Yıl: 2006 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 19 - 36 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Zihin Engelli Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Öğretimi

Öz:
Bu araştırmada, zihin engelli öğrencilere Yeni Türk Lirası (YTL) ve Yeni Kuruş (YK) öğretimi amaçlanmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni, YTL ve YK öğretim sürecinin uygulanması, bağımlı değişken ise YTL'yi ve YK'yi öğrenme düzeyleridir. Araştırmada, tek denekli araştırma yöntemlerinden "Denekler Arası Yoklama Evreli Çoklu Yoklama Modeli" kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarım, Bolu Cumhuriyet İlköğretim Okulu Özel Eğitim Sınıfına devam eden üç zihin engelli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın sonunda, uygulanan öğretim yönteminin zihin engelli öğrencilere YTL ve YK öğretiminde etkili olduğu görülmüştür. Sonuç ve öneriler bulgular ışığında detaylı bir şekilde tartışılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel

-

Öz:
The purpose of this study is to teach the New Turkish Lira (NTL) and New Kurush (NK) to students with mental retardation. The independent variable of this study is the application of the NTL and NK, the dependent variable of the study is the learning levels of the students with mental retardation learning the NTL and NK. In this study a single subject design called the "Multiple Probe Model with Probe Conditions among Subjects" method is used. The participants of the study are three students with mental retardation attending a special class. The results of the study indicate that the Interactive Unit is effective for teaching the NTL and NK to students with mental retardation. The findings are discussed in more details and suggestions are made according to the results.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alcantara, P. R. (1994). Effects of videotape instruction package on purchasing skills of children with autisim. Exceptional Children, 61,40-55.
 • Bachor, D. G. ve Freze, D. R. (1986). Multimodal interactive unites for mathematics: description and application. Canadian Journal for Exceptional Children, 2,123-126.
 • Benz, M. R., Lindstrom, L. ve Yovanoff, P. (2000). Improving graduation and employment outcomes of students with disabilities. Predictive factors and students perspectives. Exceptional Children, 66, 509-529.
 • Browder, D. M. ve Grasso, E. (1999). Teaching money skills to individuals with mental retardation: A research review with practical applications. Remedial and Special Education, 20,297-308.
 • Cawley, J. F. (1977). Curriculum: One perspective for special education. Changing perspectives in special education. R.R. Kneedler ve S.G. Tarver (Eds). Columbus, OH: Charles E. Merrill Publishing.
 • Cawley, J. F., Fitzmaurice, A. M., Shaw, R., Kahn, H. ve Bates, H. III. (1978). Mathematics and LD youth: A review of characterstics. Learning Disability Quartely, 1 (4), 37-52.
 • Cawley, J. F. ve Parmar, R. S. (1990). Issues in mathematics curriculum for handicapped students. Academic Therapy, 25, 507-521.
 • Cawley, J. F. ve Parmar, R. S. (1996). Arithmetic programming for students with disabilities: An alternative. Remedial and Special Education, 13 (3), 6-18.
 • Cawley, J. F. ve Reines, R. (1996). Mathematics as a communication: Using the interactive unit. Teaching Exceptional Children. 28 (2), 29-34.
 • Cawley, J. F. ve Vitello, S. J. (1972). Model for arithmatical programing for handicapped children. Exceptional Children, 39, 101-110.
 • Edge, D. ve Butron, G. (1986). Helping learning disabled middle school students learn about money. Journal of Learning Disabilies, 19 (1).
 • Dağseven, D. (2001). Zihin engelli öğrencilere temel toplama ve saat okuma becerilerinin kazandırılması, sürekliliği ve genellenebilirliğinde, doğrudan ve basamaklandınlmış öğretim yaklaşımlarına göre hazırlanan öğretim materyallerinin farklılaşan etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı: Ankara.
 • Durmuş, S. ve Yıkmış, A. (2004). Matematikte öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencileri tanımaya yönelik bir çalışma. 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu.
 • Eripek, S. (2003). Zeka Geriliği Olan Çocuklar. A, Ataman (Ed.) Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş (153-173). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Foley, T. ve Cawley, J. F. (2003). About the mathematics of division: implications for the students with liearning disabilities. Exceptionality, 11 (3), 131-150.
 • Güler, A. ve Sazak, E. (2002). Zihin engelli çocuklara daire, üçgen ve kare kavramlarının kazandırılmasında etkileşim ünitesi ile sunulan bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin etkililiği. XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya.
 • Gürsel, O. (1993). Zihinsel engelli çocukların doğal sayılan, gerçek nesneleri kullanarak eşleme, resimleri işaret ederek gösterme, rakamlar gösterildiğinde söyleme becerilerinin gerçekleştirilmesinde bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin basamaklandınlmış yöntemle sunulmasının etkililiği. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:731, Eskişehir.
 • Gürsel, O. ve Yıkmış, A. (2001). Engelli Çocuklara Matematik Becerilerinin Kazandırılmasında Öğretmen ve Öğrenci Etkileşiminin Basamaklandmlması. Abant izzet baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (3), 164-175.
 • Harding, D., Angela, M. G., Sara, L. G., Mauren, M. B. (1993). The Effects of the interactive unit on the computation skills of students with learning disabilities and students with mild cognitive impairments. Learning disabilities: A Multidisciplinary Journal, 4 (2), 53-65. Http://iogm.meb.gov.tr/pages.php?page=program
 • Kırcaali-İftar G. ve Tekin, E. (1997). Tek Denekli Araştırma Yöntemleri. Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara.
 • Kırcaali-İftar, G. (1998). Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri. Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları: Eskişehir.
 • Parmar, R. ve Cawley, J. F. (1991). Challenging the routines and possivity that characterize aritmetic instruction for children with mild handicaps. Remedial and Special Education, 12 (5).23-43.
 • Schloss, P. J., Kobza, S. A. ve Alper, S. (1997). The use of peer tutoring for the acquisition of functional math skills among students with moderate retardation. Education and Treatment of Children, 20,189-208.
 • Tracy, D. M. ve Fanelli, B. H. (2000). Teaching money concepts: are we shortchanging our kids? Educational Resources Information Center (ERIC). ED 451065.
 • Tuncer, T. (1994). Görme engelli öğrencilere basamak değeri ve eldeli toplama öğretiminde basamaklı öğretim yöntemiyle sunulan bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Varol, N. (1996). Zihinsel engelli çocuklara tane kavramının açık anlatım ve basamaklandırılmış yöntemle sunulmasının farklılaşan etkililiği. Yayımlanmamış Araştırma Raporu, Gazi Üniversitesi.
 • Westwood, P. S. (1997). Commonsense methods for children with special needs: strategies for the regular classroom, london, UK: RoutledgeFalmer. Htp://site.ebrary.com. www.vakıfbank.com.tr/ytl.html
 • Xin, Y. P., Grasso, E., Dipipi-Hoy, C. M., Jitendra, A. (2005). The effects of purchasing skill instruction for individuals with developmental disabilities: A meta-analysis. Exceptional Children, 71 (4), 379-401.
 • Yıkmış, A. (1999). Zihin engelli çocuklara temel toplama ve çıkarma işlemlerinin kazandırılmasında etkileşim ünitesi ile sunulan bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin etkililiği.Yayımlanmanmış Doktora Tezi,Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yıkmış, A. (2005). Etkileşime Dayalı Matematik Öğretimi. Kök yayıncılık, Ankara.
APA YIKMIŞ A, ÇİFCİ TEKİNARSLAN İ, PINAR SAZAK E (2006). Zihin Engelli Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Öğretimi. , 19 - 36.
Chicago YIKMIŞ Ahmet,ÇİFCİ TEKİNARSLAN İlknur,PINAR SAZAK Elif Zihin Engelli Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Öğretimi. (2006): 19 - 36.
MLA YIKMIŞ Ahmet,ÇİFCİ TEKİNARSLAN İlknur,PINAR SAZAK Elif Zihin Engelli Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Öğretimi. , 2006, ss.19 - 36.
AMA YIKMIŞ A,ÇİFCİ TEKİNARSLAN İ,PINAR SAZAK E Zihin Engelli Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Öğretimi. . 2006; 19 - 36.
Vancouver YIKMIŞ A,ÇİFCİ TEKİNARSLAN İ,PINAR SAZAK E Zihin Engelli Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Öğretimi. . 2006; 19 - 36.
IEEE YIKMIŞ A,ÇİFCİ TEKİNARSLAN İ,PINAR SAZAK E "Zihin Engelli Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Öğretimi." , ss.19 - 36, 2006.
ISNAD YIKMIŞ, Ahmet vd. "Zihin Engelli Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Öğretimi". (2006), 19-36.
APA YIKMIŞ A, ÇİFCİ TEKİNARSLAN İ, PINAR SAZAK E (2006). Zihin Engelli Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Öğretimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 19 - 36.
Chicago YIKMIŞ Ahmet,ÇİFCİ TEKİNARSLAN İlknur,PINAR SAZAK Elif Zihin Engelli Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Öğretimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6, no.2 (2006): 19 - 36.
MLA YIKMIŞ Ahmet,ÇİFCİ TEKİNARSLAN İlknur,PINAR SAZAK Elif Zihin Engelli Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Öğretimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, 2006, ss.19 - 36.
AMA YIKMIŞ A,ÇİFCİ TEKİNARSLAN İ,PINAR SAZAK E Zihin Engelli Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Öğretimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 6(2): 19 - 36.
Vancouver YIKMIŞ A,ÇİFCİ TEKİNARSLAN İ,PINAR SAZAK E Zihin Engelli Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Öğretimi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 6(2): 19 - 36.
IEEE YIKMIŞ A,ÇİFCİ TEKİNARSLAN İ,PINAR SAZAK E "Zihin Engelli Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Öğretimi." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, ss.19 - 36, 2006.
ISNAD YIKMIŞ, Ahmet vd. "Zihin Engelli Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş Öğretimi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6/2 (2006), 19-36.