Yıl: 2008 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 159 - 168 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü

Öz:
Bu çalışmada, kırsal kalkınmada turizmin etkisini belirlemek amacıyla Şarköy kıyı yerleşimlerinin turizm türleri açısından mevcut potansiyeli, yerel halkın beklenti ve eğilimleri çerçevesinde ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda kırsal kalkınmanın bir aracı olarak turizm faaliyetleri Şarköy kıyı köylerinde ne şekilde yer almalıdır?, Yerel halkın turizm faaliyetleri içerisinde yeri ve rolü ne olmalıdır? sorularına yanıt aranmıştır. Çalışma sonucunda, yerel halkın turizme olumlu bir bakış açısına sahip olduğu belirlenmiştir. Yörede de farklı turizm alternatiflerinin (doğa yürüyüşü, kampçılık, karavan turizmi, piknik, dağcılık, dağ bisikleti, deniz turizmi, tarımsal turizm, yamaç paraşütü vb.) yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: turizm Tekirdağ Türkiye kırsal turizm kırsal kalkınma

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Coğrafya

The possibility of tourism activities that support rural development between Şarköy and Kumbağ and the role of local people

Öz:
In this research, actual potential of Şarköy coastal settlements according to tourism types was presented in the meaning of expectations and tendencies of local people. In this direction the following questions were tried to be replied; “How do the tourism activities should take place in Şarköy coastal villages as an instrument of development?” and “What do the place and role of local people should be in tourism activities?”. As a result of the research, it was determined that the local people have positive aspect on tourism. Also it was found out that different tourism alternatives (tracking, camping, caravan tourism, picnic, climbing, mountain bicycle, sea tourism, agricultural tourism, parachute etc.) can be done in the region.
Anahtar Kelime: Tekirdag Turkey rural tourism rural development tourism

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Coğrafya
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Akten, M., 2000. Orman içi rekreasyonu ve Isparta ilindeki bazı doğal kaynakların mevcut rekreasyonel potansiyelleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), 115 s.
  • Anonim, 2006. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013). Kırsal Kalkınma Politikaları Özel İhtisas Alt Komisyonu Raporu, DPT Müşteşarlığı, Ankara, 1-143 s.
  • Anonim, 2007. Kırsal kalkınma politikaları. http:// kirsalcevre.org.tr/ _html/tur/yayinlarimiz/yayinlar/kirsal_kalkinma politik alari_bulentg.pdf).
  • Esengün, K., H. Akça, M. Saygılı, 2002. Kırsal alanların kalkındırılmasında kırsal turizmin rolü. Standard Dergisi, 470: 29-35.
  • Kiper, T. 2006. Safranbolu Yörük köyü peyzaj potansiyelinin kırsal turizm açısından değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi (Basılmamış), 365 s.
  • Mansuroğlu, S. 2006. Turizm gelişmelerine yerel halkın yaklaşımlarının belirlenmesi: Akseki/Antalya örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1): 35-46.
  • Özturgut, C.Y. 1985. Yağmalanan belde (MÖ 1190-MS 1985). Kent Matbaası, Şarköy.
  • Soykan, F. 1999. Doğal çevre ve kırsal kültürle bütünleşen bir turizm türü: kırsal turizm, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10: 67-75.
  • Soykan, F. 2000. Kırsal turizm ve Avrupa’da kazanılan deneyim. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11: 21-33.
APA KİPER T, YILMAZ E (2008). Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü. , 159 - 168.
Chicago KİPER T.,YILMAZ E. Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü. (2008): 159 - 168.
MLA KİPER T.,YILMAZ E. Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü. , 2008, ss.159 - 168.
AMA KİPER T,YILMAZ E Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü. . 2008; 159 - 168.
Vancouver KİPER T,YILMAZ E Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü. . 2008; 159 - 168.
IEEE KİPER T,YILMAZ E "Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü." , ss.159 - 168, 2008.
ISNAD KİPER, T. - YILMAZ, E.. "Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü". (2008), 159-168.
APA KİPER T, YILMAZ E (2008). Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), 159 - 168.
Chicago KİPER T.,YILMAZ E. Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 5, no.2 (2008): 159 - 168.
MLA KİPER T.,YILMAZ E. Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, 2008, ss.159 - 168.
AMA KİPER T,YILMAZ E Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2008; 5(2): 159 - 168.
Vancouver KİPER T,YILMAZ E Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2008; 5(2): 159 - 168.
IEEE KİPER T,YILMAZ E "Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü." Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5, ss.159 - 168, 2008.
ISNAD KİPER, T. - YILMAZ, E.. "Şarköy-Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 5/2 (2008), 159-168.