Yıl: 2008 Cilt: 41 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 207 - 221 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri

Öz:
ABD ve Türkiye’de yapılan çalışmalar, okul psikolojik danışmanları ile yöneticilerin psikolojik danışmanın rol ve işlevleriyle ilgili farklı görüşlerde ve tutumlarda olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada Türk okul psikolojik danışmanlarının ve yöneticilerinin, okul psikolojik danışmanların rol ve işlevlerini nasıl algıladıklarının yanı sıra, bu iki grubun psikolojik danışmanların zamanı nasıl kullandıklarına ilişkin algılarının ve psikolojik danışma ve rehberlik programlarının okulun misyonunu yerine getirmedeki önemini nasıl gördüklerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Veriler, 90 okul yöneticisi ile 243 okul psikolojik danışmanından Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşler Anketi aracılığı ile toplanmıştır. Katılımcılar, yedi farklı şehirdeki ilk ve orta öğretim okullarında çalışmaktadırlar. Bulgulara göre yöneticiler okul rehberlik programlarına karşı psikolojik danışmanlardan daha olumlu bir tutum içindedirler. Bir diğer bulguya göre, psikolojik danışmanlar yönetsel görevlere fazla zaman ayırdıklarını ifade etmektedirler. Elde edilen bir diğer bulgu da yöneticiler ile psikolojik danışmanlar arasında, psikolojik danışma ve rehberlik programlarının okul misyonuna katkısı konusunda fark olmadığı, her iki grubun da olumlu düşündüğü doğrultusundadır.
Anahtar Kelime: okul psikolojik danışmanları danışman eğitimi rehberlik programları okul yöneticileri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbaş, S. (2001). ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesinde oluşturulan işbirliğinin incelenmesi (Adana Örneği). Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • ASCA (2007). 17 Haziran 2007 tarihinde www.schoolcounselor.org adresinden ulaşılmıştır.
 • Baker, S. B. (2000). School counseling for the twenty-first century (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
 • Deniz, Z. (1993). Liselerdeki yönetici, sınıf öğretmeni ve ders öğretmenlerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin beklentilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi, İnönü Üniversitesi, SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Doğan, S. (2000). The historical development of counseling in Turkey. International Journal for the Advancement of Counseling, 22, 57-67.
 • Fitch, T., Newby, E., Ballestero, V. ve Marshall, J.L. (2001). Counselor preperation: Future school administrator’s perception of school counselor’s role. Counselor Education and Supervision, 41, 89-99.
 • Güven, M. (2003). Psikolojik danışmanların okul yöneticileriyle ilişkilerini değerlendirmeleri. VII. Ulusal PDR Kongresinde sunulan bildiri. 9-11 Temmuz 2003, Malatya.
 • Juntenen, C.L. ve Atkinson, D.R (Ed) (2002). Counseling Across the life Span: Prevention and Treatment. Sage Publications.
 • Korkut, F. (2007). Counselor education program accreditation and counselor credentialing in Turkey. International Journal for the Advancement of Counselling. 29 (1), 11-20.
 • MEB (2006). Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan İlköğretim ve Orta öğretim Rehberlik Programı, 25 Mayıs 2007 tarihinde www.orgm.meb.gov.tr sayfasından elde edilmiştir.
 • Murray, B. A. (1995a). Principals: Proponents of high school guidance programs. NASSP Bulletin, 79, 64-68.
 • Murray, B. A. (1995b). Validating the role of the school counselor. School Counselor, 36, 229-233.
 • Nazlı, S. (2007). Okul yöneticilerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini algılamaları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 26., 281-290.
 • Owen, D.W. (2005). School administrators’ perceptions of counselor roles and functions. Journal of Kentucy Counseling Association Journal, 24(1), 55-59.
 • Özaydın, A. (2001). Resmi ilköğretim okullarında yönetici, rehber öğretmen ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre rehberlik uygulamaları, Yıldız Teknik Üniversitesi, SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Paisley, O. P., ve McMahon, G. (2001). School counseling for the 21st century: Challenges and opportunities.Professional School Counseling, 5(2), 106–115.
 • Parsad, B., Alexander, D., Farris, E., ve Hudson, L. (2003). High school guidance counseling, Elementary and Secondary Education: Educational Statistic Quarterly. 25. mayıs 2007’de http://nces.ed.gov/programs/quarterly/Vol_5/5_3/3_4.asp sayfasından elde edilmiştir.
 • Paskal, K. (2001). İlköğretim okulu müdürlerinin bu okullarda görev yapan rehber öğretmenlerin görevleri ve rehberlik hizmetleri ile ilgili bilinçlilik düzeyleri, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • Pişkin, M. (1989). Orta dereceli okullarda görevli, yönetici, öğretmen ve danışmanların ideal ve gerçek danışmanlık görev algıları, Ankara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi.
 • Poyraz, A. (1993). Ankara ortaöğretim kurumlarında personelin rehberlik hizmetleri ile ilgili görevleri kabullenme durumu, Gazi Üniversitesi, SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Schmidt, J. J. (2003). Counseling in schools: Essential services and comprehensive programs. Boston:Pearson Education.
 • Stalling, J. E. N. (1991). The role of the school counselor as perceived by school counselors, principals, and superintendents. Abstract from: Dissertation Abstracts Online: Accession No.: AAG9137441.
 • T.C. Resmi Gazete (2001). 17 Nisan 2001 tarih, 24376 sayılı Resmi gazetede yayınlanan MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği.
 • Tennyson, W.W., Miller, G.P., Skovholt, T.M., ve Williams, R.C. (1989). How they view their view their role: A survey of counselors in indifferent secondary schools. Journal of Counseling and Development, 67, 399-403.
 • Yöntem, D.Z. (1999). Liselerdeki yönetici ve öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin beklentileri, Çağdaş Eğitim Dergisi, 24 (257).
APA OWEN KORKUT F, OWEN D (2008). Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri. , 207 - 221.
Chicago OWEN KORKUT Fidan,OWEN Dean Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri. (2008): 207 - 221.
MLA OWEN KORKUT Fidan,OWEN Dean Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri. , 2008, ss.207 - 221.
AMA OWEN KORKUT F,OWEN D Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri. . 2008; 207 - 221.
Vancouver OWEN KORKUT F,OWEN D Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri. . 2008; 207 - 221.
IEEE OWEN KORKUT F,OWEN D "Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri." , ss.207 - 221, 2008.
ISNAD OWEN KORKUT, Fidan - OWEN, Dean. "Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri". (2008), 207-221.
APA OWEN KORKUT F, OWEN D (2008). Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 207 - 221.
Chicago OWEN KORKUT Fidan,OWEN Dean Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41, no.1 (2008): 207 - 221.
MLA OWEN KORKUT Fidan,OWEN Dean Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.41, no.1, 2008, ss.207 - 221.
AMA OWEN KORKUT F,OWEN D Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2008; 41(1): 207 - 221.
Vancouver OWEN KORKUT F,OWEN D Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2008; 41(1): 207 - 221.
IEEE OWEN KORKUT F,OWEN D "Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41, ss.207 - 221, 2008.
ISNAD OWEN KORKUT, Fidan - OWEN, Dean. "Okul Psikolojik Danışmanlarının Rol ve İşlevleri: Yöneticiler ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 41/1 (2008), 207-221.