Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 51 - 59 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi

Öz:
Bu çalışmada, Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin, kimya dersi kapsamında bulunan ‘Metaller ve Ametaller’ ünitesinde yapısalcı öğrenme kuramının öğrenci başarısına etkisi araştırılmıştır. Çalışma, deney (N= 40) ve kontrol (N= 40) grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Çalışma öncesinde 25 çoktan seçmeli sorudan oluşan başarı testi deney ve kontrol grubuna ön test olarak uygulanmıştır. Ön testin değerlendirilmesi sonucunda deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (t= 0.910; p= 0,365). Çalışma sonunda elde edilen son-test başarı puanları ise, yapısalcı kurama dayalı kimya eğitimi alan grubun daha başarılı olduğunu göstermiştir (t= 15,318; p=0.000).
Anahtar Kelime: kimya eğitimi yapılandırmacı kuram öğrenci başarısı yapılandırmacı öğrenme

The Effect of Constructivist Method on Achivement of Student in Metal and Nonmetal Topics

Öz:
In this study, the effect of constructivist theory on achievement of science teacher 1.grade students to understand of metal and nonmetal subject in chemistry courses has been investigated. The students were divided into two groups; experimental (40) and control (40). Before application, both group received 25 multiple-choice questionnaires pre-test. According to the results of pro-test there was no difference between the control and experimental groups (t=0.910; p=0.365). After the constructivist teaching method, post-test has been applied for both groups. The results of the post-test showed that the students, who received constructivist method were more successfully than control group (t=15.318; p=0.000).
Anahtar Kelime: constructivist learning chemistry education constructivist theory student success

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÇELİKLER D, GÜNEŞ H, ŞENDİL K (2006). Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. , 51 - 59.
Chicago ÇELİKLER DİLEK,GÜNEŞ Handan M.,ŞENDİL Kıvılcım Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. (2006): 51 - 59.
MLA ÇELİKLER DİLEK,GÜNEŞ Handan M.,ŞENDİL Kıvılcım Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. , 2006, ss.51 - 59.
AMA ÇELİKLER D,GÜNEŞ H,ŞENDİL K Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. . 2006; 51 - 59.
Vancouver ÇELİKLER D,GÜNEŞ H,ŞENDİL K Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. . 2006; 51 - 59.
IEEE ÇELİKLER D,GÜNEŞ H,ŞENDİL K "Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi." , ss.51 - 59, 2006.
ISNAD ÇELİKLER, DİLEK vd. "Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi". (2006), 51-59.
APA ÇELİKLER D, GÜNEŞ H, ŞENDİL K (2006). Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 51 - 59.
Chicago ÇELİKLER DİLEK,GÜNEŞ Handan M.,ŞENDİL Kıvılcım Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 7, no.2 (2006): 51 - 59.
MLA ÇELİKLER DİLEK,GÜNEŞ Handan M.,ŞENDİL Kıvılcım Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, 2006, ss.51 - 59.
AMA ÇELİKLER D,GÜNEŞ H,ŞENDİL K Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 7(2): 51 - 59.
Vancouver ÇELİKLER D,GÜNEŞ H,ŞENDİL K Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 7(2): 51 - 59.
IEEE ÇELİKLER D,GÜNEŞ H,ŞENDİL K "Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, ss.51 - 59, 2006.
ISNAD ÇELİKLER, DİLEK vd. "Metaller ve Ametaller Konusunun Yapısalcı Öğrenme Kuramına Dayalı Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 7/2 (2006), 51-59.