Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 145 - 169 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kriz yönetimi ve güç kullanımı

Öz:
Devletin güç ve kaynaklrı ulusal çıkarlar doğrultusunda kullanılırken iyi düşünülmüş, hazırlıklı, tüm aktör, süreç ve vasıtaları entegre eden bir kriz yönetim sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Kriz yönetiminden amaç öncelikle savaşa varmadan ama gerekirse güç kullanarak sonuç almaktır. Bunun için kriz yönetimi savaşa varmayan yöntemleri ve güç kullanım vasıtalarını kademeli olarak uygulamaya hazır olmalıdır. Bütün bunlar yapılırken uluslararası ortamın kuralları ve düzenlemeleri içinde meşruiyet sağlamak ve diğer devletlerin desteğini almak önemlidir. Bu makalenin amacı kriz yönetim sisteminden başlayarak uluslararası ilişkilerde güç kullanımı ve müdahalelerin kavramsal çerçevesi ile ilgili akademik literatürümüze katkı sağlamaktır. Bu kapsamda, öncelikle kriz, kriz yönetimi, istihbarat fonksiyonları ile politika, strateji ve güç ilişkileri ile ilgili kavramsal çatı açıklanmıştır. Müteakiben ulusal güvenlik politikasının yürütülmesi sürecinde kriz yönetimi ile ulusal çıkarların sağlanması arasındaki bağlantı ortaya konmuştur. Uluslararası ilişkilerde güç kullanımı, uluslararası hukuk ve rejimler dahilinde uygulandığı zaman meşruiyet kazanır ve başarı vadeder. Bu yüzden uluslararası sorun çözme teknikleri, kriz yönetim tedbirleri ve müdahalelerin kapsamına özel önem verilmiştir. Kriz yönetiminde yeterli güce sahip olmak kadar, uygun bir güç projeksiyonuna ve gücü kullanma iradesine de sahip olmak gereklidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler İşletme Finans Uluslararası İlişkiler

Crisis management and use of power

Öz:
lt is vital that the nations must have a well-disciplined, readily crisis management systems ^integrating all actors, processes, and instruments as utilizing the sources and power of the state in the pursuit of gaining national interests. Goal of the crisis management is to take result to the extent use of power as required, waging the war as last sort. In this meanwhile, the crisis ^management should provide a system to use out of war methods and the instruments of power jpse gradually. As doing so, it is essential to have legitimacy within the rules and arrangements ofinternational envrionment and support of other nations. Purpose of that article is to contribute into the academic literature in regard to conceptual basis of crisis management, power utilization and interventions in international relations. m this context, first of all, conceptual framework is enhanced through revisiting relevant terms such as crise, crisis management, intelligence functions, and interactions among the policy, strategy, and power use. In further section, the linkage between the crisis management and saining national interests are disclosed within the implementation of national security policy. Tower utilization in the international relations obtains legitimacy and promises success only if it |s applied in accordance with the rules and regulations of international law and regimes. For that 'eason, content of international dispute settlement, crisis management measures, and ınterventions are exclusively detailed within this article. As much as having adequate power, it is crucial to keep an appropriate power projection and political will to use power when needed in the crisis management.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler İşletme Finans Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Arı, Tayyar, 1997. Uluslararası İlişkiler. İstanbul, ALFA Yayınları, ; Baskı.
 • Bayat, Mert, 1982. Milli Güç ve Devlet İstanbul, Belge Yayınları.
 • Baylis, John, Smith, Steve, 2005. The Globalization of World Politics, An Introduction to International Studies New York, Oxford University Press.
 • Clausewitz, Carl Von, 1999. Savaş Üzerine. Çeviren: H. Fahri ÇELİKER İstanbul, Özne Yayınları.
 • Çaycı, Sadi, 2006. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Hukuk. Ankara, ASAM Yayınları.
 • Demir, M. Faruk, 2003. 21 nci Yüzyılda Türkiye İçin Yeni Bir Milli Güvenlik Siyaseti. Ankara, Yüksek Strateji Merkezi.
 • Denk, Nevzat, 2000. 21 nci Yüzyıla Girerken Türkiye'nin Jeopolitik Durumu ve Jeostratejik Öneminin Yeniden Belirlenmesi. İstanbul, HAK Yayını.
 • Frankel, Joseph, 1969. International Politics, Conflict and Harmon London, Allen Lane the Penguin Press.
 • Harp Akademileri Komutanlığı (HAK), 2002. Geçmişte ve 21 nci Yüzyılda Savaşlar, Stratejiler ve Stratejler. İstanbul, Harp Akademik Basımevi.
 • Harp Akademileri Yayınları (HAY), 1996. Milli Güvenlik Siyaseti ve Stratejisi. İstanbul, Harp Akademileri Basımevi.
 • Hopkins, Raymond F., Mansbach, Richard W., 1973. Structure and Process in International Politics. New York, Harper and Row.
 • Kadirdağ, Yavuz, 2002. Krizi Yönetmek. İstanbul, Harp Akademileri Dergisi.
 • Merrils, J.G., 1998. International Dispute Settlement. Cambridge University Press, 3 rd. Ed.
 • Mütercimler, Erol. 1997. 21. Yüzyıl ve Türkiye: Yüksek Strateji. İstanbul Erciyaş Yayınları.
 • NDC Research Branch, 2004. NATO and Interventionism: Some Possible Criteria for the Future. NATO Defense College Publications, (Rome, 5 May 2004).
 • Nutter, John Jacob, 2005. ClA'nın Karanlık Operasyonları: Örtülü Operasyonlar, Dış Politika ve Demokrasi. Çev.: Ahmet Saraçoğlu İstanbul, Güncel Yayıncılık.
 • Öztürk, O. Metin, 2004. Dış Politikada Kriz Yönetimi. Ankara, Odak Yayınevi.
 • Öymen, Onur. 2003. Silahsız Savaş: Bir Mücadele Sanatı Olarak Diplomasi. İstanbul, Remzi Kitabevi, 4.Basım.
 • Sarkesiah, Sam C. 1995. U.S. National Security: Policy Makers, Processes, and Politics. Sec.Ed., Colorado, Lynne Rienner Publishes.
 • Pfallzgraff, Robert L., 1997. Future Use of Military Power, Security Studies for the 21 st Century. (Ed. Richard H. Shultz, Roy Godson, George H. Quester). Virginia, Brasney's Inc.
 • Shackley, Theodore. (1981). The Third Option. An American View of Counterinsurgency Operations. New York, Reader's Digest.
 • Sönmezoğlu, Faruk, 1995. Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi.(İkinci Baskı), İstanbul, Filiz Kitabevi.
 • Synder, Richard C., Bruck, H.W., Burton, Sapin, 1962. Foreign Policy Decision - Making, An Aproach to the Study of Internaional Politic, New York, The Free Press.
 • Şenel, A. Turhan, 1997. İKK ve İKK Operasyonları. Ankara, EGM Yayınları.
 • Tezkan, Yılmaz, 2005. Jeopolitikten Milli Güvenliğe. Ankara, Ülke Kitapları.
 • Tezsever, Serhat, 1999 Milli Güvenliğimiz İçinde İstihbarat. İstanbul.
 • Turgut, Reşat, 2003. Küreselleşmenin Askeri Boyutları ve Güvenlik Stratejilerine Etkileri. Ankara, Genkur. ATAŞE Bşk.lığı Sempozyum Bildirileri.
 • U.S.Congress,1985.Office of Technology Assessment, Countermeasures, and Arms Control. Washington DC, U.S. Government Printing Office.
 • Yakın, Aziz, 1969. İstihbarat, Casusluk ve Casuslukla Mücadele. Ankara, Dışişleri Akademisi Yayınları.
 • Yıldız, Yavuz Gökalp, 2001. Stratejik Vizyon Arayışları ve Türkiye. İstanbul, DER Yayınları.
 • Yılmaz, Sait, 2001. Crisis Management in NATO. Oberammergau- Germany, NATO School, CM Course Lecture.
 • Yılmaz, Sait, 2006. 21. Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat. İstanbul, ALFA Yayınları.
 • Yılmaz, Sait, 2008. Crisis Management and Power Use. Ankara, NATO Terörle Mücadele Merkezi Kriz Yönetimi Kursu Programı Konferans Notları.
APA YILMAZ S (2008). Kriz yönetimi ve güç kullanımı. , 145 - 169.
Chicago YILMAZ SAİT Kriz yönetimi ve güç kullanımı. (2008): 145 - 169.
MLA YILMAZ SAİT Kriz yönetimi ve güç kullanımı. , 2008, ss.145 - 169.
AMA YILMAZ S Kriz yönetimi ve güç kullanımı. . 2008; 145 - 169.
Vancouver YILMAZ S Kriz yönetimi ve güç kullanımı. . 2008; 145 - 169.
IEEE YILMAZ S "Kriz yönetimi ve güç kullanımı." , ss.145 - 169, 2008.
ISNAD YILMAZ, SAİT. "Kriz yönetimi ve güç kullanımı". (2008), 145-169.
APA YILMAZ S (2008). Kriz yönetimi ve güç kullanımı. Savunma Bilimleri Dergisi, 7(1), 145 - 169.
Chicago YILMAZ SAİT Kriz yönetimi ve güç kullanımı. Savunma Bilimleri Dergisi 7, no.1 (2008): 145 - 169.
MLA YILMAZ SAİT Kriz yönetimi ve güç kullanımı. Savunma Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, 2008, ss.145 - 169.
AMA YILMAZ S Kriz yönetimi ve güç kullanımı. Savunma Bilimleri Dergisi. 2008; 7(1): 145 - 169.
Vancouver YILMAZ S Kriz yönetimi ve güç kullanımı. Savunma Bilimleri Dergisi. 2008; 7(1): 145 - 169.
IEEE YILMAZ S "Kriz yönetimi ve güç kullanımı." Savunma Bilimleri Dergisi, 7, ss.145 - 169, 2008.
ISNAD YILMAZ, SAİT. "Kriz yönetimi ve güç kullanımı". Savunma Bilimleri Dergisi 7/1 (2008), 145-169.