Yıl: 2003 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 13 - 20 Metin Dili: Türkçe

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler

Öz:
İnsan yaşamında, ne zaman ve ne tür problemlerle karşılaşılacağı çoğu zaman önceden bilinemez.Bu nedenle, problemlerin üstesinden gelebilen bireyler yetiştirmek çağdaş eğitimin öncelikli hedeflerindendir. Örgütlerde yöneticilerin karşılaştıkları sorunların her geçen gün giderek artması, karmaşıklaşması karşısında sorun çözme işlevi çağdaş yönetimin en önemli konuları arasında yer almaktadır.Günümüz yöneticilerinin birincil ve temel görevi örgütlerin karşılaştıkları problemleri tam olarak kavramak, tanımak yeni çözüm önerileri ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma, ilköğretim okulu müdürlerinin kendi algılarına dayalı olarak; problem çözme becerilerini etkileyen bazı mesleki faktörlerin ortaya çıkarılarak, yöneticilerin yönetimsel görev içerisinde önemli olan problem çözme becerisini ne düzeyde gerçekleştirdiklerini ortaya koyması bakımından önemlidir.
Anahtar Kelime: eğitim yönetimi ilk öğretim okulları okul müdürü problem çözme becerileri algılama

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Aydın, Ayhan. Sınıf Yönetimi, Anı Yayıncılık, Ankara:1998
 • 2. Başaran, İ. Ethem. Eğitim Yönetimi, Ankara: 1996
 • 3. Başaran, İ.Ethem. Eğitim Psikolojisi, Ankara: 2000
 • 4. Bingham, Alma (Çev. Ferhan Oğuzkan), Çocuklarda Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi, Milli Eğitim Basımevi, No:3130, İstanbul: 1998
 • 5. Bursalıoğlu, Ziya.Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Pegem yayınları, Ankara:1999
 • 6. Büyükkaragöz, Savaş. Genel Öğretim Metodları, Atlas Kitabevi, Konya: 1994
 • 7. Gelbal, Selahattin.”Problem Çözme”, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:6, Ankara:1991
 • 8. Kaptan, Saim.Bilimsel Araştırma Teknikleri, Ankara:1991
 • 9. Kaya, Y.Kemal. Eğitim Yönetimi-Kuram ve Türkiye’deki Uygulama, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara: 1979
 • 10. Küçükahmet, Leyla. Sınıf Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara:2000
 • 11. Oğuzkan, A. Ferhan. Eğitim Terimleri Sözlüğü, Emel Matbaacılık Ankara:1993.
 • 12. Savaşır, Işık ve Nesrin H.Şahin.Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:9, Ankara 1997
APA ÜSTÜN A, BOZKURT E (2003). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler. , 13 - 20.
Chicago ÜSTÜN Ahmet,BOZKURT Erdoğan İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler. (2003): 13 - 20.
MLA ÜSTÜN Ahmet,BOZKURT Erdoğan İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler. , 2003, ss.13 - 20.
AMA ÜSTÜN A,BOZKURT E İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler. . 2003; 13 - 20.
Vancouver ÜSTÜN A,BOZKURT E İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler. . 2003; 13 - 20.
IEEE ÜSTÜN A,BOZKURT E "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler." , ss.13 - 20, 2003.
ISNAD ÜSTÜN, Ahmet - BOZKURT, Erdoğan. "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler". (2003), 13-20.
APA ÜSTÜN A, BOZKURT E (2003). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(1), 13 - 20.
Chicago ÜSTÜN Ahmet,BOZKURT Erdoğan İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 11, no.1 (2003): 13 - 20.
MLA ÜSTÜN Ahmet,BOZKURT Erdoğan İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.11, no.1, 2003, ss.13 - 20.
AMA ÜSTÜN A,BOZKURT E İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2003; 11(1): 13 - 20.
Vancouver ÜSTÜN A,BOZKURT E İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2003; 11(1): 13 - 20.
IEEE ÜSTÜN A,BOZKURT E "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler." Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 11, ss.13 - 20, 2003.
ISNAD ÜSTÜN, Ahmet - BOZKURT, Erdoğan. "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler". Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 11/1 (2003), 13-20.