eur J Epidemiol 2000; 16: 271-6.
 • 7. Gürcan S, Tatman-Otkun M, Oktun M, Arikan OK, Özer B. An outbreak of tularemia in western Black Sea region of Turkey. Yonsei Med J 2004; 45: 17-22.
 • 8. Willke A, Meriç M, Grunow R, et al. Kocaeli'ndeki tularemi salgını: vaka-kontrol çalışması ve salgın kontrolü. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Klimik Dergisi Özel Sayısı 2005; 18: 210.
 • 9. Gedikoğlu S, Göral G, Helvacı S. Bursa'daki tularemi epidemisinin özellikleri. Turk J Infection 1990; 4: 9-15.
 • 10. Versage JL, Severin DD, Chu MC, Petersen JM. Development of a multitarget real-time TaqMan PCR assay for enhanced detection of Francisella tularensis in complex specimens. J Clin Microbiol 2003; 41: 5492-9.
 • 11. Gotschlich E, Berkin T. 1936 yılında Trakya'da tularemiye ait yapılan epidemiyolojik ve bakteriyolojik çalışmalar. Tr Hij Tec Biol Derg 1938; 1: 115-22.
 • 12. Dirik K. Van Gölü havzasında tularemi. Tr Hij Tec Biol Derg 1939; 2: 193-4.
 • 13. Golem SB. Lüleburgaz'da yeni bir tularemi epidemisi. Tr Hij Tec Biol Derg 1945; 5: 28.
 • 14. Utku IE. Antalya'da tularemi epidemisi ve hususiyetleri. Tr Hij ec Biol Derg 1954; 2: 288-91.
 • 15. Kılıçturgay K, Gökırmak F, Gedikoğlu S, Helvacı S, Töre O, Tolunay S. Bursa'da tularemi epidemisi. Turk J Infection 1989; 3: 149-56.
 • 16. Meriç M, Sayan M, Dündar D^ Willke A. Oropharyngeal tularemia outbreak in Adapazarı, Turkey. 46th ICAAC 2006. Abstract Book, p. 171 (Abstract no: D-1848).
 • 17. Steward SJ. Tularemia, pp: 949-54. In: Collier L, Balows A, Susman M (eds), Microbiology and Microbial Infections. 1998. Oxford University Press, UK.
 • 18. Evans ME, Gregory DW, Schaffner W, McGee ZA. Tularemia: a 30-year experience with 88 cases. Medicine 1985; 64: 251-69.
 • 19. Sato T, Fujita H, Ohara Y, Homma M. Microagglutination test for early and specific serodiagnosis of tularemia. J Clin Microbiol 1990; 28: 2372-4.
 • 20. Syrjâlâ H, Schildt R, Râisâinen S. In vitro susceptibility of Francisella tularensis to fluoroquinolones and treatment of tularemia with norfloxacin and ciprofloxacin. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1991; 10: 68-70.
 • 21. Scheel O, Hoel T, Sandvik T, Berdal BP. Susceptibility pattern of Scandinavian Francisella tularensis isolates with regard to oral and parenteral antimicrobial agents. APMIS 1993; 101: 33-6.
 • 22. Ikeaheimo I Syrjala H,Karhukorpi J, Shildt R, Koskela M.In vitro ANTİBİOTİC susceptibilitiy of Francisella tularensis isolated from humans and animals.J Antimicrob Chemother 200;46:287-90
 • 23. Limaye AP, Hooper CJ. Treatment of tularemia with fluoroquinolones: two cases and review. Clin Infect Dis 1999; 29: 922-4.
 • 24. Johansson A, Berglund L, Gothefors L, Sjöstedt A, Târnvik A. Ciprofloxacin for treatment of tularemia in children. Pediatr Infect Dis J 2000;19: 449-53.
 • 25. Johansson A, Berglund L, Sjöstedt A, Târnvik A. Ciprofloxacin for treatment of tularemia. Clin Infect Dis 2001; 33: 267-8.
 • 26. Chocarro A, Gonzalez A, Garcia I. Treatment of tularemia with ciprofloxacin. Clin Infect Dis 2000; 31: 623.
APA MERİÇ KOÇ M, SAYAN M, WILLKE A, GEDİKOĞLU S (2008). Su kaynaklı küçük bir tularemi salgını. , 49 - 59.
Chicago MERİÇ KOÇ MELİHA,SAYAN Murat,WILLKE Ayşe,GEDİKOĞLU Suna Su kaynaklı küçük bir tularemi salgını. (2008): 49 - 59.
MLA MERİÇ KOÇ MELİHA,SAYAN Murat,WILLKE Ayşe,GEDİKOĞLU Suna Su kaynaklı küçük bir tularemi salgını. , 2008, ss.49 - 59.
AMA MERİÇ KOÇ M,SAYAN M,WILLKE A,GEDİKOĞLU S Su kaynaklı küçük bir tularemi salgını. . 2008; 49 - 59.
Vancouver MERİÇ KOÇ M,SAYAN M,WILLKE A,GEDİKOĞLU S Su kaynaklı küçük bir tularemi salgını. . 2008; 49 - 59.
IEEE MERİÇ KOÇ M,SAYAN M,WILLKE A,GEDİKOĞLU S "Su kaynaklı küçük bir tularemi salgını." , ss.49 - 59, 2008.
ISNAD MERİÇ KOÇ, MELİHA vd. "Su kaynaklı küçük bir tularemi salgını". (2008), 49-59.
APA MERİÇ KOÇ M, SAYAN M, WILLKE A, GEDİKOĞLU S (2008). Su kaynaklı küçük bir tularemi salgını. Mikrobiyoloji Bülteni, 42(1), 49 - 59.
Chicago MERİÇ KOÇ MELİHA,SAYAN Murat,WILLKE Ayşe,GEDİKOĞLU Suna Su kaynaklı küçük bir tularemi salgını. Mikrobiyoloji Bülteni 42, no.1 (2008): 49 - 59.
MLA MERİÇ KOÇ MELİHA,SAYAN Murat,WILLKE Ayşe,GEDİKOĞLU Suna Su kaynaklı küçük bir tularemi salgını. Mikrobiyoloji Bülteni, vol.42, no.1, 2008, ss.49 - 59.
AMA MERİÇ KOÇ M,SAYAN M,WILLKE A,GEDİKOĞLU S Su kaynaklı küçük bir tularemi salgını. Mikrobiyoloji Bülteni. 2008; 42(1): 49 - 59.
Vancouver MERİÇ KOÇ M,SAYAN M,WILLKE A,GEDİKOĞLU S Su kaynaklı küçük bir tularemi salgını. Mikrobiyoloji Bülteni. 2008; 42(1): 49 - 59.
IEEE MERİÇ KOÇ M,SAYAN M,WILLKE A,GEDİKOĞLU S "Su kaynaklı küçük bir tularemi salgını." Mikrobiyoloji Bülteni, 42, ss.49 - 59, 2008.
ISNAD MERİÇ KOÇ, MELİHA vd. "Su kaynaklı küçük bir tularemi salgını". Mikrobiyoloji Bülteni 42/1 (2008), 49-59.