Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 209 - 222 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğrencilerin farklı değişkenler boyutunda internet kullanımına ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen çalışmaya Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören toplam 229 öğrenci katılmıştır. Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmanın verilerinin toplanması amacıyla Tavşancıl ve Keser (2005) tarafından geliştirilmiş olan “Internet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 12.0 programından yararlanılmış ve gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak, araştırmanın verileri analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin yaklaşık yarısının bilgisayar kullanmaya üniversite yıllarında başladığı ve yaklaşık üçte ikisinin de interneti eğitim amaçlı kullandığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin kendilerine ait bilgisayara sahip olma, interneti kullanma süreleri ve internete girdikleri mekan değişkenleri arasında da anlamlı fark tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: sınıf öğretmenleri öğretmen tutumları öğretmen adayları internet kullanımı

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Müzik Eğitim, Özel

Evaluating Elementary Pre-Service Teachers' Attitudes Toward Internet Use

Öz:
This study aims to determine the attitudes of the students, who studied in the Department of Primary Teacher Education, toward internet use in the aspect of different variables. This study involved 229 students, who studied in the Department of Primary Teacher Education, Faculty of Education in Ahi Evran University during 2006-2007 academic year. In the study was used to “Attitudes Test toward the Internet Use” developed by Tavşancıl and Keser (2005) with the aim of collection of data of the research for which scanning method was employed. SPSS 12.0 Method was utilized in the analysis of the research data, and the research data were analyzed by means of the use of the essential statistical techniques. The results of the research indicated that almost half of the students began to use computer during their university years, and about two-third of them used the internet for educational purposes. In addition to that, there was found a great discrepancy between the rates of the students’ having their own computers, the time they spent using the internet, and the places where they had an internet access.
Anahtar Kelime: classroom teachers teacher attitudes prospective teachers internet usage

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akkoyunlu, B.; Atav, E. ve Sağlam, N. (2006). Öğretmen Adaylarının İnternete Erişim Ve Kullanım Amaçları. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 30.
 • Akkoyunlu, B. ve Yılmaz, M. (2005). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri İle İnternet Kullanım Amaçları. Eğitim Araştırmaları, 19(1),14.
 • Altun, S. ve Altun, A. (2000). Bir Eğitim Aracı Olarak İnternet. Milli Eğitim Dergisi, 147.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Geliştirilmiş 3. Baskı.
 • Dursun, F. ve Çevik, V. (2005). Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanım Düzeyleri. XIV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül, Denizli.
 • Gökçearslan, Ş. ve Seferoğlu, S. S. (2005). Öğrencilerin Evde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Bir Çalışma. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28-30 Eylül, Denizli.
 • Lubans, J. (2000). Internet Use among 3rd year Students at Duke University. Durham, North Carolina, USA. http://www.lubans.org/study4b.html, 25.04.2007.
 • Özdemir, S.M.; Usta, E. ve Kafkas, A. (2007). İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçları Üzerine Bir Araştırma. VII. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Yakın Doğu Üniversitesi, 3-5 Mayıs, Lefkoşe.
 • Palesh, O., Saltzman, K. and Koopman, C. (2004). Internet Use and Attitudes towards Illicit Internet Use Behavior in a Sample of Russian College Students. Cyberpsychology & Behavior, 7(5).
 • Tavşancıl, E. ve Keser, H. (2002). İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tipi Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1, 79-100.
 • Yalın, H. İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • www.internetworldstats.com, 15.05.2006.
APA Usta E, Bozdoğan A, YILDIRIM K (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. , 209 - 222.
Chicago Usta Ertuğrul,Bozdoğan Aykut Emre,YILDIRIM Kasım Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. (2007): 209 - 222.
MLA Usta Ertuğrul,Bozdoğan Aykut Emre,YILDIRIM Kasım Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. , 2007, ss.209 - 222.
AMA Usta E,Bozdoğan A,YILDIRIM K Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. . 2007; 209 - 222.
Vancouver Usta E,Bozdoğan A,YILDIRIM K Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. . 2007; 209 - 222.
IEEE Usta E,Bozdoğan A,YILDIRIM K "Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi." , ss.209 - 222, 2007.
ISNAD Usta, Ertuğrul vd. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi". (2007), 209-222.
APA Usta E, Bozdoğan A, YILDIRIM K (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 209 - 222.
Chicago Usta Ertuğrul,Bozdoğan Aykut Emre,YILDIRIM Kasım Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 8, no.1 (2007): 209 - 222.
MLA Usta Ertuğrul,Bozdoğan Aykut Emre,YILDIRIM Kasım Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, 2007, ss.209 - 222.
AMA Usta E,Bozdoğan A,YILDIRIM K Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 8(1): 209 - 222.
Vancouver Usta E,Bozdoğan A,YILDIRIM K Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 8(1): 209 - 222.
IEEE Usta E,Bozdoğan A,YILDIRIM K "Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, ss.209 - 222, 2007.
ISNAD Usta, Ertuğrul vd. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 8/1 (2007), 209-222.