Yıl: 2007 Cilt: 4 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 246 - 249 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gebelerde huzursuz bacak sendromu sıklığı

Öz:
AMAÇ: Çalışmamızda hastanemize başvuran gebelerdeki Huzursuz bacak sendromu (HBS) sıklığını araştırmayı amaçladık. MATERYAL-METOD: Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Polikliniğine başvuran gebelerden çalışmaya katılmayı kabul eden 400 olgu araştırmamıza dahil edildi. Tüm gebelere demografik özellikler, HBS semptomlarını değerlendiren anket formu dolduruldu. BULGULAR: Gebelerin yaş ortalaması 27.4±5.3 (17-55) idi. Gebelikte HBS sıklığı %19 olarak bulundu. HBS sıklığı açısından trimesterler arasında anlamlı farklılık saptanmadı. HBS pozitif olanlarda olmayanlara göre horlama, tanıklı apne, uyku sonrası yorgunluk ve gün boyu yorgunluk semptomları anlamlı olarak daha yüksekti. Gündüz aşırı uyku isteği HBS pozitif olanlarda daha fazlaydı, ancak gruplar arası anlamlı farklılık saptanmadı. SONUÇ: HBS doktorlar ve hastalar tarafından özellikle gebeler tarafından iyi bilinmeyen eğitim gerektiren bir durumdur. Bu nedenle gebelerin HBS semptomları yönünden sorgulanması yararlı olacaktır. HBS nin gebelikle olan ilişkisini araştıran çalışmalar kişinin yaşam kalitesini bozan bu durumun etyopatogenezinin anlaşılmasına katkıda bulunacaktır
Anahtar Kelime: Yaş dağılımı Gebelik Anketler Görülme sıklığı Huzursuz bacak sendromu

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp Kadın Araştırmaları

The incidence of restless leg syndrome in pregnancy

Öz:
OBJECTIVE: We investigated to evaluate the incidence of Restless leg syndrome (RLS) in pregnants applied to our hospital. MATERIALS-METHODS: Four hundred pregnant women those applied to our University Obstetrics and Gynecology Clinic were taken to our study. A questionnaire including demographic features and RLS symptoms was interrogated.RESULTS: The mean age of the pregnants was 27.4±5.3 (17-55). The incidence of RLS in pregnancy was found 19%. There was not any significant difference between the trimesters of pregnancy for the incidence of RLS. Snoring, apnea, daytime fatigue were significantly higher in RLS pregnants. Day time sleepiness was higher in RLS pregnantsbut this was not statistically significant. DISCUSSION: RLS is a pathology that is not well known by doctors and patients especially pregnants. For this reason pregnants should be evaluated for RLS symptoms. Researches are needed considering the ethiopathogenesis of RLS, a situation destroying the life quality.
Anahtar Kelime: Age Distribution Pregnancy Questionnaires Incidence Restless Legs Syndrome

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp Kadın Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Bassetti CL, Mauerhofer D, Gugger M, Mathis J, Hess CW. Restless legs syndrome: a clinical study of 55 patients. Eur Neurol 2001; 45: 67- 74.
 • 2. Kolster KS, Trenkwalder C, Fogel W, Greulich W, Hahne M, Lachenmayer L, Oechsner M, Oertel WH. Restless legs syndromenew insights into clinical characteristics, pathophysiology and treatment options. J Neurol 2004; 251(suppl 6): 39- 43.
 • 3. Krishnan PR, Bhatia M, Behari M. Restless legs syndrome in Parkinson’s disease: a case-controlled study. Mov Disord 2003; 18: 181- 5.
 • 4. O’Keeffe ST. Restless legs syndrome. Arch Intern Med 1996; 156: 243- 48.
 • 5. O’Keeffe ST. Iron deficiency with normal ferritin levels in restless legs syndrome. Sleep Med 2005; 6: 281- 2.
 • 6. Rye DB. Parkinson’s disease and RLS: the dopaminergic bridge. Sleep Med 2004; 5: 317- 28.
 • 7. Trenkwalder C, Paulus W. Why do restless legs ocur at rest? pathophysiology of neuronal structures in RLS. Neurophysiology of RLS (part 2). Clin Neurophysiol 2004; 115: 1975- 88.
 • 8. Ondo W, J ankovic J. Restless les seyndrome: Clinicoetiologic correlates. Neurology 1996; 47: 1435- 41.
 • 9. William O, Jankovic J. Restless legs syndrome: clinicoetiologic correlates. Neurology 1996; 47(6): 1435- 41.
 • 10. Sevim S, Dogu O, Çamdeviren H, Bugdayci R, Sasmaz T, Kaleagasi H, et al. Unexpectedly low prevalence and unusual characteristics of RLS in Mersin, Turkey. Neurology 2003;61(11): 1562- 9.
 • 11. Allen RP, Picchietti D, Hening WA, et al. Restless legs syndrome: Diagnostic criteria, special considerations, and epidemiology: A report from the restless legs syndrome diagnosis and epidemiology workshop at the National Institutes of Health. Sleep Medicine 2003; 4: 101- 19.
 • 12. Yüksel G, Varlıbaş F, Karlıkaya G, Tireli H. Huzursuz Bacak Sendromu: Klinik ve Demografik Değerlendirme Parkinson Hast. Hareket Boz. Der. 2006; 9: 94- 103
 • 13. Ekbom KA. Restless legs syndrome. Acta Med Scand 1945;158: 4- 122.
 • 14. Goodman JDS, Brodie C, Ayida GA. Restless leg syndrome in pregnancy. Br Med J 1988; 297: 1101- 2.
 • 15. Walters AS, The International Restless Legs Study Group. Towards a better definition of the restless legs syndrome. Mov Disord 1995; 10: 634- 42.
 • 16. Jolivet B. Paresthe´sies agitantes nocturnes des membres infe´rieurs, impatiences. The´se de Paris; 1953.
 • 17. Manconi M, De Vito A, Economou NT, et al. Restless leg syndrome in pregnancy: preliminary epidemiological results in 130 women. J Sleep Res 2002; 11: 145.
 • 18. Rijsman RM, Weerd AW. Secondary periodic limb movement disorder and restless legs syndrome. Sleep Med 1999; 3(2):147- 58.
 • 19. Skomro RP, Ludwig S, Salamon E, Kryger MH. Sleep complaints and restless legs syndrome in adult type 2 diabetics. Sleep Med 2001; 2: 417- 22.
 • 20. Acar S, Gencer AM. Huzursuz Bacak Sendromunda Güncel Tedavi Romatizma, 2005; 20: 2.
 • 21. McParland P, Pearce JM. Restless legs syndrome in pregnancy. Case reports. Clin Exp Obstet Gynecol 1990; 17(1): 5- 6.
 • 22. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, et al. Drugs in pregnancy and lactation, 5th ed. Baltimore: Williams and Wilkins; 1998.
APA ŞAHİN F, KÖKEN G, COŞAR E, SOLAK Ö, SAYLAN F, FIDAN F, Ünlü M (2007). Gebelerde huzursuz bacak sendromu sıklığı. , 246 - 249.
Chicago ŞAHİN Figen Kır,KÖKEN Gülengül,COŞAR Emine,SOLAK Özlem,SAYLAN Filiz,FIDAN FATMA,Ünlü Mehmet Gebelerde huzursuz bacak sendromu sıklığı. (2007): 246 - 249.
MLA ŞAHİN Figen Kır,KÖKEN Gülengül,COŞAR Emine,SOLAK Özlem,SAYLAN Filiz,FIDAN FATMA,Ünlü Mehmet Gebelerde huzursuz bacak sendromu sıklığı. , 2007, ss.246 - 249.
AMA ŞAHİN F,KÖKEN G,COŞAR E,SOLAK Ö,SAYLAN F,FIDAN F,Ünlü M Gebelerde huzursuz bacak sendromu sıklığı. . 2007; 246 - 249.
Vancouver ŞAHİN F,KÖKEN G,COŞAR E,SOLAK Ö,SAYLAN F,FIDAN F,Ünlü M Gebelerde huzursuz bacak sendromu sıklığı. . 2007; 246 - 249.
IEEE ŞAHİN F,KÖKEN G,COŞAR E,SOLAK Ö,SAYLAN F,FIDAN F,Ünlü M "Gebelerde huzursuz bacak sendromu sıklığı." , ss.246 - 249, 2007.
ISNAD ŞAHİN, Figen Kır vd. "Gebelerde huzursuz bacak sendromu sıklığı". (2007), 246-249.
APA ŞAHİN F, KÖKEN G, COŞAR E, SOLAK Ö, SAYLAN F, FIDAN F, Ünlü M (2007). Gebelerde huzursuz bacak sendromu sıklığı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 4(4), 246 - 249.
Chicago ŞAHİN Figen Kır,KÖKEN Gülengül,COŞAR Emine,SOLAK Özlem,SAYLAN Filiz,FIDAN FATMA,Ünlü Mehmet Gebelerde huzursuz bacak sendromu sıklığı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 4, no.4 (2007): 246 - 249.
MLA ŞAHİN Figen Kır,KÖKEN Gülengül,COŞAR Emine,SOLAK Özlem,SAYLAN Filiz,FIDAN FATMA,Ünlü Mehmet Gebelerde huzursuz bacak sendromu sıklığı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, vol.4, no.4, 2007, ss.246 - 249.
AMA ŞAHİN F,KÖKEN G,COŞAR E,SOLAK Ö,SAYLAN F,FIDAN F,Ünlü M Gebelerde huzursuz bacak sendromu sıklığı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi. 2007; 4(4): 246 - 249.
Vancouver ŞAHİN F,KÖKEN G,COŞAR E,SOLAK Ö,SAYLAN F,FIDAN F,Ünlü M Gebelerde huzursuz bacak sendromu sıklığı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi. 2007; 4(4): 246 - 249.
IEEE ŞAHİN F,KÖKEN G,COŞAR E,SOLAK Ö,SAYLAN F,FIDAN F,Ünlü M "Gebelerde huzursuz bacak sendromu sıklığı." Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 4, ss.246 - 249, 2007.
ISNAD ŞAHİN, Figen Kır vd. "Gebelerde huzursuz bacak sendromu sıklığı". Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 4/4 (2007), 246-249.