Yıl: 2008 Cilt: 0 Sayı: 40 Sayfa Aralığı: 96 - 109 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi

Öz:
Türkiye’de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından, SPK Kurumsal Yönetim İlkeler Rehberi esas alınarak derecelendirilen ve İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde işlem gören şirketlerin zayıf ve güçlü kurumsal yönetim uygulamaları çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Derecelendirme raporlarının incelenmesi neticesinde; en güçlü kurumsal yönetim uygulamaları rehberin menfaat sahipleri bölümünde, en zayıf kurumsal yönetim uygulamaları ise rehberin yönetim kurulu ile ilgili bölümünde gözlemlenmiştir. Bununla birlikte kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumun sağlanabilmesi için iyileştirilme ihtiyacı olan ilkeler, rehberin tüm bölümlerinde gözlemlenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme raporlarının birçoğunda gözlemlenen ve iyileştirilme ihtiyacı olan bu ortak kurumsal yönetim ilkeleri çalışmada belirtilmiştir.
Anahtar Kelime: kurumsal yönetim İstanbul menkul kıymetler borsası İstanbul menkul kıymetler borsası (İMKB)

Konular: İletişim Kamu Yönetimi

Weak and Strong Sides of Companies Which are ISE Corporate Governance Index on the Basis of Corparate Governance Practices: Examining The Rating Reports

Öz:
The subject of article is weak and strong corporate governance practices of companies which are publicly traded on ISE Corporate Governance Index and rated by authorized corporations -to do corporate governance compliance rating- based on The Corporate Governance Guide of Capital Markets Board (CMB) in Turkey. As a result of examining the Rating Reports, the most powerful corporate governance practices are observed at the “stakeholders” section of the guide and the weakest corporate governance practices at the “board of directors” section of the guide. However, principles that need some improvements in order to ensure perfect compliance to corporate governance principles are observed at all the sections of the guide. Those common corporate governance principles which appear in most of the corporate governance rating reports and need to be improved are explained in article.
Anahtar Kelime: corporate governance Istanbul stock exchange Istanbul stock exchange (ISE)

Konular: İletişim Kamu Yönetimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ATAMER, Melis. “Halka Açık Anonim Şirketlerde Kurumsal Yönetim ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Açısından Değerlendirilmesi”, Hazine Müsteşarlığı, Uzmanlık Tezi, Şubat 2006, Ankara, s.8
 • BİRGÜL, Onur. “Derecelendirme Kuruluşları ve Etkileri”, Bankacılar Dergisi, Sayı:21, 1997
 • CANSIZLAR, Doğan. ISS ve İyi Şirket Danışmanlık A.Ş, “Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme A.Ş”, Paneli, 15.12.2005, www.spk.gov.tr/HaberDuyuru/ basinaciklamalari/basinaciklamasi_051215.pdf, 01.06.2008
 • COLLETT, Peter and HRASKY, Sue. “Voluntary Disclosure of Corporete Governence Practices by Listed Australian Companies”, Corporate Governence, Vol:13, No:2, March 2005
 • ÇUKURÇAYIR, M. Akif, Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Çizgi, Konya, 2002 DOĞU, Murat. “Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri”, Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personeli Derneği Dergisi, Sa-yı:8, Temmuz-Ağustos 2003, http://www.spk-mpd.org/dergi08. doc, 17.06.2008
 • GÜRBÜZ, A. Osman. Kurumsal Yönetim: Ülkemizdeki Düzeyine İlişkin Değerlen-dirmeler, 7. Muhasebe Denetim Sempozyumu, 20-24 Nisan 2005, Antalya http:// www.ismmmo. org.tr, 10.06.2008
 • http://www.imkb.gov.tr/endeksler/kurumsal_yonetim.htm, 10.06.2008
 • http://www.spk.gov.tr, 10.06.2008
 • OECD Principles of Corporate Governance, 2004, http:// www.oecd.org, 12.06.2008
 • ÖVÜNÇ, Güzin, “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları Yatırımcıya Daha Çok Yansıtılmalı”, Analiz, 30 Ekim 2004
 • SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Örneği, http://www.spk.gov.tr/displayfi-le.aspx?action=displayfile&pageid=67&fn=67.pdf, 28.08.2008
 • ŞENVER Bülent. Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı Kurucusu, Röportaj, http://www.tedmer.org.tr 2005, 13.03.2008
 • UYAR, Süleyman. “Kurumsal Şeffaflığın Sağlanmasında Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Anlayışının Önemi” Mali Çözüm Dergisi, İSMMO Yayınları, Yıl:14, Sayı: 66, O-cak/Şubat/Mart, 2004,ss:155-169
APA TORAMAN C, ABDİOĞLU H (2008). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi. , 96 - 109.
Chicago TORAMAN CENGİZ,ABDİOĞLU HASAN İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi. (2008): 96 - 109.
MLA TORAMAN CENGİZ,ABDİOĞLU HASAN İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi. , 2008, ss.96 - 109.
AMA TORAMAN C,ABDİOĞLU H İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi. . 2008; 96 - 109.
Vancouver TORAMAN C,ABDİOĞLU H İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi. . 2008; 96 - 109.
IEEE TORAMAN C,ABDİOĞLU H "İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi." , ss.96 - 109, 2008.
ISNAD TORAMAN, CENGİZ - ABDİOĞLU, HASAN. "İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi". (2008), 96-109.
APA TORAMAN C, ABDİOĞLU H (2008). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0(40), 96 - 109.
Chicago TORAMAN CENGİZ,ABDİOĞLU HASAN İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 0, no.40 (2008): 96 - 109.
MLA TORAMAN CENGİZ,ABDİOĞLU HASAN İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), vol.0, no.40, 2008, ss.96 - 109.
AMA TORAMAN C,ABDİOĞLU H İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2008; 0(40): 96 - 109.
Vancouver TORAMAN C,ABDİOĞLU H İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2008; 0(40): 96 - 109.
IEEE TORAMAN C,ABDİOĞLU H "İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi." Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0, ss.96 - 109, 2008.
ISNAD TORAMAN, CENGİZ - ABDİOĞLU, HASAN. "İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarında Zayıf ve Güçlü Yanları: Derecelendirme Raporlarının İncelenmesi". Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 40 (2008), 96-109.