Yıl: 2008 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 176 - 183 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi

Öz:
Ebeveynler çocuklarını televizyon programlarının zararlı olabilecek içeriğinden koruma çabası içerisindedirler. Bu çabaya yardımcı olması için Ekim 2006 tarihinde Türkiye’de akıllı işaretler olarak adlandırılan yaş ve içerik temelli program dereceleme sembol sistemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de yeni uygulanmaya başlayan içerik ve yaş temelli program dereceleme sembollerinin ebeveynler tarafından kullanımının ortaya konulması amaçlanmıştır. Verilerin toplaması için, Eskişehir ilinde 4-13 yaş arasında çocuğu olan 445 ebeveyne anket uygulanmıştır. Program dereceleme sembollerinin kullanımını ölçmek için Abelman’ın (2001) geliştirdiği ebeveyn yönlendirmesi ve sembol kullanım ölçeği Türk sembol sistemine uyarlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ebeveynler, uygulamada olan sembol sistemindeki işaretleri tanımaktadırlar ve ebeveyn yönlendirmesi için sembol sistemini çoğunlukla kullanmaktadırlar. Ayrıca, üst gelir grubunda yer alan ebeveynler, alt ve orta gelir grubunda yer alanlardan daha fazla yönlendirme davranışı göstermektedirler.
Anahtar Kelime: kitle iletişim araçları istatistiksel analiz anket televizyon programları çocuk gelişimi varyans analizi yaş grupları dereceleme sembolleri çocuk televizyon izleme ebeveyn yönlendirmesi ebeveyn tutumları

Konular: İletişim

The Use of Television Program Rating Symbols and Parental Mediation

Öz:
Parents try to protect their children from inappropriate content of television programs. In order to help this effort, age-content based program rating symbols system was developed which is named advised marker at September 2006 in Turkey. In this study, it was aimed to find out parents usage of age-content based program rating symbols systems. In order to data collection, 445 parents with children aged 4-13 was surveyed in Eskişehir. Parental mediation and symbol usage scale which developed by Abelman (2001) was modified for measuring of the usage of program rating symbols. According to the results of study, parents know the meaning of labels in the current symbol systems and they are using symbols mostly for parental mediation. In addition, parents which has high income, show more mediation behavior than the parents which has low and moderate income.
Anahtar Kelime: child development variance analysis age groups rating symbols child television viewing parental mediation parental attitudes mass media statistical analysis questionnaire television programs

Konular: İletişim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abelman R (2001), Parents’ Use Of Content-Based TV Advisories, Parenting:Science and Practice, 1(6), 237-265.
 • Atkin D J, Greenberg B S ve Baldwin T F (1991) The Home Ecology of Children’s Television Viewing: Parental Mediation and the New Video Environment, Journal of Communation, 41(3), 40-52.
 • Atkin D, Heeter C, ve Baldwin T (1989) How Presence of Cable Affects Parental Mediation of TV Viewing. 66(3), 557-578.
 • Austin E W, Knaus C ve Meneguelli A (1997) Who Talks How to Their Kids About TV: A Clarification of Demegraphic Correlates of Parental Mediation Patterns, Communication Research Reports, 14 (4), 418-430.
 • Büyükbaykal G (2007). Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkileri, İstanbul İletişim Derg, 28, 31-44.
 • Doğan K N ve Kandemir C (2005) Televizyon İzleme Sıklığı, Alışkanlığı ve Tercihlerin Çocuğun Sosyalleşme Süreci Üzerine Etkileri. 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, 4-6 Nisan 2005
 • http://www.bianet.org/2006/06/28/81351.htm (09.06.2007)
 • http://www.rtuk.org.tr/firmalar/default.aspx (15.08.2007)
 • http://pt3.nl.edu/paquetteryanwebquest.pdf (04.06.2008)
 • Karasar N (1991) Bilimsel Araştırma Yöntemi, 3A Araştırma, Ankara.
 • Lin C A ve Atkin D J (1989) Parental Mediation and Rulemaking for Adolescent Use of Television and VCRs, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 33(1), 53-67.
 • Nathanson A I (1999) Identifying and Explaining the Relationship Between Parental Mediation and Children’s Aggression, Communation Research, 26(2), 124-143.
 • Önder A ve Dağal A B (2005) Okul Öncesi Çocukların Annelerinin “Benimle Oynar mısın?” Çocuk Programını Kalite Kriterlerine Göre Değerlendirmesi, 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, 4-6 Nisan 2005.
 • Rideout V (2007) Parents, Children & Media: Kaiser Family Foundation Survey http://www. kff.org/entmedia/upload/7638.pdf(30.07.2007)
 • Valkenburg P M, Kremar M, Peerers A L ve Marseille N M (1999) Developing A Scale to Assess Three Styles of Television Mediation: Instructive Mediation, Restrictive Mediation and Social Coviewing, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 43(1), 52-66.
 • Vandewater E A, Park S, Huang X, ve Wartella E A (2005) No, You Can’t Watch That, American Behavioral Scientist, 48(5), 608-623.
 • Van der Voort T H A ve Nikken P (1989) Determinants of Parental Guidence of Children’s Television Viewing: A Dutch Replication Studuy. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 36(1), 61-74
 • Warren R, Gerke P ve Kelly M A (2002) Is There Enough Time on the Clock? Parental Mediation Involvement and Mediation of Children’s Television Viewing, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 46(1), 87-111.
 • Warren R (2003) Parental Mediation of Preschool Children’s Television Viewing, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 47(3), 394-417.
 • Warren R (2005) Parental Mediataion of Children’s Television Viewing in Low-Income Families, Journal of Communication, 55(4), 847-863.
APA Ispir N, İSPİR B (2008). Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi. , 176 - 183.
Chicago Ispir Nevzat Bilge,İSPİR Burçin Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi. (2008): 176 - 183.
MLA Ispir Nevzat Bilge,İSPİR Burçin Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi. , 2008, ss.176 - 183.
AMA Ispir N,İSPİR B Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi. . 2008; 176 - 183.
Vancouver Ispir N,İSPİR B Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi. . 2008; 176 - 183.
IEEE Ispir N,İSPİR B "Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi." , ss.176 - 183, 2008.
ISNAD Ispir, Nevzat Bilge - İSPİR, Burçin. "Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi". (2008), 176-183.
APA Ispir N, İSPİR B (2008). Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi. Selçuk İletişim, 5(3), 176 - 183.
Chicago Ispir Nevzat Bilge,İSPİR Burçin Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi. Selçuk İletişim 5, no.3 (2008): 176 - 183.
MLA Ispir Nevzat Bilge,İSPİR Burçin Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi. Selçuk İletişim, vol.5, no.3, 2008, ss.176 - 183.
AMA Ispir N,İSPİR B Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi. Selçuk İletişim. 2008; 5(3): 176 - 183.
Vancouver Ispir N,İSPİR B Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi. Selçuk İletişim. 2008; 5(3): 176 - 183.
IEEE Ispir N,İSPİR B "Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi." Selçuk İletişim, 5, ss.176 - 183, 2008.
ISNAD Ispir, Nevzat Bilge - İSPİR, Burçin. "Televizyon Programı İçeriği Dereceleme Sembollerinin Kullanımı ve Ebeveyn Yönlendirmesi". Selçuk İletişim 5/3 (2008), 176-183.