Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 197 - 207 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması

Öz:
Bu çalışma, öğrencilerin fen kavramlarıyla günlük yaşamdaki olaylar arasındaki ilişkileri irdeleyen ve grup tartışmaları ile zenginleştirilmiş öğretimin geleneksel yaklaşıma göre etkililiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 50’şer kişilik iki sınıf deney ve kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Grupların eşdeğer seviyede olup olmadığını belirlemek amacıyla öğrencilere konu ile ilgili geliştirilen başarı testi uygulanmış ve istatistiksel olarak grupların eşdeğer seviyede oldukları tespit edilmiştir. Deney grubunda öğrencilere günlük hayatta karşılaşılan problem durumları, öğretmen rehberliğinde grup tartışmaları ile sunulurken; kontrol grubunda ise geleneksel öğretimle konu işlenmiştir. Ders ortamında sunulan örneklere benzer fakat yeni problem durumları soru haline dönüştürülerek her iki gruptaki öğrencilere son test olarak uygulanmıştır. Son test sonuçları, deney grubunun günlük hayattaki olayları yorumlamada kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde başarılı olduğunu göstermiştir. Bu sonuç fen konularının öğretiminde bu çalışmada denenen yöntemin uygulanmasının daha yararlı olacağını göstermektedir.
Anahtar Kelime: fen eğitimi kavram öğretimi günlük yaşam olayları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abraham, M.R., Williamson, V.M. ve Westbrook, S.L. (1994). A Cross-Age Study of the Understanding of Five Chemistry Concepts. Journal of Research in Science Teaching. 31(2), 147-165.
 • Andrée, M. (2003). Everyday-Life in the Science Classroom: A Study on Ways of Using and Referring to Everyday-Life. Paper presented at the ESERA Conference. Noordwijkerhout, The Netherlands.
 • Ayas A., Karamustafaoğlu Ö., Sevim S. ve Karamustafaoğlu S. (2001). Fen Bilgisi Öğrencilerinin Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Seviyeleri. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Ayas, A. ve Özmen, H. (1999). Asit-Baz Kavramlarını Güncel Olaylarla Bütünleştirilme Seviyesi: Bir Örnek Olay Çalışması. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon..
 • Bodner, G.M. (1990). Why Good Teaching Fails and Hard-Working Students do not Always Succeed? Spectrum. 28(1), 27-32.
 • Campbell, B. ve Lubben, F. (2000). Learning Science through Contexts: Helping Pupils Make Sense of Everday Situations. International Journal of Science Education. 22(3), 239-252.
 • Campbell, D. T. ve Stanley, J.C. (1963). Experimental and Quasi-experimental Design for Research on Teaching. In N.L. GAGE (Ed). Handbook of Research on Teaching. Rand, McNally, Chicago.
 • Coştu, B. ve Ayas, A. (2005). Evaporation In Different Liquids: Secondary Students’ Conceptions. Research in Science & Technological Education. 23(1), 75-97.
 • Enginar, İ., Saka, A. ve Sesli, E. (2002). Lise 2 Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Kazandıkları Bilgileri Güncel Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Gürses, A., Akrabaoğlu, F., Açıkyıldız, M., Bayrak, R., Yalçın, M. ve Doğar, Ç. (2004). Ortaöğretimde Bazı Kimya Kavramlarının Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeylerinin Belirlenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi. Gazi Üniversitesi, Antalya.
 • Harlen, W. (2002). Links to Everyday Life: The Roots of Scientific Literacy. Primary Science Review. 71, 8-10.
 • Martin, D. J. (1997). Science Education Today, Elementary Science Methods: A Constructivist Approach. Delmar Pres: USA.
 • Özmen, H. (2003). Kimya Öğretmen Adaylarının Asit ve Baz Kavramlarıyla İlgili Bilgilerini Günlük Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 11(2), 317-324.
 • Pınarbaşı, T., Doymuş, K., Canpolat, N. ve Bayrakçeken, S. (1999). Üniversite Kimya Bölümü Öğrencilerinin Bilgilerini Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.
 • Shen, K. (1993). Happy Chemical Education. Journal of Chemical Education. 70, 816-818.
 • Yiğit, N., Devecioğlu, Y. ve Ayvacı, H.Ş. (2002). İlköğretim Fen Bilgisi Öğrencilerinin Günlük Yaşamdaki Olgu ve Olaylarla İlişkilendirme Düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
APA AYAS A (2007). Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması. , 197 - 207.
Chicago AYAS Alipaşa Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması. (2007): 197 - 207.
MLA AYAS Alipaşa Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması. , 2007, ss.197 - 207.
AMA AYAS A Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması. . 2007; 197 - 207.
Vancouver AYAS A Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması. . 2007; 197 - 207.
IEEE AYAS A "Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması." , ss.197 - 207, 2007.
ISNAD AYAS, Alipaşa. "Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması". (2007), 197-207.
APA AYAS A (2007). Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 197 - 207.
Chicago AYAS Alipaşa Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 8, no.1 (2007): 197 - 207.
MLA AYAS Alipaşa Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, 2007, ss.197 - 207.
AMA AYAS A Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 8(1): 197 - 207.
Vancouver AYAS A Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 8(1): 197 - 207.
IEEE AYAS A "Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, ss.197 - 207, 2007.
ISNAD AYAS, Alipaşa. "Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılması". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 8/1 (2007), 197-207.