Yıl: 2008 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 14 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi

Öz:
Ülke içi ve ülkeler arası rekabet denilince ilk akla gelen iktisadi alanda rekabet gelmektedir. Bu nedenle ülke yönetimleri üzerine yapılan eleştiriler öncelikle uygulanan iktisat politikaları ve sonuçları üzerinde odaklaşmaktadır.Çalışmada, Türkiye ekonomisinin 1986–2006 yılları arasındaki performans düzeyi çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS yöntemiyle değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yöntem, belirli ağırlıklar dikkate alınarak tüm kriterlerin birlikte değerlendirmesine imkânı vermesi yönüyle önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme

Performance Analysis of Turkish Economy Between 1986-2006

Öz:
When national and internetional competition are mentioned what firstly comes to mind has an economic competition. That is why critics on governments focus especially on economy politics and its results.In this study, the performance of Turkey’s economy between 1986-2006 is analyzed by TOPSIS method which is one of the multi-criterion decision methods. This method has an advantage for letting to analyze all criteria together with considering spesific points.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • CHEN, S.J., HWANG, C.L., (1992) Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Springer-Verlag, Berlin.
 • DENG, H., YEH, C.H., WILLIS, R.J., (2000) Inter-company comparison using modified TOPSIS with objective weights. Computers & Operations Research 27 (10), 963–973.
 • ENGEL, C., RUGERS, J., 2-3, (2006) “The U.S. Current Account Deficent and Expected Share of World Output,”Journal of Monetary Economics, 53, pp. 1063-1093.
 • EVREN, R., ve ÜLENGEN, F. (1992) Yönetimde Çok Amaçlı Karar Verme. Teknik Üniversite Matbaası, İstanbul
 • GERNİ, C., EMSEN, S. ve DEGER, Kemal, (2005), “Erken Uyarı Sistemleri Yoluyla Türkiye’deki Ekonomik Krizlerin Analizleri”, Ekonometri ve İstatistik Sayı; 2, s. 11-29.
 • GAO Workshop, (2005), “Economic Performance- Highlights of a Workshop on Economic Performance Measures, United States Government Accountability Office, GAO-05-796SP, July 2005.
 • HERRIG, R., ve SANTOMERO, A., 5, (1996), “The Role of the Financial Sectör in Economic performance,” Working Paper, University of Pensylvania.
 • KAZGAN, Gülten. (--), “Türkiye’de Ekonomik Krizler: (1929-2001) Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Bir İrdeleme” DEGEV-Türkiye İş Bankası.
 • KOTAN, Z., (2002), “Uluslararası Rekabet Gücü Göstergeleri Türkiye Örneği”, TCMB, Araştırma Genel Müdürlüğü.
 • Lai, Y.J., Liu, T.Y., Hwang, C.L., 1994. TOPSIS for MODM. European Journal of Operational Research 76 (3), 486–500.
 • MELKERS, J.,MALONA, L. (2002) “Performans mesurment in state economic development agengies,” Presented at the 2002 meeting of the AFBM, Kansas City, MO, October.
 • OPRICOVIC, S; TZENG, G.H. (2004) “Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS”, European Journal of Operational Research 156 pp.445–455
 • RODRIQUES, F., (2000), “In Equality, Economic Growth and Economic Performance,” A backgrount note for the World development Report 2000, University of Maryland.
 • RUBIA, O., ROLDAN, C. ve ESTEVE, V., (2006), “Is the budget deficit sustainable when fiscal policy is non-liner? The case study of Spain.” Journal of Macroeconomics, 1, (28), pp. 596-608.
 • SEN, P. ve YANG, J.-B. (1998) Kultiple Criteria Decision Support in Engineering Design, Springer-Verlag London Likited, London, Great Britain.
 • YOON, K.,(1987) “A reconciliation among discrete compromise solutions”, Journal of Operational Research Society 38 (3), 272–286.
 • YOON, K.P., HWANG, C.-L. (1995) Multiple Attribute Decision Making: An Introduction. Sage University Paper series on Quantative Applications in the Social Sciences, Thousand Oaks, CA.
 • WHITE, DOUGLAS ve PATEL, (2001) “Regional Competitivness Indicators,” September: UK Department of Trade and Industry
 • YURDAKUL, K. ve IÇ, Y.T.(2003) Türk Otomativ Firmalarının Performans Ölçümü Ve Analizine Yönelik Topsis Yöntemini Kullanarak Bir Örnek Çalisma. Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Der.Cilt 18,no 1, s.1-18, Ankara
 • ZELENY, M.,(1982) Multiple Criteria Decision Making. Mc- Graw-Hill, Newyork
APA ELEREN A, KARAGÜL M (2008). 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi. , 1 - 14.
Chicago ELEREN Ali,KARAGÜL MEHMET 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi. (2008): 1 - 14.
MLA ELEREN Ali,KARAGÜL MEHMET 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi. , 2008, ss.1 - 14.
AMA ELEREN A,KARAGÜL M 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi. . 2008; 1 - 14.
Vancouver ELEREN A,KARAGÜL M 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi. . 2008; 1 - 14.
IEEE ELEREN A,KARAGÜL M "1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi." , ss.1 - 14, 2008.
ISNAD ELEREN, Ali - KARAGÜL, MEHMET. "1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi". (2008), 1-14.
APA ELEREN A, KARAGÜL M (2008). 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 1 - 14.
Chicago ELEREN Ali,KARAGÜL MEHMET 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15, no.1 (2008): 1 - 14.
MLA ELEREN Ali,KARAGÜL MEHMET 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, 2008, ss.1 - 14.
AMA ELEREN A,KARAGÜL M 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2008; 15(1): 1 - 14.
Vancouver ELEREN A,KARAGÜL M 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2008; 15(1): 1 - 14.
IEEE ELEREN A,KARAGÜL M "1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15, ss.1 - 14, 2008.
ISNAD ELEREN, Ali - KARAGÜL, MEHMET. "1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15/1 (2008), 1-14.