Yıl: 2004 Cilt: 13 Sayı: 52 Sayfa Aralığı: 9 - 16 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi

Öz:
Erzurum kent merkezindeki önemli kent parkları ve resmi kurum bahçeleri, yol ağaçları ve değişik semtlerdeki ev bahçelerinde kullanılan bitki materyali değrlendirilmiştir. Bu alanlardaki bitki sayımları yapılarak, bitkilerin türleri, kullanım alanları, kullanım amaçları, kullanım yoğunlukları ve bitkisel tasarım yönünden değerlendirilmeleri yapılmıştır. Kent açık-yeşil alanlarında, 36 ağaç ve ağaççık (13 türü yaygın) ve 24'ü çalı (5 türü yaygın) olmak üzere toplam 60 bitki türü kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda uygulamalara yönelik sorunlar ortaya konulmuş ve çözüm önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelime: kent parkları Erzurum tür çeşitliliği açık alanlar peyzaj yerel isimler yol kenarı bitkileri kent ağaçları bahçeler

Konular: Çevre Mühendisliği

Evaluating plant materials used in open-green areas in Erzurum

Öz:
In this study, plant materials used in major urban park areas, institutional gardens, street trees and residential areas in the city of Erzurum were evaluated by considering the numbers, types utilization, purposes intensities and designing of plants. As a result of the study it was determined that 60 plant species were used for different purposes among which 36 of them were trees and small trees (13 species dominant) and 24 of them were shrubs species (5 species dominant). In conclusion, the problems related to applications were determined and some proposals regarding solutions were suggested.
Anahtar Kelime: species diversity open spaces landscape local names roadside plants street trees gardens urban parks Erzurum

Konular: Çevre Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbari H (2001) Shade trees reduce building energy use and CO2 emissions from power plants. Enviromental Pollution 116, 119-126.
 • Akbari H, Pomerantz M, Taha H (2001) Cool surfaces and shade trees to reduce energy use and improve air quality in urban areas. Solar Energy 70, 3, 295-310.
 • Akıncı G (1996) Düzce Kenti Açık ve Yeşil Alan sorunları ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Üzerinde Bir araştırma. Abant İzzet Baysal Üniv. Yayın No: 5, Düzce.
 • Anonymous (1998) Cumhuriyetin 75. yılında Erzurum. Önder Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara.
 • Arslan M, Perçin H, Barış E, Uslu A (1996) İç Anadolu Bölgesi İklim Koşullarına Uygun Yeni Bazı Herdemyeşil Bitki Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Anakara Üniv. Zir. Fak. Yayın No: 1470, Ankara.
 • Aslanboğa İ (2002) Odunsu Bitkilerle Bitkilendirmenin İlkeleri. Ege Ormancılık Araş. Müd., İzmir.
 • Beckett KP, Freer-Smith PH, Taylor G (1998) Urban Woodlands; their role in reducing the effects of particulate pollution. Environmental Pollution 99, 347-360.
 • Beckett KP, Freer-Smith PH, Taylor G (2000) Particulate pollution capture by urban trees; effects of species and windspeed. Global Change Biology 6, 3, 995-1003.
 • Braun S, Fluckiger W (1998) Soil amnedments for plantings of urban trees. Soil and Tillage Research 49, 3, 201-209.
 • Brickell C (1996) Encyclopedia of Garden Plants. Dorling Kindersley Lim., London.
 • Çepel N (1988) Peyzaj Ekolojisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fak., Yayın No: 3510, İstanbul.
 • Combes AJ (1992) Trees. DK Publishing, Inc. New York.
 • Davis PH (1965-1985) Flora of Turkey and East Aegean Islands. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Dirr MA (1998) Manuel of Woody Landscape Plants. Stipes Publishing L.L.C., Illinois.
 • Doğanay H (1983) Erzurum'un şehirsel fonksiyonları ve başlıca planlama sorunları. Doçentlik Tezi, Atatürk Üniv. Fen Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü, Erzurum.
 • Gemici Y, Seçmen Ö, Acar İ, Görk G, Özel N (1992) Kültürparkın Ağaç ve Çalı Türleri. İzfaş, İzmir.
 • Güçlü K (1989) Erzurum ve çevresinde yetiştirilecek bazı süs bitkileri adaptasyon denemesi. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg. 20, 2, 94-110
 • Güçlü K, Yılmaz H (1990) Doğu Anadolu'da doğal olarak yetişen huşların üretilmesi ve peyzaj mimarlığında kullanım olanakları. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg. 21, 2, 101-110.
 • Heisler GM (1986) Effects of individual trees on the solar radiation climate of small buildings. Urban Ecology 9, 3, 337-359.
 • Heisler GM, Grant RH (2000) Ultraviolet radiation in urban ecosystems with consideration of effects on human healty. Urban Ecosystems 4, 3, 193-229.
 • Hoffmann J (1998) Assessing the effects of enviromental changes in a landscape by means of ecological characteristics of plant species. Landscape Urban Planning 41, 239-248.
 • Jim CY (1987) The status and prospects of urban trees in Hong Kong. Landscape Urban Planning 14, 1-20.
 • Jim CY (1996) Roadside trees in urban Hong Kong: part II species composition. Arboriculture Journal 20, 3, 279-298.
 • Jim CY, Liu HT (1997) Storm damage on urban trees in Guangzhou, China. Landscape Urban planning 38, 45-59.
 • Kelkit A (2002) Çanakkale Kenti Açık-Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki Materyali Üzerinde Bir Araştırma. Ekoloji Dergisi 11, 43, 17-21.
 • Koç N (1977) Orta Anadolu Bölgesinin kurağa dayanıklı yerörtücü bazı önemli çalı ve odunsu bitkiler. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayın No: 668, Ankara.
 • Leszczynski NA (1999) Planting the Landscape. John Wiley and Sons, Inc, London.
 • Maurer U, Peschel T, Schmitz S (2000) The flora of selected urban land-use types in Berlin and Potsdam with regard to nature conservation in cities. Landscape and Urban Planning 46, 209-215.
 • McPherson EG (1992) Accounting for benefits and costs of urban greenspace. Landscape and Urban Planning 28, 41-51.
 • Moore RC (2002) Plants for play. Mig Communications, California.
 • Novak,DJ, Civerolo KL, Rao ST, Sistla G, Luley CJ, Crane DE (2000) A modeling study of the impact of urban trees on ozone. Atmospheric Environment 34, 10, 1601-1613.
 • Novak DJ, Crane DE (2002) Carbon storage and sequestration by urban trees in the USA. Environmental Pollution 116, 3, 381-389.
 • Pysek P (1989) Alien and native species in Central European urban floras: a quantitative comparison. Journal of Biogeograghy 25, 155-163.
APA Yılmaz H, IRMAK M (2004). Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi. , 9 - 16.
Chicago Yılmaz Hasan,IRMAK Mehmet Akif Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi. (2004): 9 - 16.
MLA Yılmaz Hasan,IRMAK Mehmet Akif Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi. , 2004, ss.9 - 16.
AMA Yılmaz H,IRMAK M Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi. . 2004; 9 - 16.
Vancouver Yılmaz H,IRMAK M Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi. . 2004; 9 - 16.
IEEE Yılmaz H,IRMAK M "Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi." , ss.9 - 16, 2004.
ISNAD Yılmaz, Hasan - IRMAK, Mehmet Akif. "Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi". (2004), 9-16.
APA Yılmaz H, IRMAK M (2004). Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi. Ekoloji, 13(52), 9 - 16.
Chicago Yılmaz Hasan,IRMAK Mehmet Akif Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi. Ekoloji 13, no.52 (2004): 9 - 16.
MLA Yılmaz Hasan,IRMAK Mehmet Akif Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi. Ekoloji, vol.13, no.52, 2004, ss.9 - 16.
AMA Yılmaz H,IRMAK M Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi. Ekoloji. 2004; 13(52): 9 - 16.
Vancouver Yılmaz H,IRMAK M Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi. Ekoloji. 2004; 13(52): 9 - 16.
IEEE Yılmaz H,IRMAK M "Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi." Ekoloji, 13, ss.9 - 16, 2004.
ISNAD Yılmaz, Hasan - IRMAK, Mehmet Akif. "Erzurum kenti açık-yeşil alanlarında kullanılan bitki materyalinin değerlendirilmesi". Ekoloji 13/52 (2004), 9-16.