Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 83 - 97 Metin Dili: Türkçe

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

Öz:
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının farklı değişkenler açısından öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen çalışmaya Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dal’larında öğrenim gören toplam 181 öğrenci katılmıştır. Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmanın verilerinin toplanması amacıyla Aşkar ve Erden (1987) tarafından geliştirilmiş olan “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 12.0 programı yararlanılmış ve gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak, araştırmanın verileri analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyete ve öğrenim gördükleri bölümü tercih etmedeki etkene göre anlamlı olarak değiştiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aslan, D. ve Akyol, A.K. (2006). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 51-60.
 • Aşkar, P. ve Erden, M. (1987). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği. Çağdaş Eğitim, 121, 8-11.
 • Ataklı, A. (1996). İlkokul Öğretmenliğinde Kişisel Niteliklerin ve İşe Güdülenmenin Önemi. Çağdaş Eğitim. Sayı: 221.
 • Bloom, B.S. (1976). Human Characteristics and School Learning. U.S.A. McGrow-Hill Book Conıpany.
 • Butt, G., Lance, A., Fielding, A., Gunter, H., Rayner, S. Ve Thomas, H. (2005). Teacher Job Satisfaction: Lessons From The TSW Path Finder Project. School Leadership and Management, 25, 455-471.
 • Büyükkaragöz, S. ve Cuma Ç.(1997). Genel Öğretim Metotları. İstanbul: Öz Eğitim Yayınları. (7. Baskı).
 • Coultas, C.J. ve Lewin, M. K. (2002). Who Becomes a Teacher? The Characteristics of Student Techers in Four Countries. International Journal of Educational Development, 22, 243-260.
 • Çapa. Y. ve Çil. N. (2000). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18,69-73.
 • Çelenk, S. (1988). Eğitim Yüksek Okulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Çelikten, M. ve Can, N. (2003). Ideal Teacher From The Perceptions of Administrators, Teacher and Parents. ErciyesÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15,254-265.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Celepler Matbaacılık Trabzon. Geliştirilmiş 3. Baskı.
 • Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B. ve Şendoğdu, M. (2002). Okul Öncesi öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-117.
 • Güngör, E. (1990). Dünden Bugünden Tarih-Kültür-Milliyetçilik.İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Kavcar, C. (1987). Yüksek Öğretmen Okulunun Öğretmen Yetiştirmedeki Yeri. G.U Sempozyumu, Ankara.
 • Oktay, A. (1991). Değişen Toplumlarda Aile ve Eğitim. Sosyo-Ekonomik Yönü İle Aile Sempozyumu. İstanbul.
 • Soran, H., Demirci, C. ve Atay, E. (1996). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Il. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • Şimşek, H. (2005). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-26.
 • Üstün, E., Erkan, S. ve Akman, B. (2004). Türkiye'de Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10,
 • Varış, F. (1988). Eğitimde Program Geliştirme, Teori ve Teknikler. Ankara: A.Ü Eğitim Fakültesi Yayınları. No: 157.
 • Yılmaz, H. ve Ömer, Ü. (1995). Rehberlik Ders Notu. Konya: Ekspres Yayınları. (1. Baskı).
 • Yılmaz, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. İstanbul: Öz Eğitim Yayınları. (1.Baskı.)
APA BOZDOĞAN A, AYDIN D, YILDIRIM K (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. , 83 - 97.
Chicago BOZDOĞAN Aykut Emre,AYDIN Davut,YILDIRIM Kasım Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. (2007): 83 - 97.
MLA BOZDOĞAN Aykut Emre,AYDIN Davut,YILDIRIM Kasım Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. , 2007, ss.83 - 97.
AMA BOZDOĞAN A,AYDIN D,YILDIRIM K Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. . 2007; 83 - 97.
Vancouver BOZDOĞAN A,AYDIN D,YILDIRIM K Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. . 2007; 83 - 97.
IEEE BOZDOĞAN A,AYDIN D,YILDIRIM K "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları." , ss.83 - 97, 2007.
ISNAD BOZDOĞAN, Aykut Emre vd. "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları". (2007), 83-97.
APA BOZDOĞAN A, AYDIN D, YILDIRIM K (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83 - 97.
Chicago BOZDOĞAN Aykut Emre,AYDIN Davut,YILDIRIM Kasım Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 8, no.2 (2007): 83 - 97.
MLA BOZDOĞAN Aykut Emre,AYDIN Davut,YILDIRIM Kasım Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, 2007, ss.83 - 97.
AMA BOZDOĞAN A,AYDIN D,YILDIRIM K Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 8(2): 83 - 97.
Vancouver BOZDOĞAN A,AYDIN D,YILDIRIM K Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 8(2): 83 - 97.
IEEE BOZDOĞAN A,AYDIN D,YILDIRIM K "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, ss.83 - 97, 2007.
ISNAD BOZDOĞAN, Aykut Emre vd. "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 8/2 (2007), 83-97.