Yıl: 2007 Cilt: 22 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 124 - 127 Metin Dili: Türkçe

Bir çocuk hastanesine başvuran 0-12 aylık bebeklerin annelerinin anne sütü ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Öz:
Anne sütü, bebeğin bedensel, zihinsel, ruhsal yönden gelişimini sağlayan en ideal besin kaynağıdır. Annelerin, anne sütünün yararları ve emzirmeye yönelik bilgi düzeylerinin yetersiz olması, ilerleyen aylarda anne sütüyle beslenen bebek sayısını önemli ölçüde azaltmaktadır. Anne sütüyle beslenemeyen 0-1 yaş bebeklerde büyüme ve gelişmede gerilik, ileriki dönemde sağlık ve beslenme sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu sağlık sorunlarının artmasını önlemek için anne sütü ve kolostrumun önemi, bebeğin emzirilme süresi ve sıklığı, sütten kesme zamanı hakkında annelere eğitim verilmesi gerekmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak araştırmamız 0-1 yaş arası bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirme hakkında bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.Araştırma, “Amasya Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde” yürütüldü. Araştırmanın örneklemini 19-30 Aralık 2005 tarihleri arasında bu hastaneye başvuran ve 0-1 yaş arası çocuğu olan toplam 110 anne oluşturdu. Araştırma, sosyo-demografik veri formu ile ilgili literatür taranarak hazırlanan, anne sütü ve bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla 42 sorudan oluşan bir anket formu uygulanarak toplandı. Veriler, “SPSS for Windows” ‹statistik Programında değerlendirilerek sayı-yüzde dağılımları elde edildi. Veriler genel olarak değerlendirildiğinde, annelerin genel olarak bebekleri emzirdikleri saptandı. Ancak, annelerin ortalama % 8.2’sinin kolostrum vermediği, % 14.5’inin kolostrum hakkında bilgi sahibi olmadığı, % 43.6’sının anne sütü hakkında bilgi almadığı, ortalama % 5.5’inin doğumdan 24 saat sonra emzirmeye başladığı saptandı. Bu sonuçlar doğrultusunda, annelere kolostrum ve anne sütünün önemi, erken emzirmenin yararları hakkında hemşirelerin düzenli olarak eğitim yapması gerektiği önerilmektedir.
Anahtar Kelime: Sütçocuğu beslenmesi fizyolojik olayları Kolostrum Bilgi Anne sütüyle beslenme Süt çocuğu Anketler Süt çocuğu, yenidoğan

The determination of mothers' konowledge level about mother's milk in infants and babies

Öz:
A mother’s milk is the ideal way of feeding for a baby regarding to physically, mentally and pschologically. As the knowledge level of a mother about the benefits of mother’s milk and suckling, the number of babies fed with mother’s milk is reducing in following months after birth. The deficiency in growing and improving is seen in infants and babies who are not fed with mother’s milk and in following years health and nutrition problems appear. In such increasing cases the importance of mother’s milk and colostrum, the suckling time and period and stoping suckling time should be taught to the mothers. This study is carried out to determine the knowledge level of mothers about mother’s milk and suckling.The study is carried out in “Amasya Women and Childen Hospital”. The sample of the study consist of 110 mothers who have babies between the age of 0-1 between the dates 19th-30th, December 2005. The date was obtained through a questionaire consisting of 42 questions to determine the knowledge level of mothers on mother’s milk. The questions were prepared by surveying the related literature.The data is evaluated by SPSS for Windows Statistical Programme and the number percentage distributions are obtained. When the data evaluated generally, it is seen that mothers feed their babies with mother’s milk. However 8.2 % of them did not give colostrum, 43.6 % of them didn’t have any knowledge about mother’s milk and 5.5 % of them started suckling 24 hours after birth. At the end of the study it is advised to educate mothers regularly on the importance of colostrum, mother’s milk and the benefits of early suckling by nurses.
Anahtar Kelime: Infant, Newborn Infant Nutritional Physiological Phenomena Knowledge Breast Feeding Colostrum Infant Questionnaires

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Er P: Annelerin bebek beslenmesi konusuna ilişkin bilgi tutum ve davranışları. Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği. Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi, Ankara, 1999.
 • 2. Özsoylu Ş: Anne sütünün üstünlükleri. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enstitüsü Yayını, Ankara 8(1):3-5, 1987.
 • 3. Şimşek Ş: Annelerin emzirmeye ilişkin bilgi düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Birimleri Enstitüsü. Hemşirelik Programı Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 1991.
 • 4. Özalp ‹: Anne sütü ve anne sütü ile beslenme. Katkı Pediatri Dergisi 17(1):37-52, 1996.
 • 5. Gortner L, Limmer J, Pohlandt F, et al: Necrotizing enterocolitis: A 12.year retrospective study. Klin Pediatr 207(1):28-33, 1995.
 • 6. Yurtsever AŞ: Bebeklerde anne sütü almayı etkileyen faktörlerin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Birimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Adana, 1998.
 • 7. Ünsal H, ve ark: Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 48(3):226-223, 2005.
 • 8. Koçoğlu G, Polat H, Özgür S: Ailelerin beslenme olanakları ve annelerin çocuk beslenmesi konusundaki bilgileri ile çocukların fiziksel gelişimleri arasındaki ilişkiler. Beslenme ve Diyet Dergisi 19:11-22, 1990.
 • 9. Samlı G, Kara B, Ünalan PC, ve ark. Annelerin emzirme ve süt çocuğunun beslenmesi konusunda bilgi, inanış ve uygulamaları. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19(1):13-20, 2006.
 • 10. Demiralp O: Ankara ili Hasköy bölgesinde 0-1 yaş grubu çocuklarda beslenme şeklinin büyüme ve enfeksiyon hastalıklarıyla ilişkisi. Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1984.
 • 11. Saltık F, Coşkun T: Anne sütünün enfeksiyondan koruyucu etkisi ve infant mortalite ve morbiditesi ile olan ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enstitüsü Yayını, Ankara 8(1):43-5, 1987.
 • 12. www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2003/index_old.htm, adresinden en son 06.02.2006 tarihinde ulaşılmıştır.
 • 13. Tunçbilek E, Kurtuluş E, Hancıoğlu A: Bebeklerin, çocukların ve annelerin beslenmesi. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998’de. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara 1999; 128-134.
 • 14. Karavuş M, Gençel H, Beşik C, ve ark: Ümraniye ilçesinde 0-12 aylık çocuk beslenmesinde annelerin bilgi, tutum ve davranışları. Beslenme ve Diyet Dergisi 24:31-39, 1995.
 • 15. Potur AH, Kalmaz N: An investigation into feeding errors of 0-4-month-old infants. J Trop Pediatri 41:120-2, 1995.
 • 16. Carmıchael SL, Prınce CB, Burr R, et al. Breast-feeding practices among WIC participants in Hawaii. J Am Diet Assoc 101(1):57-62, 2001.
 • 17. Curran J, Barness L., Behrman R, et al. Nelson Textbook of Pediatrics 16 th ed’de. Philadelphia: Saunders Company 2000; 138-67.
 • 18. American Academy of Pediatrics Workgroup on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 100:1035-59, 1997.
 • 19. Bertini G, Perugi S, Dani C, et al. Maternal education and the incidence and duration of breast feeding: a prospective study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 37(4):447-52, 2003.
APA GÖRGEN Ö, İLERİ S, ALTUN A, DARKINOĞLU D, ASLAN Ö, GÖKMEN Z, KEÇELİĞİL H (2007). Bir çocuk hastanesine başvuran 0-12 aylık bebeklerin annelerinin anne sütü ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Göztepe Tıp Dergisi, 22(4), 124 - 127.
Chicago GÖRGEN ÖZNUR,İLERİ Sevcan,ALTUN Asuman,DARKINOĞLU Dilek,ASLAN Özlem,GÖKMEN Zehra,KEÇELİĞİL Hasan Tahsin Bir çocuk hastanesine başvuran 0-12 aylık bebeklerin annelerinin anne sütü ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Göztepe Tıp Dergisi 22, no.4 (2007): 124 - 127.
MLA GÖRGEN ÖZNUR,İLERİ Sevcan,ALTUN Asuman,DARKINOĞLU Dilek,ASLAN Özlem,GÖKMEN Zehra,KEÇELİĞİL Hasan Tahsin Bir çocuk hastanesine başvuran 0-12 aylık bebeklerin annelerinin anne sütü ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Göztepe Tıp Dergisi, vol.22, no.4, 2007, ss.124 - 127.
AMA GÖRGEN Ö,İLERİ S,ALTUN A,DARKINOĞLU D,ASLAN Ö,GÖKMEN Z,KEÇELİĞİL H Bir çocuk hastanesine başvuran 0-12 aylık bebeklerin annelerinin anne sütü ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Göztepe Tıp Dergisi. 2007; 22(4): 124 - 127.
Vancouver GÖRGEN Ö,İLERİ S,ALTUN A,DARKINOĞLU D,ASLAN Ö,GÖKMEN Z,KEÇELİĞİL H Bir çocuk hastanesine başvuran 0-12 aylık bebeklerin annelerinin anne sütü ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Göztepe Tıp Dergisi. 2007; 22(4): 124 - 127.
IEEE GÖRGEN Ö,İLERİ S,ALTUN A,DARKINOĞLU D,ASLAN Ö,GÖKMEN Z,KEÇELİĞİL H "Bir çocuk hastanesine başvuran 0-12 aylık bebeklerin annelerinin anne sütü ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi." Göztepe Tıp Dergisi, 22, ss.124 - 127, 2007.
ISNAD GÖRGEN, ÖZNUR vd. "Bir çocuk hastanesine başvuran 0-12 aylık bebeklerin annelerinin anne sütü ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi". Göztepe Tıp Dergisi 22/4 (2007), 124-127.